KIK-i keskkonnateadlikkuse programm

Muudatused KIK-i keskkonnateadlikkuse programmis, mis jõustuvad alates 2018. aasta I voorust


Keskkonnaministri määruse kohaselt toetab KIK keskkonnateadlikkuse programmi raames tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

 • Täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

  • teavituskampaania korraldamine;
  • festivali, messi korraldamine, toetus on kuni 50% projekti kogueelarvest;
  • loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamine, toetus on kuni 50% projekti kogueelarvest.

  Loe rohkem siit.
 • Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

  • osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides;
  • vähemalt kolm õppepäeva kestva välipraktikumi laagri korraldamist põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele;
  • Keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimist üldharidusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältel;
  • üldharidussüsteemi õpilastele suunatud õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike õppematerjalide ja -vahendite loomine ja soetamine loodus- ja keskkonnahariduskeskustesse.

  Loe lähemalt siit.
 • Keskkonnateadlikkust suurendavate teabekandjate loomisel toetatakse järgmisi tegevusi:

  • meediatoote, ajutise näituse, õppematerjali, trükise, m-lahenduse või keskkonnateadlikkust käsitleva uuringu loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine;
  •  meediatoote loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine Keskkonnaministeeriumi veebilehel nimetatud tingimustel.

  Loe lähemalt siit.
 • Koostöö edendamiseks üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil toetatakse:

  • loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamist, sealhulgas säästvat arengut toetava hariduse alal täienduskoolituste korraldamist keskkonnahariduse spetsialistidele ning arendusprojektide elluviimist;
  • säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimist ja nendega seotud tegevusi.

  Loe lähemalt siit.
   

Toetuse taotlemise tingimusi vaata KIK kodulehelt

 

Keskkonnasäästlik tarbimine ja elurikkuse kaitse - esmatähtsad teemad KIK-i projektidele


Projektidel on suurem tõenäosus KIK-i toetusele, kui need käsitlevad keskkonnakaitset ja –kasutus tasakaalustatult.


Ootame projekte keskkonnasäästlikust eluviisist

 • mis tutvustavad igapäevase mõistliku tarbimise võimalusi, et kasutada võimalikult säästlikult loodusressursse ning vältida või vähendada jäätmete teket,
 • mis juhatavad paratamatult tekkivaid jäätmeid kasutusse võtma jäätmehierarhia kõrgemaid tasemeid silmas pidades,

 • mis juhatavad jäätmeid liigiti koguma, vältimaks seda, et ühe inimese lohakus rikub kogu konteineri sisu ja muudab mõttetuks korrektselt käituvate inimeste tegevuse (nt ehitusmaterjalid või värvijäägid tavajäätmete seas, pabermähkmed või pappnõud paberi ja papi konteineris jne).
Ootame projekte elurikkuse kaitsest
 • mis tutvustavad ökosüsteemiteenuseid ehk looduse hüvesid ja mõtestavad selle kaudu looduskaitselisi tegevusi. Loe lisa siit.
 • mis suurendavad teadlikkust Eesti loodusest tervikuna, ohtudest meie elurikkusele ning seostest, mis osutavad, kui palju meie elurikkusest sõltume. Eesti looduse väärtustamine on „Looduskaitse arengukava aastani 2020“ (LAK) üks põhieesmärk. Loe lisa - LAK pt 1 „Loodusharidus ja –teavitus“.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.