Pakendid ja pakendijäätmed

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Toote määramine pakendina põhineb lisaks ka kolmel kriteeriumil:

  1. pakend on selles oleva toote lahutamatu osa ning peab sisaldama, toetama või säilitama toodet ja selle osi kogu nende kasutusea jooksul ning kui pakend ja selles olev toode on mõeldud koos kasutamiseks, tarbimiseks või äraviskamiseks;
  2. toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks, loetakse pakendiks, kui see toode täidab pakendi funktsiooni;
  3. pakendi komponendid ja pakendiga püsivalt ühendatud lisaelemendid loetakse selle pakendi osadeks, millega nad on ühendatud. Ühtlasi loetakse pakendiks lisaelement, mis ripub vahetult toote küljes või on toote külge kinnitatud ja täidab pakendi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see element on toote lahutamatu osa ning on mõeldud tarbimiseks või äraviskamiseks koos tootega.
 

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke.

Pakendi ja pakendijäätmete käitlust reguleerivad pakendiseadus ja pakendiaktsiisi seadus koos alamaktidega ning Euroopa Liidu otsekohalduvad õigusaktid.

Õigusaktide loetelu ja lingid leiab ka pakendialaselt kodulehelt www.taaratark.ee. Taaratarga kodulehelt leiab lisaks palju muud vajalikku infot, sh selgitused kogumissüsteemi toimimisest, taaskasutamise sihtarvude arvutamisest, aruandlusest jne.

 

 

Plastkandekottide tarbimise vähendamine


Plastkandekottide laialdane kasutamine tekitab palju jäätmeid ning tarbimise pidurdamiseks on vaja uusi käitumisjuhiseid. Plastkandekottide äraviskamine saastab keskkonda, näiteks suureneb mereprahi hulk, sest õhukesed kilekotid jõuavad sageli just sinna. Seepärast tuleb oluliselt vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist ja selleks on vajalik rakendada tõhusaid meetmeid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ (4) võeti vastu selleks, et vältida või vähendada pakendite ja pakendijäätmete mõju keskkonnale.

Direktiivis on sätestatud kaks meedet, millest liikmesriik võib rakendada kas üht või mõlemat:

  1. Liikmesriik võib rakendada meetmeid, mis tagavad, et 2018. aasta lõpuks ei anta õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta, 2019. aasta lõpuks ei tohiks aastane tarbimine ületada 90 koti ja 2025. aasta lõpuks 40 õhukese plastkandekoti inimese kohta aastas. Eriti õhukesed plastkandekotid võib riiklikest tarbimiseesmärkidest välja jätta;
  2. Liikmesriik võtab vastu õigusaktid, mis tagavad, et 2018. aasta lõpuks ei anta õhukesi plastkandekotte tarbijale kaupade või toodete müügikohas tasuta, välja arvatud juhul, kui rakendatakse sama tõhusaid meetmeid. Eriti õhukesed plastkandekotid võib nende meetmete kohaldamisalast välja jätta.

ELi tasandil rakendatakse erinevaid meetmed õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamiseks. Prantsusmaa ja Malta on valinud müügipiirangud ja keelustanud õhukesed plastkandekotid. Itaalias võeti 2006. aastal vastu seadus, millega kehtestati mittebiolagunevate plastkandekottide müügikeeld. Hispaania on otsustanud järk-järgult keelustada ühekordseks kasutamiseks mõeldud mitte-biolagunevad kilekotid ja alates 2018. aastast on need täielikult keelustatud. Belgias, Bulgaarias, Taanis, Prantsusmaal, Lätis, Hollandis, Rumeenia, Sloveenias ja Ühendkuningriigis rakendatakse tasu, mille suurus varieerub riigiti 0,02-st kuni 0,5 euroni.

Lisainfo: Marika Siht, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist, marika.siht@envir.ee, 626 2862.

 

Viimati uuendatud: 25. august 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.