Põlevkivi arengukava 2016–2030 koostamiseks vajalike andmete analüüs

 

Aruanne

Tabelid ja joonised

Pealkiri Kirjeldus
Tabel 3.1. Eesti põlevkivimaardla põlevkivivaru (ilma võimalike kadudeta) jagunemine maardlaosade lõikes aastatel 2007–2011
Tabel 3.2. Eesti põlevkivimaardla mäeeraldiste varu ja varu vähenemine mäeeraldiste lõikes aastatel 2007−2011
Tabel 3.3. Kehtivad kaevandamisload
Tabel 3.7. Põlevkivi kaevandamine (ilma kadudeta) ja lubatud aastamäärad
Tabel 3.12.

Põlevkivi kaevandamisjäätmete teke ja nende taaskasutamine aastatel 2008−2011 ettevõtete jäätmearuannete alusel 

Tabel 4.2. Põlevkivi kasutamise tõenäolisimad stsenaariumid ja nende sisendparameetrid 
Joonis 3.6. Eesti põlevkivimaardla, ülevaateplaan
Joonis 4.41. Eesti põlevkivimaardla I kategooria kaevandamistundlikkusega alad ja kvaliteet
Joonis 4.43. Eesti põlevkivimaardla perspektiivsed plokid väljaspool mäeeraldisi
Joonis 4.52. Ida-Eesti põhjaveekogumite paiknemine Eesti põlevkivimaardlas ja selle ümbruses
Joonis 4.53. Põlevkivikarjääride ja -kaevanduste veekõrvalduse ja jõgede aasta veerikkuse muutused

Joonis 4.55.

Põlevkivimaardla keskkonnalubade järgne seire O ja Q veekihtide riikliku tugivõrgu seirega

Lisad

Pealkiri Kirjeldus
Lisa 1 Hankedokumendid
Lisa 2 Kaevandamisloas või kaevandamisloa taotluses olevad andmed
Lisa 3 Kaubapõlevkivi kasutus elektrienergia tootmiseks mäeeraldiste kaupa
Lisa 4 Põlevkivi töötlemisel saadud toodete eksport
Lisa 5 Stsenaariumite tuletus
Lisa 6 Hinnangud
Lisa 7 Põlevkivi kaevandajate vee-erikasutuslubade järgne seire 

 

Uurimistöö aruande arutelu toimus 20. märtsil 2013. aastal Keskkonnaministeeriumis.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.