Jäätmetekke vähendamine

Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks (European Week for Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on teadlikkuse suurendamine jäätmetekke vähendamise osas. Ettevõtmises on oodatud osalema erinevad organisatsioonid, haridusasutused, ettevõtted, eraisikud ning ametiasutused üle Euroopa. Sel aastal on fookuses ohtlikud jäätmed ja romusõidukid ehk "Ohtlikud jäätmed ja romusõidukid - aeg puhastuseks".

 

2018. aasta jäätmetekke vähendamise nädala raames toimuvad alljärgnevad avalikud üritused:

 

  • Kampaania perioodil 17.11.-02.12.2018 viiakse romusõiduk tasuta ära! Romusõidukite äravedu koordineerivad Autolammutuste Liit ja Kuusakoski. Lisainfot saab Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660 või Autolammutuse Liidu telefonilt 51 88 213. Lisainfo kuhuviia.ee.
  • Ökopuhastusvahendite valmistamise töötuba. Lisainfo siin.
  • 19.-23. november viib Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond koolides läbi kokku 26 jäätmeteemalist õppeprogrammi. Lisainfo mari.kala@keskkonnaamet.ee
  • Paranduskohvik: jõulu-eri 15. detsembril Tartus. Eestvedajaks Spark Markerlab koostöös „Elava Tartu“ võrgustikuga. Lisainfo siin.
  • Paranduskohvik toimus 20. oktoobril Tartus kell 13–18 Makerlabis (Narva mnt 3). Lisainfo siin ja FB-lehel. Eestvedajaks Spark Markerlab koostöös „Elava Tartu“ võrgustikuga.

 

 

2018. aasta jäätmetekke vähendamise nädalal osaleb kokku ... haridusasutust üle Eesti. Vaata tabelit siit.

 

2018. aasta jäätmetekke vähendamise nädal

Keskkonnaministeerium kutsub üles ettevõtteid, haridusasutusi, MTÜ-sid ja kõiki teisi aktiivseid gruppe ja inimesi korraldama midagi silmapaistvat või toredat, et pöörata tähelepanu korduskasutusele ja esemete parandamisele. Registreeri oma ettevõtmine hiljemalt 22.novembril aadressil karen.silts@envir.ee ning osaled vahvate auhindade loosimises. Ettevõtete poolt tehtavad avalikud tegemised/üritused kajastame jooksvalt siin leheküljel.

 

Mida teha jäätmetekke vältimise nädalal 17.11.-02.12.2018:

  • Ökopuhastusvahendite valmistamise töötuba. Töötoa juhendmaterjalid siin.
  • Kuidas ise remondikohvikut korraldada? Töötoa juhendmaterjalid siin.
  • Ohtlike jäätmete teavitusseminare. Juhendmaterjalid siin.
  • Kontrolli majapidamine üle ja vii ohtlikud jäätmed jäätmejaama. Vaata, milline kogumiskoht on lähim: www.kuhuviia.ee

 

 

 

Lehe allosas leiab põnevat lisamaterjali ning igal ühel on võimalik alla laadida ka jäätmete sortimisõpetus ehk jäätmeratas

 

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikeks jäätmeteks loetakse sellist liiki jäätmeid, millel on ohtlik omadus, olgu see siis plahvatusoht, kerge süttivus või
mürgisus. Kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikke jäätmeid võib leida väiksemas või suuremas koguses paljudest toodetest, näiteks puhastustoodetest, patareidest, värvidest, pestitsiididest, kompaktluminofoorlampidest ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest.

Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks on kohalikud omavalitsused (vald, linn) korraldanud ohtlike jäätmete kogumisringe, mille kohta saab täpsemat informatsiooni kohaliku omavalitsuse veebilehelt või telefoni teel. Ohtlikud jäätmed saab ära anda lähimasse jäätmekäitlusjaama, aga et teada saada milline kogumiskoht on lähim, vaata veebilehte: www.kuhuviia.ee.

Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on:
1. aegunud ravimid
2. elavhõbeda kraadiklaasid
3. kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldid, juukselakid, õhuvärskendid jms)
4. vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid
5. värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid
6. väetised ja pestitsiidid
7. rotimürk jm biotsiidid
8. kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid
9. patareid ja akud

Euroopa Liidus tekib inimese kohta igal aastal 200 kg ohtlikke jäätmeid. 100 miljonit tonni aastas kokku, millest ainuüksi 1/5 tuleb majapidamistest.

