Sa oled siin

Juhtkond

Marko Pomerants

Keskkonnaminister

Keskkonnaminister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

Minister nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul ministeeriumi asekantslerid, osakonnajuhatajad ja ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepinguid ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidega, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Ta nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri nõunikud ja siseauditi eest vastutavad isikud.

Minister esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavates küsimustes ning annab valitsusele aru ministeeriumi tegevusest.

Elulookirjeldus

 Telefon: 626 2803
marko.pomerants@envir.ee

 

Andres Talijärv

Kantsler

Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd ja annab sellest aru ministrile.

Ta suunab ja koordineerib ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning teeb ministrile ettepanekuid nende asjaajamise ja töökorralduse kohta.

Elulookirjeldus

 Telefon: 626 2998
andres.talijarv@envir.ee

 

Ado Lõhmus

Asekantsler

Ado Lõhmuse pädevusvaldkonnas on keskkonnaauditi, -juhtimissüsteemide, keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ja maapõue kasutamise ning kaitse poliitika väljatöötamise ja elluviimise korraldamine. Samuti hädaolukordade lahendamise korraldamine.

 Telefon: 626 2846
ado.lohmus@envir.ee

 

Harry Liiv

Asekantsler

Harry Liivi pädevusvaldkonnas on jäätmepoliitika, merekeskkonna kaitse poliitika ning veekaitse ja -kasutamise poliitika ettevalmistamise ja elluviimise korraldamine.

 Telefon: 626 2850
harry.liiv@envir.ee

 

Margit Martinson

Asekantsler

Margit Martinsoni pädevusvaldkonnas on Keskkonnaministeeriumi valitsemisala keskkonnaandmekogude arendamise ja pidamise koordineerimine, strateegilise planeerimise süsteemi arendamine ning töös hoidmine, organisatsiooni arendustegevuste koordineerimine ja korraldamine ning ministeeriumi haldus- ja personaliteenuste toimimise tagamine.

 Telefon: 626 2848
margit.martinson@envir.ee

 

Marku Lamp

Asekantsler

Marku Lambi pädevusvaldkonnas on kalavarude kaitse ja kasutamise, looduskaitse ning metsanduse ja jahinduse poliitika ettevalmistamise ja elluviimise korraldamine.

 Telefon: 626 2920
marku.lamp@envir.ee

 

Meelis Münt

Asekantsler

Meelis Mündi pädevusvaldkonnas on kliimamuutuse leevendamise ning kliimamuutusega kohandumise poliitika, kiirguskaitse poliitika ja välisõhu kaitse poliitika ettevalmistamise ja elluviimise korraldamine ning ministeeriumi tegevuse korraldamine Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös.

 Telefon: 626 0748
meelis.munt@envir.ee

 

Margo Nõukas

Kantsleri nõunik

Margo Nõukas nõustab kantslerit ministeeriumi tööd puudutavates küsimustes ja korraldab tema teenistusülesannetega seotud asjaajamist.

 Telefon: 626 2804
margo.noukas@envir.ee

 

Mart Raamat

Energeetika nõunik

Mart Raamat nõustab asekantslerit ja ministeeriumit energeetikaga seotud küsimustes.

 Telefon: 626 2821
mart.raamat@envir.ee

 

Rein Raudsep

Keskkonnakorralduse nõunik

Rein Raudsep nõustab Keskkonnaministeeriumi juhtkonda ja maapõue osakonda maapõuealastes küsimustes.

 Telefon: 626 2971
rein.raudsep@envir.ee

 

Hanno Zingel

Looduskaitse nõunik

Hanno Zingel nõustab Keskkonnaministeeriumi juhtkonda ja looduskaitse osakonda looduskaitse küsimustes.

 Telefon: 626 0720
hanno.zingel@envir.ee

 

Ere Valgemäe

Ministri referent

Ere Valgemäe korraldab ministri ja kantsleri teenistusülesannetega seotud asjaajamist.

 Telefon: 626 2883
ere.valgemae@envir.ee

 

 

Viimati uuendatud: 24. november 2015

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.