Keskkonnateadlikkus

Keskkonnateadlikkuse valdkonna eesmärk on võimaldada kõigil omandada teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis aitavad kaasa jätkusuutlikule arengule.

Säästva arengu põhimõtted kajastuvad riiklikus strateegias Säästev

Eesti 21.

Riik on jätkusuutlik, kui inimeste elujärg paraneb, meil on turvaline ja puhas elukeskkond ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks kasutatakse loodusvarasid mõistlikult

Keskkonnavaldkonna pikaajalised eesmärgid säästva arengu kontekstis on:

* loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu;
* saastumise vähendamine;
* loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine.

Üksikisiku tasandil saab arengu jätkusuutlikuks muutmisse panustada mõistes loodusliku mitmekesisuse ehk elurikkuse olulisust ning tarbides keskkonnahoidlikult.

Elurikkuse kaitse - teadmine, mida me võlgneme ökosüsteemiteenustele ehk, kuidas me sõltume elurikkusest, millised on ohud meie elurikkusele, kuidas mõtestame looduskaitselisi tegevusi, kuivõrd oskame väärtustada Eesti loodust.

Säästev tarbimine – igapäevased mõistlikud tarbimisotsused, mille tulemusel tekib jäätmeid võimalikult vähe - ostetakse vaid vajalikku ja kauakestvat, kasututele asjadele leitakse uus kasutamise võimalus, tekkivad jäätmed kogutakse liigiti, saates need nii kasutusse materjalina uutes toodetes.

Seega on oluline, et omandatavatel teadmistel on side päriseluga ja praktiline väärtus nii, et inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegelevad nii laste kui ka täiskasvanute keskkonnateadlikkuse suurendamisega ministeeriumi keskkonnateadlikkuse büroo, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, RMK külastuskorralduse osakond ja RMK Sagadi looduskool ning Eesti Loodusmuuseum. KeM keskkonnaharidus- keskuste võrgustik katab kogu Eesti:

* RMK - 18 loodusmaja ja -keskust ning Sagadi looduskool.

* Keskkonnaameti 18 spetsialisti maakonnakeskustes ja kaitsealade külastuskeskustes.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustes osales 2015. aastal riiklikku õppekava toetavates haridusprogrammides kokku üle 91 800 lasteaia- ja koolilapse. Looduse- ja keskkonnateemalistes ettevõtmistes (töötoad, perepäevad, loengud, loodusõhtud jne) osales lapsi ja täiskasvanuid kokku 48 300.

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid toetavad riiklike õppekavade läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium on ühiste kavatsuste alusel allkirjastanud memorandumi (2005), mille tulemusel koostati Riiklik säästva arengut toetava hariduse (sh loodushariduse ja keskkonnahariduse) kontseptsioon (2006).

2016. a sügisel on kavas ministeeriumite koostöös memorandumit uuendada.

Rahvusvaheline taust

Riik toetab keskkonnateadlikkuse ja -hariduse valdkonda KIK keskkonnaprogrammist, mille kaudu kasutatakse keskkonnakasutuse eest ja saastetasudest laekuvat raha. Keskkonnateadlikkuse programmist toetatakse:

* rohelise kontori põhimõtete rakendamist

* teavituskampaaniate korraldamist

* loodushoidlikku eluviisi tutvustavaid ettevõtmisi

* teabekandjate loomist

* koolide keskkonnaprojekte

* rahvusvaheliste projektide Eestipoolset rahastamist

* keskkonnahariduskeskuste õppematerjalide ja - vahenditega varustamist

* õpilaste osalemist haridusprogrammides keskkonnahariduskeskustes

* praktikumilaagreid looduse süvahuviga õpilastele.

2016. a toetatatakse Keskkonnateadlikkuse programmi vahendusel  valdkonna tegevusi kokku üle 2,6 miljoni euro eest.

2016/2017 õppeaastal osaleb toetuse abil keskkonnahariduslikes õppeprogrammides kokku üle 98 tuhande õpilase kokku 1,7 miljoni euro ulatuses.

Korraldatsek 27 praktikumilaagrit looduse süvahuviga õpilastele kogusummas 72,5 tuhat eurot.

Toetatakse 63 erinevat projekti kokku 937 700 euro ulatuses. 

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.