Plastkandekottide tarbimise vähendamine

Plastkandekottide laialdane kasutamine tekitab palju jäätmeid ning tarbimise pidurdamiseks on vaja uusi käitumisjuhiseid. Plastkandekottide äraviskamine saastab keskkonda, näiteks suureneb mereprahi hulk, sest õhukesed kilekotid jõuavad sageli just sinna. Seepärast tuleb oluliselt vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist ja selleks on vajalik rakendada tõhusaid meetmeid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ (4) võeti vastu selleks, et vältida või vähendada pakendite ja pakendijäätmete mõju keskkonnale.

Direktiivis on sätestatud kaks meedet, millest liikmesriik võib rakendada kas üht või mõlemat:

  1. Liikmesriik võib rakendada meetmeid, mis tagavad, et 2018. aasta lõpuks ei anta õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta, 2019. aasta lõpuks ei tohiks aastane tarbimine ületada 90 koti ja 2025. aasta lõpuks 40 õhukese plastkandekoti inimese kohta aastas. Eriti õhukesed plastkandekotid võib riiklikest tarbimiseesmärkidest välja jätta;
  2. Liikmesriik võtab vastu õigusaktid, mis tagavad, et 2018. aasta lõpuks ei anta õhukesi plastkandekotte tarbijale kaupade või toodete müügikohas tasuta, välja arvatud juhul, kui rakendatakse sama tõhusaid meetmeid. Eriti õhukesed plastkandekotid võib nende meetmete kohaldamisalast välja jätta.

ELi tasandil rakendatakse erinevaid meetmed õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamiseks. Prantsusmaa ja Malta on valinud müügipiirangud ja keelustanud õhukesed plastkandekotid. Itaalias võeti 2006. aastal vastu seadus, millega kehtestati mittebiolagunevate plastkandekottide müügikeeld. Hispaania on otsustanud järk-järgult keelustada ühekordseks kasutamiseks mõeldud mitte-biolagunevad kilekotid ja alates 2018. aastast on need täielikult keelustatud. Belgias, Bulgaarias, Taanis, Prantsusmaal, Lätis, Hollandis, Rumeenia, Sloveenias ja Ühendkuningriigis rakendatakse tasu, mille suurus varieerub riigiti 0,02-st kuni 0,5 euroni.

Kaasamise ajakava

Orienteeruv aeg Tegevus
mai 2016 Direktiivi, uuringu ja esialgse eelnõu tutvustamine huvirühmadele
juuni 2016 Huvirühmade muudatusettepanekute kogumine
juuli-august 2016 Eelnõu menetlemine ja muudatusettepanekutele vastamine
september 2016 Eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamiseks esitamine

Lisainfo: Marika Siht, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist, marika.siht@envir.ee, 626 2862.

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.