Esileht » Kontaktid

Keskkonnaministeeriumi asukoht ja kontaktandmed

Prindi
 

Keskkonnaministeerium

Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti
Tel: 6262 802; Faks: 6262 801
e-post:

Registrikood 70001231

 

asukoht

 

Küsimuste esitamine

Kõik Keskkonnaministeeriumiga seonduvad küsimused saatke palun aadressil , telefonitsi saab küsimusi esitada numbril 6262 802. Sealt suunatakse Teie küsimused edasi pädevale vastajale. 


Vastuvõtuajad

Kohtumiseks Keskkonnaministeeriumi ametnikega tuleb end registreerida haldusosakonna spetsialisti kaudu telefonil 626 2802 või e-posti aadressil .

Registreerimisel palume Teil ülevaatlikult selgitada küsimust või probleemi, millega soovite ametniku poole pöörduda, ning jätta oma kontaktandmed. Haldusosakonna spetsialist registreerib taotluse ning teatab Teile hiljem vastuvõtu täpse kuupäeva ja kellaaja.

 

Ministeerium ja valitsemisala

Keskkonnaministeeriumis töötab ligikaudu 200 inimest. Kui arvata juurde ka valitsemisala asutused, on töötajate arv alla 1500. Ministeeriumi valitsemisalasse kuulub kolm valitsusasutust, viis hallatavat riigiasutust ja kaheksa riigi osalusega tulundus- ja sihtasutust/äriühingut.


Keskkonnaministeeriumi juhib keskkonnaminister, kes korraldab ka ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.


Ministeeriumi struktuuriüksuste tööd juhib, ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust koordineerib ja ministeeriumi asjaajamist korraldab kantsler.


Ministeeriumi koosseisus on asekantslerid, kelle ülesanne on tagada ministeeriumi eesmärgi ja põhiülesannete täitmine ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate eri valdkondade seostamise ning tasakaalustatud ja tervikliku arendamise kaudu.


Ministeeriumi struktuuri kuuluvad ministri ja ministeeriumi nõunikud. Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile, kes nad ametisse nimetab ja ametist vabastab. Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile või asekantslerile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler.

Nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse ametijuhendis, mille kinnitab vastavalt nõuniku alluvusele kas minister või kantsler.


Osakonnajuhataja juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete täitmise.