Keskkonnateadlikkus

Keskkonnateadlikkuse arendamine on Eesti riigi prioriteet. Meie kõik koos vastutame puhta, terve ja tasakaalustatud elukeskkonna eest.

Keskkonnateadlikkuse alane tegevus lähtub säästva arengu põhimõtetest. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegelevad teadlikkuse suurendamise alase tegevusega, sh keskkonnahariduslike tegevustega Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse büroo, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, Riigimetsa majandamise Keskuse loodushoiu osakond ja RMK Sagadi metsakeskus ning Eesti Loodusmuuseum. Keskkonnahariduslik tegevus põhineb riiklikul õppekaval toetades läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist. 

Keskkonnaministeerium toetab säästva arengu edendamist Eestis vastava infrastruktuuri arendamisega oma valitsemisalas, loodus- ja keskkonnahariduse spetsialistide pideva koolitamisega, säästva arengu alase õpivara täiustamisega ning kümnetele tuhandetele õpilastele üle Eesti riiklikke õppekavasid toetavaid programme pakkudes.

Keskkonnaharidus Eestis

 

 

 

 

 

Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse büroo
on avalike suhete osakonna koosseisus. Büroo töötab välja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse programmi vahendite kasutamise põhimõtted ja korraldab toetuse taotluste hindamist. Programmi eesmärk on toetuste jagamine elanikkonna keskkonnateadlikkust suurendavate tegevuste jaoks. Täpsem info toetuste kohta KIK-i kodulehel.

Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil on loodud veebipõhine keskkonnahariduse andmebaas, kust leiab keskkonnaharidust pakkuvate asutuste kontaktandmed, olenemata asutuste kuuluvusest või omandivormist, ja riiklikku õppekava toetavad õppeprogrammid. Andmebaasi haldab Keskkonnaamet.


Peame oluliseks ka ajakirjanikele suunatud valdkondlikke keskkonnakoole, mis on hõlmanud erinevaid teemasid nagu mets, jäätmed, kalandus, eurorahad jne. Koolides selgitavad valdkondade asjatundjad ajakirjanikele erinevate otsustega seotud asjaolusid.


Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustes osales 2014. aastal kokku riiklikku õppekava toetavates haridusprogrammides üle 86 000 lasteaia- ja koolilapse. Erinevatel looduse- ja keskkonnateemalistes ettevõtmistes osales lapsi ja täiskasvanuid kokku 55 000.

 

Eesti Loodusmuuseum on Keskkonnaministeeriumi valitsemisala loodushariduse keskus, kus on tööl kolm loodushariduse spetsialisti, kellest üks tegeleb venekeelse elanikkonnaga. Kokku saab Eesti Loodusmuuseumis riiklikku õppekava toetavatest õppeprogrammidest osa ligi 20 000 õpilast aastas. Lisaks tegeleb muuseum ka laiema elanikkonna harimisega looduse temaatikal, selleks korraldatakse muuseumis igal aastal mitmeid näitusi ning toimuvad loodusõhtud, loodusretked, perepäevad, linnalaagrid jpm. Loodusmuuseumi kodulehele tasub aeg-ajalt pilk peale visata, seal leiab infot muuseumi ürituste kohta kui ka näiteks muuseumi kogude põhjal koostatud virtuaalnäitusi.

Riigimetsa Majandamise Keskus on välja arendanud kogu riiki katva looduskeskuste võrgustiku, kus töötavad pädevad spetsialistid. Ka RMK looduskeskused pakuvad aastas ligi 20 000 õpilasele õppeprogramme, mis on koostatud riikliku õppekava põhjal. RMK-st saab tasu eest tellida õppeprogramme ka täiskasvanutele, keskustes korraldatakse näitusi ning pakutakse mitmekesist looduses aktiivse puhkamise võimalust. RMK matkarajad on varustatud infotahvlitega, mille toel saab ka iseseisvalt tarkust koguda.

 
Kõigis maakondades on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna töötajad. Keskkonnaharidus sai keskkonnaametis alguse kohustusest tutvustada inimestele kaitsealade ja rahvusparkide loodusväärtusi. Sestap tegutseb osa keskkonnahariduse spetsialiste kaitsealade keskustes. Säästva arengu hariduse nõuetele alusel on välja töötatud õppeprogrammid, mis käsitlevad jäätmemajandust, maavarade kaevandamist ja kasutamist jt keskkonna seisundit mõjutavad majanduslikke ja kultuurilisi aspekte.
 

 

Lisainfo:
Marit Suurväli, keskkonnateadlikkuse büroo juhataja, 626 2834, marit.suurvali@envir.ee

Kairi Toiger, keskkonnateadlikkuse büroo peaspetsialist, 626 2931, kairi.toiger@envir.ee
 


 

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.