Mere ja mere kasutusega seotud projektid

 

Eesti osaleb paljudes mere uurimise, mere kasutamise ja mere kaitse projektides. Neid on nii Eesti põhiseid, piirkondlikke - koostöös lähinaabritega,  regionaalseid - Läänemere projektid või rahvusvahelisi, milles osalejad on üle Euroopa või ka väljaspoolt Euroopat. Koondame siia leheküljele erinevate mereprojektide Eestis korraldatud seminaride, konverentside, ümarlaudade, töötubade mõtted, ettepanekud ja plaanid - vormituna ettekanneteks.

Väikese väina tamm

Töögrupp analüüsib Väikese väina tammi avamist. Töögrupi liikmeteks on nii Keskkonnaministeeriumi esindajad, Saare maakonna ja valdade esindajad kui ka MKMi esindajad. Vajadusel kaasatakse töögruppi ka eksperte.

Esimese kohtumise protokoll (15.01.2016)
Teise kohtumise protokoll (15.02.2016)

Tallinna laht

Projekti eesmärk on olemasolevate andmete üldistamise ja koondamise kaudu koostada ülevaade Tallinna lahe seisundit mõjutavatest surveteguritest ja nende mõjude vähendamise võimalikest lahendustest.

 

Nord Stream

Projekti eesmärk on analüüsida Läänemere põhjas asuvat, Venemaalt Saksamaale kulgevat kahetorulist maagaasi torujuhet. Keskkonnaministeerium tellis uuringu, mis sisaldab gaasitrassi rajamise mõju-uuringut ning ehitusaegse seire tulemusi. 

Kesk-Läänemere koostööprojekt GES-REG

Keskkonnaministeerium osaleb Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi GES-REG (Good Environmental Status through Regional Coordination and Capacity Building) projektis partnerina ning oli ka projekti üheks algatajaks ja ettevalmistajaks, tuues omavahel kokku ühist mereala omavad partnerid naaberriikidest.

 

Ekspertide osalemine HELCOM PEG ja HELCOM Red List projektides aastatel 2011-2013

2011
Aruanne
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6

2012
Aruanne
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6

2013
Aruanne

HOLP ja Baltic Master II

Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis toimus 9. detsembril 2011 aastal seminar teemal Hädaolukorra lahendamise plaan ja Baltic Master II juhend KOV-idele koostööks mere- ja rannikureostuste ohjajatega

 

Viimati uuendatud: 18. oktoober 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.