Reovesi ja reoveekogumisalad

Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada.

Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist (91/271/EMÜ, 21. mai 1991).

Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisala määramiseks või muutmiseks tuleb esitada taotlus.

2016. aasta 10. mai seisuga on Eesti 56 reoveekogumisala, mille koormus on üle 2000 ie ja 467 reoveekogumisala, mille koormus on alla 2000 ie.
 

 

 

 

Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

 

Hajaasustuses ei ole reeglina ühisveevärki ega ühiskanalisatsiooni ning joogivee saamiseks ja reovee ärajuhtimisega peavad elanikud ise toime tulema. Igas majapidamises tekib pesu-, kümblus-, köögi- ja WC-vett, mida peab enne loodusesse juhtimist korralikult käitlema.

Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostuse tagajärjel kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused.

Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostumist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Teabevihiku "Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?" eesmärk on anda hajaasustuses elavatele inimestele - neile, kes ei saa liituda ühiskanalisatsiooniga - teavet veekaitseprobleemidest ja nende lahendamisvõimalustest oma majapidamises.

Reoveepuhastite operaatorite koolitus 2016. aastal

 

2016. aasta reoveepuhastite operaatorite koolitus algab 24. oktoobril. Koolitust viivad üheskoos läbi Tallinna Tehnikaülikool, Infragate AS ja aqua consult baltic OÜ.

Koolitus teoreetiline osa toimub Tallinna Tehnikaülikoolis ja viiakse läbi eesti keeles. Maksimaalne osavõtjate arv on 30 inimest. Koolitus on kõigile osalejatele tasuta!

Ajakava:
1. 24.10 – 28.10.2016 teoreetiline osa
2. 14.11 – 18.11.2016 praktiline osa

Täpsem info ja registreerumine siin

 

Viimati uuendatud: 8. november 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.