Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris

Keskkonnajuhtimise edendamise programm avalikule sektorile

Avalik sektor on oma tellimustega kõige suurem tarbija ning ehitustööde tellija. Peale selle mõjutab avalik sektor keskkonda planeerimistegevuse kaudu. Üks võimalus oma tegevuses keskkonnaga arvestada on keskkonnajuhtimise kasutamine.

Keskkonnajuhtimise rakendamine ettevõtetes algas eelmise sajandi viimasel veerandil,  kui ühiskonnas hakati teadvustama keskkonna säästmise olulisust. Esialgu integreeriti keskkonnajuhtimine ettevõtte üldisesse kvaliteedijuhtimisse, hiljem töötati välja standardid.  Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon ISO on koostanud keskkonnajuhtimise standardid ISO 9001 ning ISO 14001.

Eelmise sajandi lõpus töötas Euroopa Komisjon välja oma keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS (ingl Eco-Management and Auditing Scheme). Kui ISO seeria standardid olid mõeldud peamiselt tööstusettevõtetele, siis keskkonnajuhtimissüteemi EMAS sobib rakendada nii riigi- kui ka omavalitsusasutustes. EMAS-süsteemi on kasutusele võetud paljudes Euroopa riikide avaliku sektori asutustes.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel algatati 2009. aastal programm “Keskkonnajuhtimise põhimõtete parem rakendamine avalikus sektoris“. Programmi kestus on neli aastat, kuni 2013. aasta lõpuni, ning eelarve on 11 miljonit krooni.

Keskkonnajuhtimise põhimõtete paremat rakendamist avalikus sektoris rahastab 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Ette on nähtud nii keskkonnajuhtimist soodustavad tegevused kui ka otsene tugi keskkonnajuhtimise rakendamiseks kas omavalitsustes, nende haldusala asutustes või riigiasutustes. Lisaks keskkonnajuhtimisele pannakse õlg alla ka keskkonnahoidlike hangete kasutuselevõtule.

Töötamaks välja keskkonnajuhtimise edendamiseks vajalikke meetmeid, hakatakse koostama keskkonnajuhtimise kava aastani 2020. Ametnike valmisoleku tagamiseks  alustatakse keskkonnajuhtimise, keskkonnahoidlike hangete ja energiasäästualast õpet, mis toimub kuni programmi lõpuni.
 

 

Keskkonnajuhtimise juurutamise toetamine

Keskkonnajuhtimise juurutamise toetamisel ei lähtuta ainult ISO 14001 või EMAS-süsteemide rakendamist, vaid abi antakse ka eespool nimetatud süsteemide põhimõtteid järgivate lihtsamate süsteemide juurutamiseks.

Keskkonnahoidlike hangete osas kohandatakse 2010. aastal Eesti oludele sobivaks kaheksa praeguseks heaks kiidetud Euroopa Liidu juhendit (kaks neist kohandatakse Norra abiprojekti raames)  ning nende põhjal koostatakse hankeala asjatundjaile abi pakkuvad hankelisad.
 

 

Keskkonnajuhtimise edendamise kava

SA Säästva Eesti Instituut Tallinn koostas Keskkonnaministeeriumi tellimusel Keskkonnajuhtimise edendamise kava.

Kava eesmärk on koostada tegevuskava erinevate keskkonnajuhtimisvahendite populariseerimiseks ja soodustamiseks ning seda kasutatakse sisendina Eesti keskkonnategevuskava koostamiseks.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.