Uuring direktiivi 2013/59/EURATOM looduslike radioaktiivsete ainete ülevõtmise ettevalmistamiseks

2015. aastal alustas Tartu Ülikool SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel uuringut „Uuring direktiivi 2013/59/EURATOM looduslike radioaktiivsete ainete (NORM) nõuete ülevõtmise ettevalmistamiseks riigisisesesse õigusloomesse“. Projekt lõppes 2017. aasta juunikuus.

Valminud aruanne kajastab uuringu tulemusi, mis hindas Eestis tegutsevate põlevkivitööstuse, tsemenditööstuse, tsentraalsete katlamajade ja koostootmisjaamade ning põhjaveetoiteliste veetöötlusjaamade kiirgusriske ning NORM-materjali teket tootmistegevuse kõrvalsaadusena. Hinnati ka maa-aluste kaevanduste radooniohtlikkust ning ehitusmaterjalide ja nende toorainete radioaktiivsust.

Uuringu eesmärgiks oli tuvastada, millises ulatuses on Eestis vaja rakendada EL direktiivi 2013/59/Euratom nõudeid (artikkel 2, 23, 24, 25, 26 ja 75 ning lisad I, VI, VII ja XIII) looduslike radioaktiivsete ainete (edaspidi NORM) osas.

Uurimistöö tulemustele ja  järeldustele saab tugineda direktiivi ülevõtmise ettevalmistusfaasis (riigisisesesse õigusloomesse) järgnevate küsimuste lahendamisel:

  1. Tulenevalt tuvastatud kiirgustegevuste mahust ja iseloomust saab analüüsida, mis ulatuses direktiivis esitatud nõuete rakendamise järele on Eestis reaalne vajadus ning kui suurt positiivset  kiirguskaitselist mõju direktiivi nõuete ülevõtmine võiks avaldada.
  2. Direktiivi ülevõtmisega seotud majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hindamine.
  3. Proportsionaalsuse tagamine kaitsenõuete rakendamisel. Konkreetsed soovitused, kuidas regulatsioone Eestis kohaldada, arvestades kohalike oludega.
  4. Ettevõtete nimekiri, keda informeerida ja kaasata riigisisesesse õigusloomesse direktiivi ülevõtmise järgmises faasis.

Keskkonnaministeeriumis toimus 26. mail 2017. aastal projekti tulemusi tutvustav teabepäev.

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.