Sa oled siin

Keskkonnaministeeriumi personal

2017. aasta lõpu seisuga töötas Keskkonnaministeeriumis 198 inimest, kellest 29 protsenti on mehed ja 71 protsenti naised. 

Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 41 aastat - meestel 44 aastat ja naistel 40 aastat.
2017. aastal oli ministeeriumi personali voolavus 6,7 protsenti. 

Tööpakkumised

 

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium

erialadiplomaat (kalanduse valdkond),
kandideerida saab kuni 27. veebruarini 2018.a

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik,
kandideerida saab kuni 28. veebruarini 2018.a

keskkonnaseire nõunik,
kandideerida saab kuni 1. märtsini 2018.a

kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist,
kandideerida saab kuni 1. märtsini 2018.a

peaspetsialist veeosakonda (veemajandus valdkond),
kandideerida saab kuni 1. märtsini 2018.a

Keskkonnaagentuur

prognoosmudelite osakonna peaspetsialist,(atmosfääri numbriline prognoosmudel), kandideerida saab kuni 28. veebruarini 2018.a

prognoosmudelite osakonna peaspetsialist, (meteoroloogilised visualiseerimissüsteemid),
kandideerida saab kuni 28. veebruarini 2018.a

jurist,
kandideerida saab kuni 25. veebruarini 2018.a

Keskkonnaamet

looduskaitse osakonna kaitsekorralduse peaspetsialist,
kandideerida saab kuni 9. märtsini 2018.a

 
Keskkonnainspektsioon

Harjumaa büroo kalakaitseinspektor
kandideerida saab kuni 11. märtsini 2018.a

Jõgevamaa büroo kalakaitseinspektor
kandideerida saab kuni 4. märtsini 2018.a

Pärnumaa büroo kalakaitseinspektor
kandideerida saab kuni 4. märtsini 2018.a

Viljandimaa büroo juhataja,
kandideerida saab kuni 6. märtsini 2018.a. 

Maa-amet

konkursse ei toimu

 

Praktikavõimalused

 


___________________________________________________

VEEOSAKOND ja VEEOSAKONNA PROJEKTIDE BÜROO ootavad praktikante. 
Kandideerida saab kuni 28. veebruarini 2018.a

 

Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna peaspetsialistilt Katrin Talvikult, telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.  

Praktika eest Keskkonnaministeeriumis tasu ei maksta.

2017. aastal oli ministeeriumis praktikal 21 üliõpilast.
Kõige enam oli esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad - keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia, maateadused. Kuid oli  praktikante ka avaliku halduse, riigiteaduste, kommunikatsiooni erialalt nii Eesti ülikoolidest kui ka välisülikoolidest.  

Järgmine praktikakonkurss toimub märtsis 2018. Info avaldatakse ministeeriumi lehel.

 

Keskkonnaagentuuris toimub praktikakonkurss
Kandideerida saab kuni 31. märtsini 2018

 

Täitmata ametikohad

(veebruar 2018 seisuga)

Üksus Ametikoht
juhtkond kantsleri nõunik
  nõunik
  nõunik
eelarve ja planeerimise osakond spetsialist
välisfinantseerimise osakond nõunik
personaliosakond peaspetsialist
üldosakond peaspetsialist
kliima- ja kiirgusosakond nõunik
keskkonnakorralduse osakond seirenõunik
veeosakond nõunik
  peaspetsialist
looduskaitse osakond nõunik
  peaspetsialist
   
   

 

Palgajuhend

 

Keskkonnaministeeriumi palgajuhend reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse portaalis.

 

Personalivaliku põhimõtted

 •  

  Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

 • Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

  Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
  Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.
  Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

 • Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

  Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga.

 

Viimati uuendatud: 23. veebruar 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.