Sa oled siin

Keskkonnaministeeriumi personal

Keskkonnaministeeriumi personali statistika 2017

 

Tööpakkumised

 

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium

sisekommunikatsiooni peaspetsialist,
kandideerida saab kuni 25. septembrini 2018

metsaosakonna juhataja,
kandideerida saab kuni 4. oktoobrini 2018

Keskkonnaagentuur

hüdroloogia osakonna spetsialist,
kandideerida saab kuni 30. septembrini 2018

hüdroloogia osakonna peaspetsialist, 
kandideerida saab kuni 3. oktoobrini 2018

eluslooduseosakonna juhataja,
kandideerida saab kuni 4. oktoobrini 2019

Keskkonnaamet

maapõuespetsialist,
kandideerida saab kuni 3. oktoobrini 2018

maahoolduse spetsialist,
kandideerida saab kuni 14. oktoobrini 2018

Keskkonnainspektsioon

Võrumaa büroo juhataja,
kandideerida saab kuni 19. septembrini 2018

Maa-amet

riigimaade büroo nõunik (asukohaga Tartus)
kandideerida saab kuni 27. septembrini 2018

riigimaade büroo peaspetsialist (asukohaga Tartu ja Jõhvi),
kandideerida saab kuni 27. septembrini 2018

   

Praktikavõimalused


Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna peaspetsialistilt Katrin Talvikult, telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.

Keskkonnaministeeriumis praktika eest tasu ei maksta.

2017. aastal oli ministeeriumis praktikal 21 üliõpilast. Kõige enam olid esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad - keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia, maateadused. Kuid oli praktikante ka avaliku halduse, riigiteaduste, kommunikatsiooni erialalt nii Eesti ülikoolidest kui ka välisülikoolidest.

 

Palgajuhend

Keskkonnaministeeriumi palgajuhend reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse portaalis.

Täitmata ametikohad

(august 2018 seisuga)

Üksus Ametikoht
juhtkond

nõunik

eelarve ja planeerimise osakond spetsialist
veeosakond nõunik
riigivaraosakond jurist
peaspetsialist
metsaosakond juhataja
keskkonnakorralduse osakond nõunik (2 ametikohta)
peaspetsialist
EL ja rahvusvahelise koostöö osakond peaspetsialist
looduskaitse osakond nõunik peaspetsialist

Personalivaliku põhimõtted


Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.

Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga.

 

Viimati uuendatud: 21. september 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.