Põllumajandusplast ja põllumajandusplasti jäätmed

Põllumajandusplast on põllumajanduses või aianduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.

Põllumajandusplasti hulka loetakse ka muu põllumajanduses või aianduses kasutatav plast, mis on sarnaste omadustega ning mida saab kasutada samal otstarbel nagu eespool nimetatud plaste (on kahetise kasutusega).

Põllumajandusplasti tootja on isik, kes valmistab või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse põllumajandusplasti.

 

Põllumajandusplasti jäätmete tagasivõtmine

Alates 1. jaanuarist 2013 on põllumajandusplasti tootja kohustatud tagasi võtma ja korraldama oma turule lastud põllumajandusplastist tekkinud jäätmete taaskasutamise.

Tootja ei ole kohustatud siiski tagasi võtma põllumajandusplasti jäätmeid rohkem kui on tema poolt eelmisel kalendriaastal turule lastud plasti kogumass. Samuti ei pea näiteks ainult kiletunnelit Eestis turule laskev tootja tagasi võtma kasutatud kattevõrke ja vastupidi. See tähendab, et tootja peab tasuta tagasi võtma sama liiki põllumajandusplastist tekkinud jäätmeid, kui ta ise toodetena turule laseb. Põllumajanduplasti kasutaja peab saama tekkinud põllumajandusplasti jäätmed üle anda vähemalt tasuta.

Tootja peab korraldama põllumajandusplasti jäätmete kogumise nii, et igas Eesti maakonnas oleks vähemalt üks kogumispunkt. Kõik kogumispunktid pidid olema rajatud hiljemalt 1. maiks 2013. Soovitavalt võiks see kogumispunkt asuda jäätmejaamas, sest inimestel on lihtsam viia jäätmeid ühte kohta. Keelatud ei ole rajada eraldi kogumispunkti. Tootja võib lisaks kogumispunktide rajamisele korraldada põllumajandusplasti jäätmete kogumist ka otse põllumajandusettevõtjate juurest.

Laiendatud tootjavastutuse rakendamine põllumajandusplastidele tähendab põllumajandusettevõtja või aiapidaja jaoks seda, et ta ei pea korraldama enam ise näiteks silokile taaskasutamist, vaid ta võib nõuda põllumajandusplasti tootjalt või põllumajandusplaste müüvalt ettevõtjalt (turustajalt) teavet, kuhu ta võib silokilest tekkinud jäätmed tasuta ära anda (tagastada).

 

 

Põllumajandusplasti kasutajate teavitamine

Tagasivõtusüsteemi oluline osa on põllumajandusplasti kasutajate (juriidiliste ja füüsiliste isikute) teavitamine, et tõsta kasutajate keskkonnateadlikkust ning tagada selle läbi tõhusam põllumajandusplasti jäätmete kogumine.

Alates 1. jaanuarist 2013 peavad olema kõigis põllumajandusplasti müügikohtades üleval teated, kuhu saab põllumajandusplasti jäätmeid tagastada (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast infot). Teated peavad asuma kõigile nähtaval kohal, piisavalt suure kirjaga kirjutatud. Teade peab olema vähemalt A4 formaadis.

 

 

 

 

Põllumajandusplasti turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ja põllumajandusplasti jäätmete käitlemist reguleerivad õigusaktid

 

 

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.