Rehvid ja vanarehvid

Rehv on mootorsõiduki ja selle haagise rehv.

Tootjavastutust rakendatakse liiklusseaduse § 2 punktis 36 määratletud maastikusõiduki ja punktis 40 määratletud mootorsõiduki rehvidele ja nende haagiste rehvidele, kuid välja arvatud M1, N1 ja L2e kategooria sõiduki rehvidele, mis on sõiduki turule laskmise ajal sõiduki küljes. Samuti mitte M1, N1 ja L2e kategooria romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele.

Rehvitootja on isik, kes valmistab rehve või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse rehve.

Rehvide kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab rehve.
 

Rehvide kasutaja teavitamine

Turustaja koostöös tootjaga teeb enda müügikohtade kaudu rehvide kasutajale kättesaadavaks teabe, et vanarehve saab tagastada tasuta vanarehvide kogumispunktides, ühtlasi märkides ära lähimate kogumispunktide asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast teavet. Teave peab müügikohas olema nähtaval kohal piisavalt suures kirjas vähemalt A4 formaadis.
 

Vanarehvide kogumine

Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku.

Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve või rehve üksnes koos mootorsõidukitega või haagistega, ei ole kohustatud rajama üle-eestiliselt kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil (näiteks kogumise müügikoha või -kohtade kaudu).

Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses:
1) rehvide kasutajalt;
2) mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt;
3) kohalikult omavalitsuselt;
4) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.
 

Vanarehvide taaskasutamine ja ringlussevõtt

Kõik kogutud vanarehvid tuleb 100% taaskasutada, sest vanarehvide ladestamine prügilasse (nii tervelt kui tükeldatuna) on keelatud. Vanarehvide taaskasutamisel tuleb välja sortida rehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse suunata. Lisaks tuleb eelistada ka ringlussevõttu energiakasutuse või muu taaskasutamise ees.
 

 

 

 

Loe täpsemalt:

Tootjavastutusorganisatsioon:

 
Rehvide turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ja vanarehvide käitlemist reguleerivad õigusaktid

 

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.