Ressursitõhususe infoüritused

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 - 2020 struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 202 miljonit eurot, millest 101 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid. Meetme alla kuulub neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsilistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine. Nende tegevuste sihtgrupiks on kõik ettevõtted fookusega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

30.05 toimus Ida-Virumaal infoseminar „Toetusmeetmed edumeelsele ettevõtjale“

Infoseminari peamine eesmärk oli tutvustada tööstusettevõtetele Euroopa Liidu ja kohaliku tasandi võimalusi leida rahastust innovaatilistele ja keskkonnahoidlikele investeeringutele.

 

11.-15.03 toimus infoseminaride seeria "Tööstuse digitaliseerimine ja toetusvõimalused"

Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) koostöös toimunud seminaride seerial tutvustati tootmise efektiivsuse tõstmise praktilisi võimalusi, keskendudes eelkõige tootmise digitaliseerimise lahendustele.

Samuti tutvustati erinevaid toetusvõimalusi, mis kergendavad esimeste sammude tegemist enda tootmise efektiivsuse suurendamisel, näiteks: KIK ressursitõhususe meede, EAS digidiagnostika meede jt.
Seminarid olid suunatud töötleva tööstuse ettevõtetele.

Seminarid toimusid:
11.03 - Pärnu (Hotell Strand • A.H.Tammsaare pst 35, Pärnu)
13.03 - Tartu (Hotell Sophia • Ringtee 75, Tartu)
15.03 - Tallinn (RMK • Toompuiestee 24, Tallinn)
 

24. jaanuaril toimus Keskkonnaministeeriumis ressursitõhususe ja rahastusvõimaluste infoseminar

Seminari eesmärk oli eelkõige tutvustada ettevõtete ressursitõhususe meedet, kuidas ja millele tootmise tõhustamiseks toetust taotleda.

Lisaks sai kuulda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetusest, mis on samuti suunatud mäe ja töötleva tööstuse ettevõtetele.

Haridus ja Teadusministeeriumi esindaja kõneles nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute meetmest ja lühidalt ka ressursside väärindamise teadus- ja arendustegevuse programmist ning piloottegevusena erialaliitudesse arendusnõunike kaasamisest RITA programmi raames.

Seminari oli suunatud mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtjatele.

Infoseminaril andsid praktilisi nõuandeid nii juba ressursitõhususe meetme raames toetust saanud ettevõtted, kui ka ressursitõhususe teemal paljusid ettevõtteid nõustanud spetsialistid.

Ettekanded:

 
 

16. oktoobril toimus koostöös IKT klastriga IT-lahenduste teemaline koolitus

Koolituse eesmärk oli tutvustada erinevaid võimalusi, mida pakub IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) tööstusettevõtetele.

Kuidas läbi nutikate rakenduste tootmistegevusi mõõta, analüüsida ja optimeerida.

Koolitus oli eelkõige suunatud ressursitõhususe audiitoritele, kelle igapäeva töö on ettevõtetega suhtlemine ja tootmise tõhustamise ettepanekute tegemine.

 

17.-18. septembril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Ringmajanduse konverents - kulud tuludeks.

Konverentsi eesmärk oli eelkõige tööstusettevõtete (mäe- ja töötlev tööstus) juhtivtöötajatele tutvustada ringmajanduse põhimõtteid, eesmärke ja toetavaid tegevusi. Sealhulgas näidata ettevõtjatele, miks tasub liikuda ringmajanduse ärimudelite praktiseerimise suunas.

Ringmajandus ei ole lihtsalt tee jätkusuutlikuma tootmise ja tuleviku suunas, vaid ringmajanduse põhimõtted aitavad ka ettevõtjatel leida uusi võimalusi oma tootmise kaasajastamiseks ning tõhustamiseks.

Konverentsi külastajad said teada, kuidas erinevad ringmajandusel baseeruvad meetodid aitavad viia tootmist uuele tasemele, muuta oma tooted kauakestvaks ja kuluefektiivseks ning läbi selle kõige lisaks saavutada konkurentsieelis.

Konverentsi eesmärk oli ka kokku viia erinevad osapooled – ettevõtjad, eksperdid, rahastajad.

Läbi kohapeal loodud nõustamiskeskuste ja ümarlaudade oli võimalik saada üks ühele personaalset nõu erinevates huvipakkuvates valdkondades. Samuti oli ümarlaudadel võimalik kaasa rääkida ja arvamust avaldada eri teemade kitsaskohtade üle laiemalt.

Konverentsil astusid üles oma ala eksperdid nii Eestist kui ka Euroopast.

Konverentsi programmiga on võimalik tutvuda siin.

Esimese päeva moderaator oli Kristi Klaas Keskkonnaministeeriumist ja teise päeva moderaator oli näitleja ja kirjanik Jim Ashilevi.

Konverentsi toimumist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Ettekanded:

 

I päev

II päev

 
Infohommik 15. augustil Tallinnas Park Inn hotellis
 
Augustis avanevad ressursitõhususe meetme uued investeeringute taotlusvoorud. 
Lisaks senisele suurprojektide voorule avatakse ka väikeprojektide voor toetussummadele kuni 200 000 eurot.
Mõlemad voorud on suunatud kõikidele mäe ja töötleva tööstuse ettevõtetele!

