Sa oled siin

Nord Stream 2 projekti piiriülene keskkonnamõju hindamine

Nord Stream 2 (Nord Streami laienduse projekt) hõlmab kahe Läänemeres kulgeva Venemaalt Saksamaani ulatuva avamere maagaasijuhtme projekteerimist, ehitamist, kasutamist ja tulevikus kasutuselt kõrvaldamist. Kavandatud torujuhtmed (ülekandevõimsusega 27,5 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas torujuhtme kohta) on planeeritud kulgema suurel määral paralleelselt olemasolevate Nord Stream 1 torujuhtmetega. Torujuhtmete kogupikkus on ligikaudu 1200 kilomeetrit ning nende prognoositud ehitamisaeg on 2018-2019.

Nord Stream 2 projekti Espoo aruanne

Aprillis 2017 edastasid päritoluriigid koostöös arendajaga (Nord Stream 2 AG) Nord Stream 2 projekti piiriülese keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande – nn Espoo aruanne.

Espoo aruande eesmärk on anda projektiga mõjutatud riikidele infot:

  • kõikide võimalike piiriüleste mõjude esitamine, kusjuures selgelt on näidatud, kus ühes riigis toimuvatel tegevustel võib olla oluline mõju naaberriikidele;
  • projekti mõjude üldine hindamine, mille käigus hinnatakse igale mõjutatavale keskkonnaelemendile mõjuvaid kombineeritud mõjusid, olenemata riikide piiridest.
     

Espoo aruande avalikustamine Eestis

Aruande avalik väljapanek kestab 17. aprillist 19. maini. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult hiljemalt 19. maiks 2017 e-posti aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

Paberkandjatel on materjalid tööpäeviti kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonnas (kontaktisik: Rainer Persidski, rainer.persidski@envir.ee, 626 2973).

Aruande avalik arutelu toimub 24.05.2017 algusega kell 15.00 Keskkonnaministeeriumi (Tallinn, Narva mnt 7a) I korruse saalis.

 

Piiriülene KMH protseduur

Suureläbimõõdulised nafta- ja gaasijuhtmed kuuluvad piiriülese keskkonnamõju hindamise (Espoo) konventsiooni lisas 1 nimetatud tegevuste hulka, mille korral peab tegevuse asukoha riik (päritolupool) teavitama eeldatavalt mõjutatavaid riike. Mõjutatav riik teavitab päritolupoolt, kas ta soovib osaleda KMH-s.

Kuna gaasitrass läbib Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndit ja/või territoriaalvett, siis need viis riiki on Espoo konventsiooni mõistes nii päritoluriigid kui mõjutatavad riigid. Lisaks on mõjutatavad riigid Eesti, Läti, Leedu ja Poola, kelle vetest gaasitrass läbi minema ei hakka, kuid kellel on võimalus osaleda hindamisprotsessis (tutvuda KMH materjalidega ning esitada nende kohta ettepanekuid ja vastuväiteid). Venemaa ei ole küll Espoo konventsiooni ratifitseerinud, kuid järgib antud projekti puhul konventsioonis ette nähtud nõudeid.

Päritolupooled otsustavad projektile vajalike tegevuslubade (ehitamise ja käitamise õigus) andmise üle. Kõigis viies riigis on käimas tegevuslubade taotlemine ning sellega kaasnev riigispetsiifiliste KMH aruannete ja keskkonnauuringute koostamine vastavalt riiklikele õigusaktidele. KMH läbiviimisel tuleb arvestada muu hulgas mõjutatud riikide tagasisidega, tegevuslubade andmisel omakorda KMH tulemustega.

 

Materjalide avalikustamine 2013. aastal

Nord Stream 2 laienduse projekt

Eestis korraldati Nord Streami laienduse projekti piiriülese KMH avalik väljapanek, mille jooksul oli avalikkusel võimalik tutvuda Nord Streami laienduse projekti KMH materjalidega ning avaldada kuni 7. juuni 2013. aastani nende osas oma seisukohti.

Samuti toimus 30. mail 2013. aastal Keskkonnaministeeriumis Nord Streami laienduse projekti piiriülese KMH avalik arutelu, kus projekti ning selle KMH-d tutvustasid ja küsimustele vastasid Nord Stream AG ning Ramboll Finland esindajad. Arutelul osales koos arendaja ja eksperdi esindajatega 28 inimest.

Avalikul arutelul tehtud ettekanded

Eesti teavitas 13. juunil 2013. aastal oma soovist osaleda Nord Streami laienduse projekti KMH protsessis ning edastas riikidele avalikustamise käigus laekunud seisukohad.

Nord Stream 2 teabematerjal
Piiriülese KMH teated KMH programmid
Venemaa Taani
Taani Soome
Soome  
Rootsi  
Saksamaa  

 

Viimati uuendatud: 17. aprill 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.