Sa oled siin

Aasta Keskkonnategu ja Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2014

Iga aasta sügisel korraldab Keskkonnaministeerium konkursi, millega tunnustatakse säravaid inimesi, ettevõtteid ning organisatsioone, kes hoolivad keskkonnast meie ümber ja hoolitsevad selle eest, et ka teised seda teeksid.

Konkursil on võimalik osaleda kahes kategoorias: Aasta Keskkonnategu ja Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte.

Aasta Keskkonnateo kategooriates saavad kandidaate esitada kõik soovijad ja lubatud on nii teiste kui ka iseenda kandidatuuri ülesseadmine.

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte auhinnakategoorias on võimalik kandideerida ainult ettevõtetel ja lubatud on vaid oma ettevõtte kandidatuuri esitamine. Kui ise teise organisatsiooni eest ankeeti täita ei soovi ning tead mõnda ettevõtet, kes võiks kindlasti konkursil osalema, siis saab edastada meile vihje.

Täpsemalt kategooriatest:
 • Aasta Keskkonnategu on silmapaistev ning ulatusliku mõjuga keskkonnateadlikkust suurendanud või keskkonnakaitset parandanud tegu, mis on korda saadetud konkursi väljakuulutamisele eelnenud 12 kuu jooksul;
 • Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte on eeskujulik era- ja avaliku sektori organisatsioon, mis on konkursile eelnenud 12 kuu jooksul keskkonnasaaste vähendamise ja keskkonnahoiu suurendamise nimel enam panustanud.
  Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälviv organisatsioon saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valida välja pakutud auhindade seast keskkonnatulemuslikkuse või enesetäienduseks auhinna, mille maksimaalne väärtus on 35 000 eurot. Lisaks saavad üldvõitja ja alamkategooriate võitjad oma käsutusse keskkonnamärgise, mida võivad kasutada oma plankidel, trükistel, toodetel jne.

Konkursi reeglid ja täpsem info siit.

Tööde hindamine, autasustamine ja võitjate väljakuulutamine
Konkursi raames antakse välja nii rahalisi kui ka mitterahalisi preemiaid. Lisaks sellele saavad võitjad õiguse kasutada oma toodetel või trükistel tunnustatuse esiletoomiseks keskkonnamärgist (sõltuvalt kategooriast) „Aasta Keskkonnateo Auhind“ või „Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte Auhind“. Auhinnad antakse välja pidulikul keskkonnaministri vastuvõtul 2015. aasta jaanuaris.

Lisateavet saab e-posti aadressil: keskkonnategu@envir.ee

Konkursi Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte tingimused

 • kandidaadi esitaja võib olla organisatsioon ise või erialaliit;
 • organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte;
 • kandideerida saab kolmes valdkonnas:
 • keskkonnajuhtimine
 • keskkonnasõbralik toode või teenus
 • keskkonnasõbralik protsess
 • üks organisatsioon võib kandideerida korraga mitmes  valdkonnas;
 • organisatsioon ei tohi olla viimase 12 kuu jooksul kohtu poolt keskkonnaalaste rikkumiste pärast süüdi mõistetud;
 • kandideerida võivad ka varasematel konkurssidel osalenud organisatsioonid;
 • osalemiseks tuleb kandidaadi kohta täita ankeet.


Osalemisankeet on kolmest osast koosnev küsimustik, mis puudutab organisatsiooni viimase 12 kuu keskkonnaalast tegevust ja reaalseid tulevikuplaane. Ankeedi kolm osa jagunevad nagu valdkonnadki: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess.

Organisatsioon võib kandideerida mitmes valdkonnas korraga.
Organisatsioonil ei ole kohustust vastata kõigile ankeedis toodud küsimustele, kuid vastamata jätmist tuleb põhjendada.

Hindamine

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kategooria kandidaatide hindamisel lähtub komisjon osalemisankeedi küsimuste temaatilisest jaotumisest ning kriteeriumite tähtsuse osakaalust.

Valdkondlikud kriteeriumid:

 1. keskkonnajuhtimine - integratsioon, tulemuslikkuse pidev paranemine, vastutus, töötajate kaasamine, pühendumus, metoodika laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja bioloogilise mitmekesisuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 2. keskkonnasõbralik toode või teenus - innovatsioon, keskkonna kasud, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja bioloogilise mitmekesisuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 3. keskkonnasõbralik protsess - innovatsioon, keskkonna kasud, sotsiaalsed kasud, majanduslikud kasud, pühendumus, metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal ning lisapunkte antakse äri ja bioloogilise mitmekesisuse temaatikate eduka ühildamise eest.

 

 

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.