LIFE programm

Programm LIFE on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide (LR) keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm, mis algatati 1992. aastal ning mis toetab Ühenduse keskkonnapoliitika arengut ja ellurakendamist.

Programm koosneb faasidest, neist esimene oli aastatel 1992–1995, teine faas 1996–1999, kolmas faas 2000–2004 (pikendati 2006 aastani). LIFE+ on järgmine neljas faas, mis algas 2007. aastal ja lõppes 2013.

LIFE+

Perioodil 2007-2013 rahastas keskkonnaprojekte programm LIFE+, mille rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi (EP) ja Nõukogu määrus, mis jõustus 12. juunil 2007. aastal ja on pärast jõustumist LR otsekohalduv.

LIFE+ projektid jagunevad kolme suurde blokki: LIFE+ Loodus ja bioloogiline mitmekesisus; LIFE+ Keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning LIFE+ Teave- ja teabe­vahetus.

LIFE+ Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse bloki eesmärgiks on kaasa aidata Euroopa Liidu loodust ja bioloogilist mitmekesisust reguleeriva poliitika ja õigusaktide rakendamisele. Rahastatavatel meetmetel peab olema lisandväärtus Euroopa tasandil ja nad peavad täiendama meetmeid, mida on võimalik rahastada ühenduse teiste vahendite raames perioodil 2007-2013. Projekte on kaht liiki: LIFE+ Looduse projektid ja LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid.

LIFE+ Looduse projektid peavad kaasa aitama linnudirektiiv ja/või loodusdirektiivi rakendamisele  nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil ning toetama Natura 2000 võrgustiku edasist arengut ja rakendamist, sealhulgas ranniku- ja mereelupaikade ja -liikide osas. Rõhk on pikaajalistel ning jätkusuutlikel investeeringutel Natura 2000 aladel ning nendel asuvate, direktiivides sätestatud liikide ja elupaikade kaitsel. LIFE+ Looduse projektid peavad olema parimate tavadega (best practice) seotud projektid või demonstratsiooni projektid, see tähendab et projektid peavad olema kooskõlas antud valdkonnas traditsiooniliselt väljakujunenud tõekspidamiste ja töövõtetega või demostreerima hiljuti avastatud uusi looduskaitselisi meetmeid, mida ei ole veel laialdaselt kasutusele võetud, kuid mis on esimeste katsetuste käigus osutunud väga headeks ja paljulubavateks ja mida projekti käigus ka laiemalt tutvustatakse.

LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid aitavad kaasa komisjoni teatises „Bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamine 2010. aastaks ja pärast seda”  sätestatud eesmärkide saavutamisele. LIFE+ Bioloogilise mitmekesisuse projektid peavad olema innovatiivsed või demonstratsiooni  projektid. Nad erinevad LIFE+ Looduse projektidest selle poolest, et keskenduvad liikmesriikide territooriumil bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisele kaasa aitavate meetmete ja tavade tutvustamisele (v.a meetmetele, mis on seotud linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi eesmärkide rakendamisega). Kõigi bioloogilise mitmekesisuse projektide, olenemata sellest, kas nad on innovatiivsed või demonstratsiooni projektid, oluliseks osaks peab olema hindamine ning projekti tulemuste ja projektist saadud kogemuse aktiivne levitamine.

Lisainfo LIFE+ Loodus ja bioloogilise mitmekesisuse programmi kohta:

Merike Linnamägi
looduskaitse osakonna peaspetsialist
Telefon: 626 2900
E-post: merike.linnamagi@envir.ee

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.