Mootorsõidukid ja nende osad ning romusõidukid ja kasutatud osad

Mootorsõiduk on neljarattaline mootorsõiduk liiklusseaduse tähenduses ning kolmerattaline mootorsõiduk, välja arvatud kolmerattaline mootorratas.
Tootjavastutuse põhimõtteid rakendatakse M1, N1 ja L2e kategooriasse kuuluvatele mootorsõidukitele.

Mootorsõiduki tootja on isik, kes valmistab mootorsõidukeid või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse mootorsõidukeid.

Mootorsõiduki osa tootja on isik, kes sõltumata müügiviisist laseb majandus- või kutsetegevuse käigus turule mootorsõiduki osi.

Nii mootorsõiduki tootja kui mootorsõiduki osade tootja koostöös turustajaga peab tegema turustaja müügikohtade kaudu mootorsõidukite või nende osade kasutajatele kättesaadavaks teabe romusõidukite tagastamiskohtade kohta (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjaomast teavet). Mootorsõiduki osade müügikohas peab teave olema nähtaval kohal piisavalt suures kirjas vähemalt A4 formaadis. Mootorsõidukite müüjad võivad teha nimetatud teabe teatavaks muul viisil.
 

Romusõidukite kogumine ja tagastamine

Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki omanikule oleks romusõidukist loobumine võimalikult mugav ning romusõiduki kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt tema elukohajärgse maakonna piires.

Romusõiduki vastuvõtmisel on tootja kohustatud tasuta vastu võtma ka kuni 4 sõiduki küljes olevat rehvi ning sõidukiga kaasas oleva tagavararehvi ning korraldama nende taaskasutuse.

Romusõiduki käitluskoht (näiteks kogumiskoht, lammutuskoda) peab esitama Maanteeameti liiklusregistrile lammutustõendi elektrooniliselt sisestades selle vahetult andmebaasi. Lammutustõendi võib esitada Maanteeametile ka probleemtooteregistris registreeritud tootja, kui ta tagab, et romusõiduk viiakse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavasse käitluskohta (lammutuskotta). Romusõiduki käitluskoht või tootja peab andma romusõiduki üleandnud isikule lammutustõendi paberil ainult viimase nõudmisel. Sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ainult lammutustõendi alusel.

 

Katsepurustamise korraldamise kohustus

Romusõidukite taaskasutamise ja ringlussevõtu arvutamise jaoks on kohustatud tootjad ja/või jäätmekäitlejad (lammutuskojad) korraldama katsepurustamisi. Katsepurustamisi tuleb korraldada vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Katsepurustamised tuleb korraldada ka siis, kui muudetakse oluliselt romusõidukite töötlemise tehnikat.


Kasutatud osade kogumine

Kasutatud osade kogumine tuleb tootjal korraldada nii, et neid oleks võimalik tagastada mootorsõidukite osi müüvasse müügikohta.

Turustaja on kohustatud kasutatud osade kasutajalt tasuta vastu võtma turustatava osaga sama liiki osast tekkinud osa (kasutatud osa) sõltumata sellest, kas kasutaja kavatseb osta uue osa või mitte. Turustaja ei või keelduda kasutatud osa vastu võtmast.

Turustaja või tootja ei ole kohustatud saastunud või lekkivat kasutatud osa tagasi võtma turustaja müügikoha kaudu. Turustaja või tootja võivad saastunud või lekkiva kasutatud osa valdaja suunata lähimasse kasutatud osade kogumispunkti, mis asub mõne jäätmekäitluskoha (näiteks jäätmejaam, lammutuskoda) territooriumil.

Mootorsõiduki osa tootja on kohustatud mootorsõiduki osade turustajalt, mootorsõidukite hooldustöökodadelt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejatelt kasutatud osad tasuta vastu võtma.

 


 

Loe täpsemalt


 
Mootorsõidukite ja nende osade turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ning romusõidukite ja kasutatud osade käitlemist reguleerivad õigusaktid

 

 

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.