 

 

Lisalugemist

 

 

Vaata, kuidas saad osaleda sina

Ettevõte ja asutus

 

Seadke kontoris sisse liigiti kogumine. Ka kontoris tuleb liigiti koguda biolagunevad jäätmed, pakendid, paber ja papp ning segajäätmed. Kõiki erinevat liiki jäätmeid ei pea koguma samas kohas. Näiteks paberijäätmeid võib koguda printeri juures.

Korraldage asutuses kasutatud asjade turg. Kindlasti on paljudel inimestel seisma jäänud asju, mida enam ei kasuta, kuid mida võiks mõnel kolleegil vaja minna.

Loobuge laua all olevast prügikastist. Näiteks osakondade vaheline võistlus, kes loovutab enim prügikaste.                                                                                                                                                                                                                      Vähendage või loobuge printimisest, aga kui on ikkagi vaja printida, siis eelistage looduslikke tinte.                                                                                                                                                                                                                                        Koguge kokku hulk ostukotte ja seadke sisse ostukotilahendus, et peale tööd saaks kaasa võtta ja järgmine päev tagasi tuua.                                                                                                                                                                                                   Seadke sisse panditaara kogumine. Kontorites tarbitakse tihti karastusjooke, kuid paari pudelit enamasti taaraautomaati ei taheta viia. Koguge taara kokku ja ostke selle eest kolleegidele näiteks puuvilju või midagi vajalikku.                                                                                                                                                                                                                                                    Vaadake kolleegidega koos temaatilist filmi või kutsuge jäätmete teemal rääkima pädev inimene (Keskkonnaametist, ministeeriumist või mõnes muust MTÜ-st/ettevõttest).

Kool, lasteaed või muu haridusasutus

Seadke sisse liigiti kogumine. Ka koolis, lasteaias, ülikoolis ja mujal tuleb jäätmeid - biolagunevad, pakendid, paber ja papp ning segajäätmed -  liigiti koguda. Kõiki erinevat liiki jäätmeid ei pea koguma samas kohas. Mõelge välja atraktiivne lahendus, mis teie hoonele/ruumidele ja vajadustele paremini sobib ning tehke teoks. Lisainfot ning koolitust jäätmete paremaks sortimiseks küsi kohalikust omavalitusest või keskkonnaministeeriumist.

Korraldage õpilastega kasutatud asjade turg. Pange paika üks päev, mil kõik õpilased toovad kodust mõne asja, mida neil enam vaja ei lähe ning korraldage kasutatud asjade vahetus. Teistes riikides on seda praktiseeritud ning lastele on väga meeldinud.

Laadige alla plakatid ja infomaterjalid ning arutlege õpilastega jäätmetekke vältimise ja korduskasutuse teemadel.

Meisterdage midagi. Näiteks ajalehtedest kauss või pakenditest kott. Õpetuse leiad siit.

Seadke sisse panditaara kogumine. Koolides tarbitakse tihti karastusjooke, kuid paari pudelit enamasti taaraautomaati ei taheta viia. Koguge taara kokku ja ostke selle eest koolile midagi vajalikku või koguge ürituste korraldamise/ekskursioonide fondi.

Vaadake temaatilist filmi või kutsuge jäätmete teemal rääkima pädev inimene (Keskkonnaametist, ministeeriumist või mõnes muust MTÜ-st/ettevõttest). Erinevaid klippe leiate lehe all osas olevast lisainfost.

Aktiivne MTÜ ja selts

Korraldage oma külas või piirkonnas kasutatud asjade turg. Kindlasti on paljudel inimestel seisma jäänud asju, mida enam ei kasuta, kuid mida võiks kellelgi teisel vaja minna.

Korraldage oma külas või piirkonnas asjade remontimise/disainimise/ meisterdamise töötuba. Otsige spetsialist naabrite hulgast või rääkige ülikoolidega, kus leidub noori insenere ja disainereid. Juhised, kuidas valmistada kohvipakkidest kott või ajalehtedest kauss, leiad siit.

