Merekeskkonna kaitse teated

Keskkonnaministeerium teatab , et on valminud:

 

AS Saarte Liinid (registrikood 10216057, aadress Rohu 5, 93819 KURESSAARE) vee erikasutusloa nr L.VV/328679 andmise otsuse ja loa eelnõu.

Eelnõu kohaselt antakse Saare Liinidele vee erikasutusluba kehtivusega kuni 31.12.2017 Vormsi saarel oleva Sviby sadamahoone soojusvarustuse rajamise käigus mereküttesüsteemi paigaldamiseks sadama akvatooriumile. 

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Vee erikasutusluba
Otsus vee erikasutusloa andmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

Imatra Elekter AS (registrikood 10224137, aadress Tööstuse 2, 90506 HAAPSALU) vee erikasutusloa nr L.VV/327898 andmise otsuse ja loa eelnõu.

Eelnõu kohaselt antakse Imatra Elekrile vee erikasutusluba kehtivusega kuni 31.08.2016 Aegna - Kräsuli ja Kräsuli - Viimsi poolsaare vahel oleva 10 kV elektrikaabli remontimiseks/vahetamiseks. 

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Vee erikasutusluba
Otsus vee erikasutusloa andmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

Elering AS (registrikood 11022625 , aadress Kadaka tee 42, 12815 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmise otsuse eelnõu.

Eelnõu kohaselt soovitakse muudetakse loa punkti 6.1 sõnastades selle järgnevalt:

6.1. Tööde minimaalsema keskkonnamõju saavutamise meetmed. Töid võib teha ajavahemikul 1.juuli kuni 31.august. 2015. aastal on töid lubatud teha 1.juulist kuni 1.detsembrini.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Otsus vee erikasutusloa muutmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

 

Raivo Vilbergi (isikukood 35405060244) vee erikasutusloa taotluse menetluse lõpetamise otsuse eelnõu. 

Eelnõu kohaselt lõpetatakse vee erikasutusloa taotluse menetlus seoses taotleja surmaga 29.07.2014.

Menetlemisega seotud dokumentidega ning lõpetamise eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Otsus vee erikasutusloa taotluse menetluse lõpetamise kohta

Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

 

Elering AS (registrikood 11022625 , aadress Kadaka tee 42, 12815 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmise otsuse eelnõu.

Eelnõu kohaselt soovitakse muudetakse loa punkti 3.4 sõnastades selle järgnevalt:

3.4. Vee erikasutuse iseloomustus. Suures väinas Virstu-Võiküla vahelise olemasoleva 35 kV õlikaabli vahetamine uue 110 kV kuiva merekaabli vastu. Kaabel paigaldatakse kuni 6 m sügavuseni 1,5 m kaevisesse ja sügavamal 1 m sügavusse kaevisesse. Veekogusse paigaldatava pinnase maht on kuni 600 m3.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Otsus vee erikasutusloa muutmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

 

Eesti Energia AS (registrikood 10421629 , aadress Laki 24, 12915 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/318717 muutmise otsuse eelnõu.

Eelnõu kohaselt soovitakse muudetakse loa punkte 1.4-1.6 ning 3.12 sõnastades need järgnevalt:

1.4. Vastutava isiku nimi Lauri Ulm
1.5. Aadress Lelle 22 11318 Tallinn
1.6. Kontaktinfo Telefoni number 5209 295 E-posti aadress lauri.ulm@energia.ee

3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu kuupäev 30.07.2019

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Otsus vee erikasutusloa muutmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

 

Ravimuda OÜ (registrikood 10256143, aadress Võnnu 16, 90504 HAAPSALU) vee erikasutusloa nr L.VV/324092 muutmise otsuse eelnõu.

Eelnõu kohaselt soovitakse muudetakse loa punkti 6.1 sõnastades selle järgnevalt: Töid võib teha ajavahemikul 15. juuni kuni 31. detsember, kusjuures perioodil 15. september kuni 15. oktoober võib kaevandada maksimaalselt üks kord nädalas. Konkreetsed kaevandamise kuupäevad perioodil 15. september kuni 15. oktoober tuleb eelnevalt teatada ekirja teel aadressidele laanemaa@kki.ee ja laane@keskkonnaamet.ee.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Otsus vee erikasutusloa muutmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

 

AS Tallinna Sadam (registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 11314 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/320966 andmise otsuse ja loa eelnõu.
 
Eelnõu kohaselt antakse Tallinna Sadamale vee erikasutusluba kehtivusega kuni 2020 aasta lõpuni Paldiski Lõunasadamas kai 6a rajamiseks, mille käigus teostatakse süvendustöid mahus 350 000 m3 ning täitetöid mahus 650 000 m3.  
 
Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool. 
 
 
Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo tel  626 2990  või e-post: kaspar.anderson@envir.ee.

 

 

AS Tallinna Sadam (registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 11314 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/325236 andmise otsuse ja loa eelnõu.

Eelnõu kohasel antakse Tallinna Sadamale vee erikasutusluba kehtivusega kümme aastat Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3,

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või allpool.

Vee erikasutusluba
Otsus vee erikasutusloa andmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Lisainfo: Kaspar Anderson, tel  626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee.
 

 

osaühing Veelinna Künnisvara (registrikood 10728820, aadress Pärnu mnt 141, 11314 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/325148 andmise otsuse ja loa eelnõu.

Eelnõu kohaselt antakse Veelinna Kinnisvarale vee erikasutusluba kehtivusega kuni 08.08.2031 ehitusliiva süvendamiseks Naissaare II liivakarjäärist mahus kuni 3 199 000 m3,

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või siin allpool.

Vee erikasutusluba
Otsus vee erikasutusloa andmise kohta

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Lisainfo: Kaspar Anderson, tel  626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee.
 

 
Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamine

10.02.2017

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamine
21.02.2014

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3. 

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamine
17.06.2013

AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3.

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikustamine
20.06.2012

Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikustamisest.

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamine

AS Pärnu sadama KMH Pärnu laevatee süvendamiseks mahus kuni 780000m3 (täiendatud)
12.03.2012

 

 
Viimati uuendatud: 14. veebruar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.