Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 dokumendi koostamise eesmärgiks oli kasutada maapõue ja seal leiduvaid maavarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades sotsiaalmajanduslikke, julgeoleku, geoloogilisi ja keskkonnaalaseid aspekte. Dokumendiga määratakse Eesti Vabariigi kui maapõue ja maavarade peamise omaniku roll ja huvid maapõue uurimisel, maapõue ja maavarade kasutusse andmisel ning kasutamisel.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule, olles seega olulised kogu ühiskonnale tervikuna.

Riik kui maapõues leiduvate ressursside uurimise ja kasutamise koordineerija peab kindlustama, et varadega käiakse ümber säästlikult ja heaperemehelikult. Geoloogia ja mäendus on valdkonnad, mis on tihedalt seotud nii keskkonna- kui majandussektoriga. Nii praegu kui ka tulevikus on vaja tagada oluliste ressursside uurimine, luua võimalused nende säästvaks ja optimaalselt keskkonnaohutuks kasutamiseks ning tagada selles valdkonnas õppe- ja uurimistegevuse arendamise järjepidevus. Eelnimetatu elluviimiseks on vaja leppida kokku maapõue poliitika põhialustes ja määrata prioriteetsed arengusuunad. 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2015-2019 on keskkonnaministrile seatud ülesandeks välja töötada Eesti taastumatute maavarade kasutuselevõtu pikaajaline strateegia ja selle elluviimiseks toimiv geoloogiaalane võimekus ning 2015. aasta novembrikuuks koostada ja esitada valitsusele strateegia koostamise ettepanek. 

Keskkonnaministeeriumit nõustav Eesti Maavarade Komisjon (täpsemat infot liikmete kohta leiab ministeeriumi veebist siit) on arutanud maapõuestrateegia teemat kahel korral: 4. veebruaril ning 9. märtsil 2015. aastal. Viimati nimetatud istungil otsustas Eesti Maavarade Komisjon toetada maapõuepoliitika põhialuste dokumendi koostamist.

Koostöö arendamiseks teadlastega allkirjastasid kolme ülikooli rektorid ja keskkonnaminister 20.–25. veebruaril 2015. aastal ühiste kavatsuste protokolli, milles osapooled muuhulgas deklareerivad, et maapõue strateegia koostamine on vajalik ning peavad oluliseks panustada selle ettevalmistamisse ning koostamisse.

 

Maapõuepoliitika põhialuste koostamisega seotud tegevusi toetas: 

Maapõuepoliitika põhialuste koostamiseks moodustati töörühm (töörühma moodustamise käskkiri), millesse kaasati kõigi suuremate teemadega seotud huvirühmade esindajad. Töörühma avakoosolek toimus 10. juunil 2015. aastal. Maapõue strateegia koostamise ettepanek sai Vabariigi Valitsuse heakskiidu 03.12.2015.

Maapõue strateegia töörühma juurde moodustati töö paremaks korraldamiseks moodustatud alltöörühma:

  1. Riigi ülesannete määratlemise ja korraldusliku analüüsi alltöörühm.
  2. Maapõue kasutamise alltöörühm.
  3. Teadus- ja arendustegevuse alltöörühm.
  4. Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise alltöörühm.

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 võeti vastu Riigikogu 06.06.2017 otsusega.

 

Lisainfo

  • 26. aprillil 2016. aastal toimus Tallinnas maapõue strateegia konverents. Ettekanded saab alla laadida siit
  • 31. jaanuaril 2017. aastal toimus Tallinnas maapõuepoliitika põhialuste eelnõu tutvustav seminar. Ettekanded saab alla laadida siit
  • 2. märtsil 2017. aastal toimus Tallinnas maapõuepoliitika põhialuste eelnõule laekunud ettepanekute arutelu. Vaata lisainfot siit
  • 10. ja 11. mail 2017 toimus Tallinnas maapõue konverents „Ühisvara uus tulemine – arengusuunistest tulemusteni“. Vaata lisainfot siit

Töörühma koosolekute protokollid

Aeg Pealkiri/kirjeldus
10. juuni 2015 Esimene protokoll
29. juuli 2015 Teine protokoll
23. november 2015 Kolmas protokoll
29. veebruar 2016 Neljas protokoll

Lisad:
Ado Lõhmuse ettekanne
Joel Peetersoo ettekanne
Rein Raudsepa ettekanne
Tiit Kaasiku ettekanne
29. juuni 2016 Viies protokoll

Lisad:
I alltöörühm, Ado Lõhmuse ettekanne
II alltöörühm, Kaupo Reede ettekanne
III alltöörühm, Rein Raudsepa ettekanne
IV alltöörühm, Tiit Kaasiku ettekanne
11. november 2016 Kuues protokoll

Tiit Kaasik

Keskkonnaministeeriumi maapõueosakonna nõunik

 Telefon: 626 2964
tiit.kaasik@envir.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.