KMH/KSH teated

KMH/KSH programmide ja aruannete avalikustamine

 

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi aastateks 2020–2030 koostamise keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Avaliku väljapaneku teade

KMH/KSH programmide ja aruannete heaks kiidetud/nõuetele vastavaks tunnistatud versioonid

 

Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2018-2027, Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Avaliku väljapaneku teade

 

 

 

 

Eesti sisemeres asuva Letipea liivamaardla kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programm

Letipea liivamaardla kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne

Lisad

Avaliku väljapaneku teade
 
Ulila II turbatootmisala KMH programm (nõuetele vastavaks tunnistatud 14.12.2016)

Lisad

AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise programm

Lisad

Avaliku väljapaneku teade

Tammemäe V liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva KMH aruanne (heaks kiidetud 08.09.2016)

AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamine

Lisad

Avaliku väljapaneku teade

Balticconnector - Soome ja Eesti vaheline maagaasitorustik KMH aruanne (heaks kiidetud 19.04.2016)
Tammemäe V liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne

Tammemäe V liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programm
 
 
Ulila II turbatootmisala KMH programmi eelnõu  
Harju maakonna Tallinna linna Väo lubjakivimaardla Tondi-Väo ja Tondi-Väo II lubjakivikarjääride kaevandamise lõpetamise ja korrastamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne  
Eesti Energia Kaevandused AS kaevandamislubade KMIN-073, KMIN-046, KMIN-074 ja KMIN-087 muutmisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne

Lisad
 
Sonda ja Sonda II põlevkivikaevanduste rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne

Joonised ja lisad
 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri sulgemise KMH aruanne  
Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtuga ja Sangla kütteturba tootmisala kaevandamismahtude vähendamisega seotud KMH aruanne  
Nurme turbatootmisala KMH aruanne  
Paekivitoodete Tehase OÜ kavandatava Väo IV lubjakivikarjääri töötamisega kaasneva KMH aruanne  
Anelema dolomiidimaardla kaevandamise laiendamisega kaasneva KMH aruanne  
Sangla külas paikneva üleriigilise tähtsusega Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldisel kavandatava tegevusega kaasneva KMH programm  
AS Harku Karjäär taotletava Harku III ja Harku VI mäeeraldiste kavandatava tegevuse ja Harku maardla idaosa korrastamisvõimaluste KMH aruanne  
Harku V mäeeraldise kavandatava tegevusega kaasneva KMH aruanne  
Loo II lubjakivikarjääris kaevandamise KMH aruanne koos lisadega  
Tondi-Väo II karjääris kaevandamise loa taotluse KMH aruanne  
Ehituslubjakivi kaevandamine Väo lubjakivimaardla Loo lubjakarjääris KMH  

Narva karjäär, Narva põlevkivikarjäär II, Sirgala karjäär ja Sirgala II põlevkivikarjäär kaevandamise lubade muutmise KMH programm

 

 

Viimati uuendatud: 6. juuni 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.