Läänemere kaitse

Läänemere kaitse korraldus

 

Läänemere kaitset korraldavad Läänemere riigid koostöös. Koostöö aluseks on Läänemere merekeskkonna kaitse konventsioon, millega on ühinenud Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Rootsi ning Euroopa Ühendus. Konventsioon võeti esimest korda vastu 1974. aastal ning teist korda 1992. aastal. Esimesega ühines Eesti 1992. aastal ning teisega 1995. aastal.

Konventsiooni eesmärkide elluviimiseks on moodustatud riikide valitsustevaheline komisjon ehk Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM). Komisjoni asukohamaa on Soome (Helsingi) ning komisjoni alaline töötajaskond ehk sekretariaat moodustub ekspertidest ning peasekretärist. 

Komisjoni tööd juhivad Läänemere riigid, kusjuures juhtriik vahetub iga kahe aasta tagant, minnes üle tähestiku järjekorras järgmisele riigile. 2014 - 2016 aastatel oli Eesti HELCOMi eesistujariik. Alates 2016. aastast on HELCOMi eesistujaks Euroopa Liit. Eesti delegatsiooni tööd HELCOMi töögruppides korraldab ja koordineerib Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakond.

HELCOMi koosseisus on loodud töögrupid: 

  • Agri - Säästvad põllumajandus tavad
  • Fish - Ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisele
  • Gear - Ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamine 
  • Maritime - Laevade põhjustatud reostus
  • Pressure - Inimtegevuse mõju vähendamine Läänemerele
  • Response - Siseriiklik ja rahvusvaheline reageerimine merereostuse juhtumitele
  • State & Conservation - Läänemere keskkonnaseisund ja looduskaitse 
  • VASAB - Mere ruumiline planeerimine

 

 

 

 

 

 

 

 

HELCOM HOLASII vahearuanne (2017)
 

11. juulil 2017 avaldas Helsinki Komisjon (HELCOM) vaheversiooni aruandest „Läänemere seisund“, mis annab tervikliku hinnangu Läänemere olukorrast nii survetegurite, elustiku seisundi kui ökosüsteemi tervise poolelt. Aruannet veel täiendatakse värskemate andmetega ja lõplik versioon avaldatakse 2018. aasta juunis.

„Läänemere seisund“ on regionaalsel tasemel kooskõlastatud merekeskkonna seisundi hinnang, mis on Läänemere-äärsete riikide ja Euroopa Liidu ekspertide ja esindajate laiaulatusliku ja pikaajalise koostöö tulemus. Aruanne on Läänemere piirkonna keskkonnakorralduse ja otsustajate jaoks oluline dokument, kus hinnatakse Läänemere ökosüsteemi tervist, seda mõjutavaid tegureid ning analüüsitakse sellega seonduvaid kulusid ja tulusid ühiskonna seisukohalt.

Hinnangu aluseks on kvaliteetsed andmed ja ekspertteadmised, mis katavad selliseid probleeme nagu eutrofeerumine, tööstusest ning ravimite kasutamisest pärinevad ohtlikud ained meres, võõrliikide levik, mereprügi, veealune müra, kalapüük, küttimine ja elupaikade kadumine. Andmed pärinevad kõigist Läänemere-äärsetest riikidest ja asjakohastest rahvusvahelistest projektidest aastatel 2011-2015 ning neid on võrreldud eelmise, esimese tervikliku hindamise tulemustega baasperioodil 2003-2007. 

Läänemere-äärsetel riikidel on jäänud neli aastat, et saavutada ühine ambitsioonikas eesmärk – Läänemere hea keskkonnaseisund aastaks 2021. Vahearuande põhjal on mõnes valdkonnas toimunud küll paranemine,  kuid Läänemere tegevuskavas toodud sihid ja ökoloogilised eesmärgid pole siiski veel saavutatud. Seetõttu tuleb jätkata nii kokku lepitud kui uute meetmete ja tegevuste senisest veelgi jõulisema elluviimisega.

Põhiprobleemideks on endiselt eutrofeerumine, ülepüük ja ohtlikud ained. Suurimaid jõupingutusi tuleb teha Läänemere ökosüsteemi hüvanguks, sest siinsete mereelupaikade, kalade, mereimetajate ja lindude seisund pole endiselt hea. Viimastel aastatel on hakatud tegelema mereprügi ja veealuse müraga, kuid nende probleemide ulatust ei ole veel teada.

Ingliskeelse aruandega ja lisamaterjalidega saab tutvuda siin: http://stateofthebalticsea.helcom.fi/

 

Lisainfo

Katarina Oganjan

merekeskkonna osakonna nõunik

katarina.oganjan@envir.ee

 

 

Viimati uuendatud: 20. november 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.