Mere ja mere kasutusega seotud projektid

 

Eesti osaleb paljudes mere uurimise, mere kasutamise ja mere kaitse projektides. Neid on nii Eesti põhiseid, piirkondlikke - koostöös lähinaabritega,  regionaalseid - Läänemere projektid või rahvusvahelisi, milles osalejad on üle Euroopa või ka väljaspoolt Euroopat. Koondame siia leheküljele erinevate mereprojektide Eestis korraldatud seminaride, konverentside, ümarlaudade, töötubade mõtted, ettepanekud ja plaanid - vormituna ettekanneteks.

 

Eesti-Läti koostööprojekt GURINIMAS

Keskkonnaministeerium, Tallinna Tehnikaülikool ning neli ametiasutust Lätist algatasid koostööprojekti Riia lahe lämmastikureostuse parema ohjamise korraldamiseks. Projektis keskendutakse uudsele metoodikale, mis võimaldab lämmastikust tingitud probleemide hindamisel arvesse võtta lämmastiku erinevaid reaktiivseid vorme. Teatavasti liigub lämmastik keskkonnas ja ökosüsteemides erinevate ühenditena ja erinevates vormides - õhus leidub lämmastikku lihtainena, vees aga nitraatioonidena, kütuste põlemisel eralduvates heitgaasides aga gaasilise lämmastikoksiidina. Selleks, et lämmastiku liikumist keskkonnas paremini kontrollida ning leida igale konkreetsele lämmastikutekke allikale õiged meetmed arvutatakse projekti käigus välja kõikide erinevate lämmastiku reaktiivsete vormide liikumine keskkonnas. Projekti käigus püütakse leida saadud info põhjal neid tegevusi, mis enim aitavad kaasa Riia lahe veeseisundi paranemisele.

Täpsem ülevaade projektis on saadaval projekti ingliskeelsel lehel: http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/est-lat-project-gurinimas

Projekti rahastab Euroopa Liidu Eesti-Läti Interreg programm, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ning kõik projektipartnerid.

 

Väikese väina tamm

Töögrupp analüüsib Väikese väina tammi avamist. Töögrupi liikmeteks on nii Keskkonnaministeeriumi esindajad, Saare maakonna ja valdade esindajad kui ka MKMi esindajad. Vajadusel kaasatakse töögruppi ka eksperte.

Esimese kohtumise protokoll (15.01.2016)
Teise kohtumise protokoll (15.02.2016)

Tallinna laht

Projekti eesmärk on olemasolevate andmete üldistamise ja koondamise kaudu koostada ülevaade Tallinna lahe seisundit mõjutavatest surveteguritest ja nende mõjude vähendamise võimalikest lahendustest.

 

Nord Stream

Projekti eesmärk on analüüsida Läänemere põhjas asuvat, Venemaalt Saksamaale kulgevat kahetorulist maagaasi torujuhet. Keskkonnaministeerium tellis uuringu, mis sisaldab gaasitrassi rajamise mõju-uuringut ning ehitusaegse seire tulemusi. 

Kesk-Läänemere koostööprojekt GES-REG

Keskkonnaministeerium osaleb Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi GES-REG (Good Environmental Status through Regional Coordination and Capacity Building) projektis partnerina ning oli ka projekti üheks algatajaks ja ettevalmistajaks, tuues omavahel kokku ühist mereala omavad partnerid naaberriikidest.

 

Ekspertide osalemine HELCOM PEG ja HELCOM Red List projektides aastatel 2011-2013

2011
Aruanne
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6

2012
Aruanne
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6

2013
Aruanne

HOLP ja Baltic Master II

Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis toimus 9. detsembril 2011 aastal seminar teemal Hädaolukorra lahendamise plaan ja Baltic Master II juhend KOV-idele koostööks mere- ja rannikureostuste ohjajatega

 

Viimati uuendatud: 21. september 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.