Esileht » Valdkonnad » Kliima

Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise Eesti register

Prindi
Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti registrit hallatakse ja toiminguid sooritatakse vastavalt kehtivale Euroopa Komisjoni määrusele 389/2013, 2. maist 2013, millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011

 

Avalikkusele kättesaadavad aruanded vastavalt Kyoto protokolli artiklile 7 / Publicly available information according to Kyoto Protocol article 7


Informatsioon 

 

Alates 20.juunist 2012 alustas tööd uus üle-Euroopaline kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise register ehk lühendatult EUCR (European Union Community Registry). Eesti riiklikust registrist tõsteti edukalt selle tarbeks üle kõigi kasutajate ja tehingutega seotud teave.

Registrisse toimub sisse logimine läbi Euroopa Komisjoni Audetnimise Süsteemi ehk ECAS-i. Selleks on vaja omada ECAS kasutaja kontot, mis loodi kõigile registri kasutajatele andmete üle tõstmise käigus. 

Ligipääs uude Eesti registrisse

faili ikoon Registri kasutustingimused

 

Registri tasud

Alates 1. august 2013 on isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise eest ette nähtud  riigilõivu 250 eurot.

Alates 2014  isiku arvelduskonto või isiku kauplemiskonto hoolduse eest ette nähtud iga aasta kohta riigilõivu 320 eurot, mis tasutakse jooksva aasta 15. jaanuariks.

faili ikoon fees for the ETS registry.pdf

Tehingute sooritamine

Tehingute sooritamine EUCR-is hakkab toimuma läbi kinnitatud kontode nimekirja. Kinnitatud kontode nimekirja kantakse Teie poolt usaldusväärsed kontod ehk nn tehingupartnerite arvelduskontode numbrid. Esialgsete plaanide kohaselt soovis Euroopa Komisjon kinnitatud kontode nimekirja funktsiooni luua hiljemalt 20.06.2012, kuid kahjuks antud funktsioon saab valmis arvatavasti alles 2012. aasta neljandas kvartalis. Seni peab tehinguid kinnitama arvelduskonto täiendav volitatud esindaja - AAR ehk Additional Authorised Representative. Kontodel võib olla üks või mitu täiendavat volitatud esindajat. Täiendavad volitatud esindajad peavad olema vähemalt 18 aastat vanad füüsilised isikud. Kõik ühe arvelduskonto volitatud esindajad (nii esmane esindaja ehk Primary Account Representative kui ka teine esindaja ehk Secondary Account Representative) ja täiendavad volitatud esindajad (AAR) peavad olema erinevad isikud. Täiendava volitatud isiku poolt kinnitatud ülekannete suhtes kohaldatakse 26-tunnist viivitusaega tehingu algatamisest kuni ülekande toimumiseni (vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 389/2013 artikkel 32a punkt 3). Tehinguid algatatakse esmaspäevast reedeni (k.a) kella 11.00 ja 17.00 vahel (v.a. riigipühad liikmesriikides).

 

 

Täiendav teave ja registri haldaja kontaktandmed

Küsimuste korral palume Teil pöörduda Eesti registri haldaja poole / If you have any questions, please ask Estonian registry administrator () Mr. Mihkel Visnapuu (tel +372 626 2829)