Kyoto protokolli alane aruandlus

Teabe avalikustamine

Kyoto protokolli artikli 7 punkti 4 kohaselt avalikustab Eesti teabe vastavalt otsuse 13/CMP.1 lisa paragrahvidele 45–48 / According to the Kyoto Protocol article 7 point 4 Estonia publishes information pursuant to paragraphs 45 through 48 of the annex to decision 13/CMP.1

Teave on kättesaadav nii siin kui ka Euroopa Liidu registrisse sisse loginud kasutajatele registri veebilehel.

 

 

Ülevaade erinevatest arvelduskontodest ning kontoomanike kontaktid / Overview about holding accounts, account holders and contact information:
(13/CMP.1 Annex II paragrahv 45*)

  1. Riigi arvelduskontod / Party Holding Accounts
  2. Isiku arvelduskontod / Person Holding Accounts
  3. Kauplemiskontod / Trading Accounts
  4. Käitajate arvelduskontod / Operator Holding Accounts

Täiendavat teavet kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise Eesti registris olevate arvelduskontode kohta on võimalik leida Euroopa komisjoni hallatavast Euroopa Liidu tehingulogi ehk EUTL kodulehelt.

*In line with the data protection requirements of Regulation (EC) No 45/2001 and Directive 95/46/EC and in accordance with Article 110 and Annex XIV of Commission Regulation (EU) no 389/2013, the information on account representatives, account holdings, account numbers, all transactions made and carbon unit identifiers, held in the EUTL, the Union Registry and any other KP registry (required by paragraph 45) is considered confidential.

 

Teave ühisrakendusprojektide kohta Eestis / Information about Joint Implementation projects
(13/CMP.1 Annex II paragrahv 46)
viimati kontrollitud / latest review 05.07.2013

Ühisrakendusprojektide ülevaade / JI projects overwiev
Info on leitav ka UNFCCC lehel

 

 

2008–2012 kohustusperioodi ühikute ülevaade /  Commitment period 2008-2012 units overview
(13/CMP.1 Annex II paragrahv 47*)

  Ühiku tüüp / Unit type Kogus / Quantity Allikas / Source
Lubatud koguse ühik / Assigned Amount Unit AAU** 196 062 637 t/CO2eqv "Report of the review of the initial report of Estonia" FCCC/IRR/2007/EST
Riiklik jaotuskava 2008–2012 / National Allocation Plan 2008-2012 EUA*** Kinnitatud 05.12.2011/ Approved by European Commission 05.12.2011 Riiklik jaotuskava 20082012 / National Allocation Plan 20082012
Uute sisenejate reserv / New entrants reserve EUA Kinnitatud 05.12.2011/ Approved by European Commission 05.12.2011 Uute sisenejate reserv / New entrants reserve
Ühisrakendusprojektide reserv / Joint Implementation project reserve EUA Kinnitatud 05.12.2011/ Approved by European Commission 05.12.2011 Ühisrakendusprojektide reserv / Joint Implementation project reserve
Kohustusperioodi reserv / Commitment Period Reserve AAU 83 286 042 t/CO2 eqv FCCC/ARR/2011/EST.Framework Convention on Climate Change Distr.: General 15 March 2011

* Holding and transaction information pursuant to paragraph 47 is provided on holding type level. The detailed information on transactions is considered confidential according to Article 110 of Commission Regulation (EU) no 389/2013.
**   AAU – Assigned Amount Unit ehk lubatud koguse ühik (LKÜ), mis on välja antud vastavalt Euroopa komisjoni otsuse 280/2004/EÜ artikli 7 lõikele 3.

*** EUA – European Union Allowance ehk lubatud heitkoguse ühik  (LHÜ), mis on välja antud vastavalt Euroopa Liidu direktiivi 2003/87/EÜ peatükile III.

Kyoto protokolli alusel välja antavate ühikute ülevaade perioodi lõikes on kättesaadav Standardse Elektroonilise Formaadi (Standard Electronic Format) ehk SEF aruandes / Information about Kyoto Protocol Units for the commitment period is available in Standard Electronic Format (SEF)

1. SEF EE 2008
2. SEF EE 2009
3. SEF EE 2010
4. SEF EE 2011
5. SEF EE 2012
6. SEF EE 2013
7. SEF EE 2014
8. SEF EE 2014 CP2
9. SEF EE 2015 18.11.2015
10. SEF EE 2015
11. SEF EE 2015 CP2
12. SEF EE 2016
13. SEF EE 2016 CP2
14. SEF EE 2017
15. SEF EE 2017 CP2
16. SEF EE 2018 CP2

Eestis on Keskkonnaministeerium pädev asutus, kes võib kaubelda riigi lubatud heitkoguse ühikutega, mis on Kyoto protokolli alusel välja antud / Estonian Ministry of the Environment as Competent Authority is authorised to trade with Party Kyoto units
(13/CMP.1 Annex II paragrahv 48*)

* In line with the data protection requirements of Regulation (EC) No 45/2001 and Directive 95/46/EC and in accordance with Article 110 and Annex III of the Commission Regulation (EU) no 389/2013, the legal entity contact information (required by paragraph 48) is considered confidential.

 

Viimati uuendatud: 24. jaanuar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.