Keskkonnateadlikkus

Meie kõik koos vastutame puhta, terve ja tasakaalustatud elukeskkonna eest.

Keskkonnateadlikkuse valdkonna eesmärk on võimaldada kõigil omandada teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis aitavad kaasa jätkusuutlikule arengule.

PILT keskkonnahariduse muudab mõtteviisi

Kooskõlas riikliku strateegiaga Säästev Eesti 21,  Eesti Keskkonnastrateegiaga aastani 2030, Eesti Looduskaitse arengukavaga 2020, põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavadega on jätkusuutlikku arengut toetava hariduse edendamine,  loodushoidlike väärtushinnangute ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise põhimõtete kujundamine Eesti Vabariigi prioriteet.

Prioriteet on kooskõlas ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega 2030 ning UNESCO egiidi all sõlmitud Üleilmse jätkusuutlikku arengut toetava hariduse tegevuskavaga (Global Action Programme on ESD).

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegelevad keskkonnateadlikkuse valdkonnaga ministeeriumi keskkonnateadlikkuse büroo, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, RML loodushoiu osakond ja RMK Sagadi metsakeskus ning Eesti Loodusmuuseum. Hariduslik tegevus toietab riiklikes õppekavades läbiva teemana sätestatud keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist. 

 

Keskkonnaharidus Eestis

 

 

 

 Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustes osales 2015. aastal riiklikku õppekava toetavates haridusprogrammides kokku üle 91 800 lasteaia- ja koolilapse. Looduse- ja keskkonnateemalistes ettevõtmistes (töötoad, perepäevad, loengud, loodusõhtud jne) osales lapsi ja täiskasvanuid kokku 48 300.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium on ühiste kavatsuste alusel allkirjastanud memorandumi (2005), mille tulemusel koostati riiklik säästva arengut toetava hariduse (sh loodushariduse ja keskkonnahariduse) kontseptsioon (2006).

Rahvusvaheline taust

 

1992. aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja inimarengufoorumil tõdeti, et inimühiskonna areng ei saa jätkuda enam endisel, loodusressursse raiskaval viisil. Võeti vastu arengudokument Agenda 21, milles märgiti haridussektori suur roll säästliku arengu poole püüdlemisel.
10 aastat hiljem, 2002. aastal Johannesburgis toimunud ÜRO tippkohtumisel täheldati, et ühiskonna areng saab olla jätkusuutlik vaid siis, kui koos keskkonnahoiuga käsitletakse kompleksselt ka sotsiaalset võrdõiguslikkust ja majanduse arengut. Kohtumisel rõhutati eriliselt haridussektori võtmerolli seniste hoiakute muutmisel ning sama aasta detsembris kuulutati ÜRO peaassambleel välja Jätkusuutlikku arengut toetava hariduse kümneaastak 2005-2014 (Decade of Education for Sustainable Education, DESD).
2014. aasta novembris toimus Jaapanis säästva arengu hariduse kümnendit kokkuvõttev  kõrgetasemeline konverents, kus kinnitati Teekaart üleilmse säästva arengu hariduse tegevusprogrammi rakendamiseks - edasised tegevused pärast kümneaastaku lõppemist.

Üleilmsel tegevusprogrammil on kaks eesmärki:

1. Arendada haridussüsteemi ja muud õppimist selliselt, et igal inimesel on võimalus omandada teadmised, vilumused ja väärtushinnangud, mis võimaldavad tal panustada arengu jätkusuutlikkusse ning luua muutust;
2. Tagada hariduse ja õppimise võtmerolli esiletoomine kõigis arengu- ja tegevusplaanides ning ka tegevustes, mis toetavad säästlikku arengut.

Hariduse roll on lõimitud mitmesse võtmetähtusega rahvusvahelisse koostööraamistikku ja deklaratsiooni:

1. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon artikkel 6

2. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon artikkel 13

ÜRO säästva arengu hariduse arengudokumentide elluviimist jälgib ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Säästvat arengut toetava hariduse seirekomisjon.

Vaata Facebookist säästva arengu hariduse kohta.

 
 
 

 

Lisainfo:
Marit Suurväli, keskkonnateadlikkuse büroo juhataja, 626 2834, marit.suurvali@envir.ee

Kairi Toiger, keskkonnateadlikkuse büroo peaspetsialist, 626 2931, kairi.toiger@envir.ee
 


 

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.