Sa oled siin

Metsaseaduse muudatuste osas jõuti huvigruppidega üksmeelele

01.06.2016

Keskkonnaministeeriumi algatatud metsaseaduse muudatuste osas on tänaseks jõutud kõiki huvipooli rahuldava kokkuleppeni, ühisele seisukohale jõuti ka küpsete kuusikute raievanuste langetamise küsimuses. 

18. mail toimunud metsandusnõukogu kohtumisel ja sellele järgnenud väiksema ringi kohtumistel jõuti ühisele arusaamisele, et kõik metsaseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuses väljatoodud probleemid vajavad lahendamist seaduse tasandil. Protsessi käigus täpsustati kavandatavate muudatuste sisu ning lisandusid uued muudatuste ettepanekud.

„Kõige teravamalt avalikkuse tähelepanu pälvinud kuusikute raievanuste teemas tõdesid huvigrupid, et viljakates kasvukohatüüpides on väärtusliku puidu saamiseks kuusikute raievanuse langetamine vajalik ja majanduslikult põhjendatud, kuid raievanuste vähendamisega peab kaasnema kompensatsioonimehhanism elurikkuse heaks. Lepiti kokku, et koos viljakate kuusikute raievanuse langetamisega astutakse selgeid samme laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmiseks,“ selgitas keskkonnaminister Marko Pomerants.

Reaalselt metsas tehtavat mõjutab lisandunud muudatustest enim raiejärgse metsa uuenemise tähtaja pikendamine siirdesoo, madalsoo, raba, osja, tarna ja lodu metsakasvukohatüüpides viielt aastalt kümnele. Nimetatud alad uuenevad reeglina ise sobilike puuliikidega, kuid vajavad selleks puistuks ümberarvestamiseni tavaliselt aega 7-12 aastat.

Metsaseaduse muutmise eesmärk on muuta metsaomaniku jaoks metsade majandamisotsuste tegemine selgemaks, vähendada bürokraatiat ning võimaldada majanduslikult ratsionaalseid otsuseid metsade uuendamise, kasvatamise ja kasutamise kohta.

Kavas on soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide kasutamist, muutes turbaraiete ja valikraie tingimusi sobivamaks. Samuti on plaanis muuta vääriselupaiga õiguslik sisu nii, et oleks võimalik ka nende alade kaitse, mis seni on seaduse mõiste alt välja jäänud. Olulise muudatusena on kavas ka välistada olukord, kus metsaomandi kasutamine on seatud sõltuvusse piirinaabrite otsustest ja tegevusest.

Eelnõu on kavas saata juunikuus ministeeriumitele kooskõlastamiseks ning uuenenud metsaseadus on kavandatud jõustuma 2017. aasta jaanuaris.

Veel uudiseid samal teemal

17.10.2017|Keskkonnaministeerium

Uuring: Eesti inimesi maapõue teema huvitab, kuid teadmised on kasinad

Eestlaste maapõueteadmised on vähesed, samas tunnevad elanikud nende teemade vastu suhteliselt suurt huvi, selgus Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Turu-uuringute AS läbi viidud värskest uuringust, mille eesmärk oli elanike maapõueteadlikkuse välja selgitamine.

13.10.2017|Keskkonnaministeerium

ELi keskkonnaministrid astusid sammu lähemale Pariisi kliimaleppe täitmisele

Täna toimus Luksemburgis esimene Eesti juhitud ELi keskkonnanõukogu (ENVI) kohtumine.  Keskkonnaministrid leppisid kokku ühise positsiooni kahe kliimapoliitika eelnõu osas, mis võimaldavad Euroopa Liidul liikuda lähemale oma üldisele eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 40%.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.