Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise register

ELi HKSis toimuvad tehingud (ühikute ost-müük jne) elektroonse registri kaudu, mis on ühine kogu Euroopas (European Union Community Registry, EUCR). Kõik riiklikud registrid on ühendatud rahvusvahelise sõltumatu tehingute logiga (International Transaction Log, ITL) ning Euroopa Ühenduse tehingute logiga (European Union Transaction Log, EUTL), mis kontrollib lubatud heitkoguse ühikute väljastamist, ülekandmist, tagastamist ja tühistamist. Registrites ja tehingute logides hoitakse teavet arvelduskontode hoiuste ja tehingute kohta.

Register on loodud vastavalt kauplemise direktiivile ning Euroopa Komisjoni otsuse 280/2004/EÜ artiklile 6. Registrit hallatakse ja toiminguid sooritatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 389/2013 (edaspidi registri määrus).

 

ELi HKSis osalevad ettevõtted peavad omama kontot tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute saamiseks ja lubatud heitkoguse ühikute tagastamiseks. Heitkoguse ühikutega kauplemises osaleda soovivad isikud ja ettevõtted peavad samuti omama kontot kauplemise registris. Register sisaldab paiksete käitajate arvelduskontosid, õhusõiduki käitajate arvelduskontosid, kauplemiskontosid ning isiku arvelduskontosid. Arvelduskontodel saab hoida kauplemisperioodil kehtivaid ühikuid ning teha ülekandeid teistele registri kontodele.

 

Registrisse sisse logimine

Ligipääs Eesti registrisse

Alates 28. oktoobrist 2016 toimub registrisse sisse logimine EU Login süsteemi kaudu. Varem toimus see Euroopa Komisjoni Autentimise Süsteemi ehk ECASi kaudu. Need, kes omavad ECAS kontot, ei pea mingeid muudatusi tegema, kuid edaspidi saab sisse logimisel kasutada vaid oma e-maili aadressi (kasutajanimega pole võimalik enam sisse logida). Uutele kasutajatele on abiks allpool viidatud EU Login õpetus.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise registri kontod

  • Käitaja arvelduskonto (Operator holding account, OHA) peab olema kõigil EL-i HKS-i kuuluvatel käitiste käitajatel. See on vajalik, et neile oleks võimalik tasuta eraldada lubatud heitkoguse ühikuid ning et nad saaksid kajastada oma käitise heitkoguseid ja tagastada lubatud heitkoguse ühikuid ettevõtte aruandluses esitatud heitkoguste ulatuses. Kontot saab kasutada ka ülekannete tegemiseks.
  • Õhusõiduki käitaja arvelduskonto (Aircraft operator holding account, AOHA) toimib samal põhimõttel kui käitaja arvelduskonto.
  • Isiku arvelduskonto (Person holding account, PHA) on mõeldud lubatud heitkoguse ühikutega kauplemiseks. Selle konto võib avada igaüks, kes soovib kauplemises osaleda.
  • Kauplemiskonto (Trading account, TA) on sarnane isiku arvelduskontoga, kuid on mõeldud eelkõige neile, kes kauplevad tihti (nt saab teha kiiremaid ülekandeid jne).
Isiku arvelduskonto ja kauplemiskonto omamine on vabatahtlik ning selle avamist võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Käitaja ja õhusõiduki arvelduskonto omamine on kohustuslik ettevõtetele, kes peavad osalema ELi HKSis.

Volitatud esindajad

Kõikidel registri kontodel peab olema vähemalt kaks volitatud esindajat (Account Representative, AR). Volitatud esindaja algatab kontoomaniku (nt ettevõtte) nimel tehinguid ja muid protsesse. Volitatud esindajale võib anda ka ainult vaatamisõigusega juurdepääsu kontole. Lisaks saab kontol olla üks või mitu täiendavat volitatud esindajat (Additional Account Representative, AAR). Loe täpsemalt registri määruse artiklist 23 ja Eesti registri kasutustingimustest (sh uute volitatud esindajate lisamisest).

Muudatustest teavitamine

Kontoomanikud peavad teavitama registri haldajat (khgregister@keskkonnaamet.ee) 10 tööpäeva jooksul muudatustest kontoga seotud teabes, sh muudatustest volitatud esindajatega seoses (registri määruse artikkel 25 lõige 1).

Tehingute sooritamine registris

Kõige lihtsam on teha ülekandeid kontodele, mis on usalduskontode nimekirjas. Sama kontoomaniku kontod lisatakse automaatselt usalduskontode nimekirja ning sinna on võimalik lisada ka teiste tehingupartnerite arvelduskontode numbrid. Kui konto ei ole usalduskontode nimekirjas, siis on lisaks volitatud esindaja heakskiidule vaja tehingu sooritamiseks täiendava volitatud esindaja heakskiitu. Täiendava volitatud esindaja kinnitatud ülekannete suhtes kohaldatakse 26-tunnist viivitusaega tehingu algatamisest kuni ülekande toimumiseni (vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 389/2013 artiklile 32a punkt 3) Tehinguid algatatakse esmaspäevast reedeni (ka) kella 11.00 ja 17.00 vahel (va riigipühad liikmesriikides).

Registri tasud / Fees for the ETS registry 
(PDF fail suurusega 338,5 KB)
 

Alates 2016. aastast on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest ette nähtud riigilõiv 300 eurot. Alates 2014. aastast on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto hoolduse eest ette nähtud iga aasta kohta riigilõiv 320 eurot, mis tasutakse jooksva aasta 15. jaanuariks (riigilõivuseadus § 120).

Täiendav teave ja registri haldaja kontaktandmed

Küsimuste korral palume teil pöörduda Eesti registri haldaja poole / If you have any questions, please contact Estonian Registry Administrator (khgregister@keskkonnaamet.ee) Ms. Annika Konovalov (+ 372 5694 4935).

 

 

Viimati uuendatud: 1. märts 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.