Elektri- ja elektroonikaseadmed ning elektroonikaromud

Elektri- ja elektroonikaseade on seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.

Kodumajapidamises kasutatav elektri- ja elektroonikaseade on seade, mida kasutatakse tavapäraselt kodumajapidamises, ning kaubanduses ja tööstuses, asutuses ja mujal kasutatav elektri- ja elektroonikaseade, mis oma laadi tõttu sarnaneb kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadmega.

Elektri- ja elektroonikaseadme tootja on isik, kes müügiviisist olenemata (müük sidevahendi abil kaasa arvatud):
1) omab tegevuskohta Eestis ja valmistab oma nime või kaubamärgi all elektri- ja elektroonikaseadmeid või laseb neid projekteerida või valmistada ning turustab seadmeid oma nime või kaubamärgi all Eestis;
2) omab tegevuskohta Eestis ja müüb Eestis muude tarnijate valmistatud seadmeid oma nime ja kaubamärgi all edasi, kuid sellist edasimüüjat ei käsitata tootjana, kui tootja kaubamärk on seadmel punkti 1 kohaselt;
3) omab tegevuskohta Eestis ja laseb majandus- või kutsetegevuse korras Eestis turule elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis on pärit teisest Euroopa Liidu liikmesriigist või väljastpoolt Euroopa Liitu;
4) müüb elektri- ja elektroonikaseadmeid sidevahendi abil otse Eesti kodumajapidamistele või muudele kasutajatele, kuid tema tegevuskoht on teises Euroopa Liidu liikmesriigis või väljaspool Euroopa Liitu.
 

Elektri- ja elektroonikaseadme märgistamine

Elektri- ja elektroonikaseadmetel peavad olema järgmised andmed:
1) tootjat identifitseerivad andmed,
2) alates 13. augustist 2005 turule lastavatel seadmetel märgis vastavalt standardile EVS-EN 50419,
3) CE-märgis.

Elektri- ja elektroonikaseadmetele kantavad andmed, sealhulgas märgis, peavad olema selgelt loetavad ja kustumatud ning nähtavad kuni seadme muutumiseni jäätmeks. Kui märgis ei mahu seadmele või põhjustab ebamugavusi elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel, võib märgise kanda seadme kasutusjuhendisse või garantiidokumendile.
 

Elektri- ja elektroonikaseadme kasutaja teavitamine

Müügikohtades peab olema elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajale kättesaadav teave elektroonikaromude tagastamiskohtadest ning telefoninumbritest, kust on võimalik saada asjakohast teavet, sealhulgas info, et elektroonikaromu on võimalik tagastada müügikohta, kui kasutaja ostab uue elektri- ja elektroonikaseadme.

Elektroonikaromude kogumine

Tootja peab rajama kodumajapidamises kasutatavatest elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning nõuet, et elektroonikaromude üleandmine oleks elektroonikaromu valdajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vähemalt iga üle 3500 elanikuga linna või valla territooriumile kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunkti.

Turustaja on kohustatud oma müügikohas elektroonikaromu valdajalt tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu (nn 1:1 vastuvõtmine). Turustaja ei tohi keelduda elektroonikaromu vastuvõtmisest.

Kui kodumajapidamises kasutatava elektri- ja elektroonikaseadme turustajast ei ole mööda avalikke teid 10 km raadiuses elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja oma müügikohas füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.

Turustaja on kohustatud oma müügikohas, mille müügipind on vähemalt 400 m2, tasuta tagasi võtma väikseid elektroonikaromusid, mille ükski väline mõõde ei ületa 25 cm, sõltumata sellest, kas kasutaja ostab uue sama liiki seadme või kas selles müügikohas müüakse sellist liiki seadmeid.

Turustaja ei ole kohustatud oma müügikohas vastu võtma saastunud elektroonikaromu. Saastunud elektroonikaromu tuleb üle anda elektroonikaromu kogumispunkti, mis asub mõne jäätmekäitluskoha (näiteks jäätmejaama, jäätmete kogumispunkti) territooriumil. Turustaja võib saastunud elektroonikaromu valdaja suunata lähimasse jäätmekäitluskohta.
 

Tootja on kohustatud elektroonikaromu valdajalt kodumajapidamiste elektroonikaromud tasuta vastu võtma, sõltumata üleantavate elektroonikaromude arvust. Tootja on kohustatud ka turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt kodumajapidamiste elektroonikaromud tasuta tagasi võtma, sõltumata üleantavate elektroonikaromude arvust.

 

 

Elektri- ja elektroonikaseadmete turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ning nendest tekkinud jäätmete käitlemist reguleerivad õigusaktid


 


 

 

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.