Mõju hindamine keskkonnale

Keskkonnamõju on tegevusega kaasnev või kaasneda võiv vahetu või kaudne mõju, mis väljendub muutustes inimese tervises ja heaolus, looduskeskkonnas, kultuuripärandis või varas.

Mõju hindamise eesmärk on eelduse loomine selleks, et:

  • otsuste tegemisel võetakse arvesse võimalikult kõiki olulisi tagajärgi;
  • otsustamisel arvestatakse erinevate huvigruppide väärtushinnanguid;
  • taotletud eesmärgi saavutamiseks valitakse optimaalne tee.

Mõju hindamine jaguneb:

Keskkonnamõju hindamiseks (KMH), mille eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks;

Keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks (KSH), mille eesmärk on keskkonna­kaalutlustega arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel.

KMH ja KSH on reguleeritud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (KeHJS).

 

 

Mõju hindamise elektroonilised avalikud arutelud

Vastavalt KeHJS-ile peab avaliku väljapaneku järel toimuma avalik arutelu, kuid arutelu formaat on täpsustamata. Tavapäraselt toimuvad arutelud füüsiliste kogunemistena. Alternatiivselt on võimalik korraldada mõju hindamise avalikke arutelusid ka elektroonilises formaadis. Selleks on Keskkonnaministeerium koostanud dokumendi (PDF, 456 kB) asjaolude kohta, millega tuleb elektroonilises formaadis arutelu korraldamisel arvestada.

 

Keskkonnaministeerium tellis 2019. a uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja keskkonnamõju hindamise menetluse positiivsed küljed ja kitsaskohad menetluse osapoolte vaatevinklist. Selleks koostati veebipõhine ankeet-küsitlus eraldi KMH ja KSH menetluse kohta ning viidi läbi fookusrühma arutelud. Uuringu järeldusena on toodud esile valdkonna tugevused, suurimad väljakutsed ja vähem olulised kitsaskohad.

Uuringu koostajad on Kaja Peterson (SEI Tallinn) ja Siim Vahtrus (Keskkonnaõiguse Keskus). 

Uuringuaruanne (PDF, 1804 kB)

Viimati uuendatud: 18. mai 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.