Infopäev tutvustas meetme hetkeseisu, uusi määruseid ja nõudeid ning toetuste taotlemisprotsessi.
Lisaks sai kuulda erinevatest nutikatest tehnoloogilistest lahendustest, mis aitavad kaasa ressursitõhususe suurendamisele. 
 
 
 
 
Aprillis-mais toimus infoseminaride seeria "Fookuses on tootmisefektiivsus".
 

Seminaride eesmärk oli vastata küsimustele, kuidas süsteemselt läheneda oma tootmisprotsessile, seda optimeerida ning efektiivistada ja kuidas sellele kõigele KIK-st toetust küsida.

Infoseminarid toimusid üle Eesti:

  • 16. aprillil Kuressaares;
  • 17. aprillil Pärnus;
  • 19. aprillil Tartus;
  • 20. aprillil Rakveres;
  • 2. mail Tallinnas.

Esinejad ja ettekanded varieerusid piirkonniti.

Tallinnas toimunud seminari kanti üle Keskkonnaministeeriumi Facebooki lehel, kus see on ka järelevaadatav videote all (kahes osas).

 

Ettekanded:

 

 

 

Ettekanded:

 

25. jaanuar toimus ressursitõhususe meetme infopäev audiitoritele ja konsultantidele.

Infopäeva eesmärk oli anda ülevaade meetme hetkeseisust ning tulevikuplaanidest, jagada kogemusi, arutleda murekohtade üle ning leida ühine arusaam.

Ettekanded:

 

Oktoobris toimus koolitus-seminaride seeria „Energia- ja ressursitõhusus tootmises“, mille korraldas Keskkonnaministeeriumi tellimusel Hoiame Kokku Grupp.

Paaritunnisel koolitusel räägiti „Ettevõtete ressursitõhususe“ meetmest, toetuse taotlemise protsessist ning toodi praktilisi näiteid, mida ettevõtted oma tootmises ressursside efektiivsema kasutamise nimel teha saavad.

Huvi seminaride vastu oli suur – osales üle saja tootmis-, tehnika-, haldus- ja tegevjuhi erinevatest ettevõtetest.

Koolitused toimusid üle Eesti:
  • 16. oktoobril Pärnus;
  • 17. oktoobril Kohtla-Järvel;
  • 18. oktoobril Tartus;
  • 20. oktoobril Tallinnas.
Ajakava ning programm, sealhulgas kogemuslood varieerusid piirkonniti.

Ettekanded:

 

9. juunil 2017 toimus Keskkonnaministeeriumis töötuba „Resource Wisdom“.

Töötoas osalesid KOV esindajad Tallinnast ning Rae, Saue ja Harku vallast. Lisaks olid esindatud Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool, ettevõtted ja teemast huvitatud aktiivsed kodanikud, sealhulgas ka kaks ressursikasutus-analüüsi koolituse läbinud eksperti. Töötoa eesmärk oli erinevate osapoolte teadlikkuse ja koostöö suurendamine ressursitõhusate ja jätkusuutlike mudelite rakendamisel linna keskkonnas.

Töötoa viisid läbi Soome eksperdid Otso Tolonen ja Satu Freyberg ettevõttest Induco, tuues aluseks pilootlinnas Jyväskylas rakendatud Resource Wisdom mudeli. Mudel on töös juba järgmises seitsmes Soome linnas.

Jyväskyla ja seal rakendatud jätkusuutliku, ringmajanduse põhimõtteid järgiva mudeli kohta saab lugeda siit.

Päevakava ja ettekanded

 

 

 

30. jaanuaril 2017 avati Tallinnas ressursitõhusate investeeringute toetamise voor.

Toetusvooru eesmärk on pakkuda vahendeid ressursitõhusate investeeringute tegemiseks. Üritusel tutvustati ressursitõhusaid lahendusi, mida kasutatakse Eesti ettevõtetes.

 

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta 1. novembril toimus Tallinnas infoseminar Tootmisjääkide kasutamine ettevõttes.

Infoseminari eesmärk on pakkuda ettevõtetele ideesid, kuidas jäätmeid ja tootmisjääke kasutada oma tootmise ressursitõhusaks muutmisel.

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta 12. oktoobril toimus Tallinnas infoseminar Energiasäästu lahendused ettevõtluses.

Infoseminari eesmärk oli tutvustada ettevõtetele erinevaid viise, kuidas oma tegevuses energiat säästa.

 

 

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta septembrikuus toimus Tallinnas infoseminar Seire, mõõtmised ja efektiivne tootmine.

Infoseminari eesmärk oli anda ettevõtetele ülevaade erinevatest kõrgtehnoloogilistest mõõtmis- ja seiramislahendustest ning anda ideid nende kasutamisest efektiivses tootmises.

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta mai- ja juunikuus toimusid Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus infoseminarid teemal Ressursitõhusus ettevõtetele - miks seda vaja on?.

Infoseminaride eesmärk oli anda ettevõtetele ülevaade Keskkonnaministeeriumi meetmest Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus ning rääkida ressursitõhususest ettevõtetes üldiselt.

 

Viimati uuendatud: 3. juuni 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.