Jäätmete hõlpsaks sortimiseks meisterdage jäätmeratas. Faili leiab lehe allosas olevast infomaterjalide loetelust.

Korraldage temaatilise (jäätmete teemal) filmi vaatamine ning hiljem selle arutelu. Klippe leiab lehe allosas olevast infomaterjalide kastist, samuti Youtube'ist. 

Kutsuge jäätmetest rääkima spetsialist keskkonnaametist või kohalikust omavalitsusest. Jäätmete temaatika huvitab iga inimest, kuid paraku ei olda alati piisavalt kursis.

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

Korteriühistu

Kas teie kortermaja elanikud teavad, kuidas jäätmeid õigesti sortida? Kutsuge kohalikust omavalitsust spetsialist rääkima ja inimesi selles valdkonnas koolitama. Miks mitte koopereeruda mitme kortermajaga ja korraldada ühine infotund jäätmete teemal.

Jäätmete hõlpsaks sortimiseks meisterdage jäätmerattaid ning jagage kortermajade elanikele. Faili leiab lehe allosas olevast infomaterjalide kastist.

Korraldage oma kortermajas riiete, raamatute, laste mänguasjade või muu taolise annetuspäev ning viige need abivajajatele. Rääkige eelnevalt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ning küsige ideid, mida koguda ning kellele need suunata.

Kas teie kortermajas on samuti probleemiks liigne reklaami panemine postkastidesse? Küsige Eesti Posti kontorist „ainult tellitud post“ kleebis ning pange see igale postkastile, kes reklaami ei soovi (Korraga antakse ainult üks kleebis, mis tähendab, et igaüks peaks selle ise küsima.)

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

Kohalik omavalitsus

Korraldage jäätmeinfopäev, kus jagate inimestele infot jäätmete kohta. Kuidas sortida, mida tuleb liigiti koguda, miks ei tohi jäätmeid põletada jms.

Tooge kodulehel välja nipid jäätmetekke vähendamiseks. Materjali leiab sellelt lehelt ning ministeeriumi veebis jäätmete alateemast.

Riputage kodulehele sortimisratta fail, millest igaüks saab ise omale ratta meisterdada. Faili leiab lehe alaosas olevast lisamaterjalide kastist.

Korraldage vallas riiete, raamatute, laste mänguasjade või muu taolise annetuspäev ning viige need abivajajatele. Rääkige eelnevalt läbi võimalike abivajajate ühendustega ning küsige ideid, mida koguda ning kellele need suunata.

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

Aktiivne kodanik

Kui oled teadlik inimene, siis hari jäätmete vähendamise, vältimise ja taaskasutamise teemal ka oma sõpru ja sugulasi - kuidas sortida, mida tuleb liigiti koguda, miks ei tohi jäätmeid kodus põletada jne. Lisainfot leiad keskkonnaministeeriumi kodulehelt jäätmete alateemast.

Kleebi postkastile kleebis „ainult tellitud post“. Siis ei panda sinu postkasti reklaami.

Vältige jäätmeteket nii palju kui võimalik:
- Võta poodi oma kott/kotid kaasa;
- Osta kohv termostopsi;
- Väldi pakendatud tooteid;
- Pakkige kingitused olemasolevatesse materjalidesse;
- Keeldu kilekotist;
- Ostke tunnustatud ökomärgisega "EL Lilleke", "Luik", "Sinine Ingel" tooteid;
- Ostke looduslikku kosmeetikat;
- Ostke energiatõhusaid lambipirne;
- Tehke ise oma puhastusvahendid;
- Vahetage välja ja parandage oma elektroonikaseadmed;
- Kasutage taaslaetavaid patareisid;
- Tutvuge kohalike eeskirjadega ohtlikest toodetest ohutu vabanemise kohta;
- Aias vältige pestitsiidide kasutamist;
- Ärge suunake reovee äravoolu oma aeda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Korraldage sõpruskonnaga riiete, raamatute, laste mänguasjade või muu taolise annetuspäev ning viige need abivajajatele. Rääkige eelnevalt läbi võimalike abivajajate ühenduste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ning küsige ideid, mida koguda ning kellele need suunata.

Kõik teised ideed on samuti teretulnud!

 

Viimati uuendatud: 21. november 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.