Energia- ja ressursijuhtimise alased koolitused

2017. aasta veebruarist alustab Keskkonnaministeerium koos Tallinna Tehnikaülikooli ja ÅF-Consulting AS-iga energia-ja ressursijuhtimise alaste koolitustega. Tegu on ettevõtete ressursitõhususe meetme raames korraldatava koolitusega.

Koolituskava on jaotatud kolmeks mooduliks, mille maht on kokku 6 EAP-d ehk 156 akadeemilist tundi. Auditoorset tööd on 74 akadeemilist tundi. Koolituse raames toimuvad ka vähemalt viie ettevõtte külastused, mis annavad koolitusele juurde praktilise dimensiooni.

Koolitus toimub ajavahemikul 28. veebruar kuni 31. mai 2017.

Moodul Koolituse toimumisaeg Ettevõtte külastus (kinnitamisel)
I moodul 9.-10. nädal, eeldatavasti 28. veebruaril ja 1. märtsil kell 10-18.15 7. märts
II moodul 14.-15. nädal, eeldatavasti 4. ja 5. aprillil kell 10-18.15 11. aprill
III moodul 18.-20 nädal, eeldatavasti 3.-5. mai ning 18.-19. mai 5. mai ja 18. mai

Kokku kestab koolitus 11 tööpäeva.

Koolituse edukaks läbimiseks on vaja läbida iga mooduli teemadel põhinev test ja külastada vähemalt 60 protsenti ettevõtetest. Edukalt läbinutele väljastab TTÜ tunnistuse ja nende nimed avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleheküljel.

Koolituse läbimine aitab teha ressursikasutuse analüüse tööstusettevõtetes, mis vastavad Keskkonnaministeeriumi seatud nõuetele.

Koolitusele on 25 kohta ja sellest osa võtmine on tasuta. Registreerumine avatakse 16. jaanuaril 2017 ja suletakse 13. veebruaril. Registreerumiseks saatke e-kiri aadressil ivo.krustok@envir.ee.

Registreerumiseks tuleb e-kirjale lisada:

 • Vabas vormis taotlus koolitusel osalemiseks, mis sisaldab kinnitust, et tema poolt esitatud andmed on korrektsed.
 • Koopia dokumentidest, mis tõendavad taotleja kvalifitseerimistingimustele vastavust (kutsetunnistus või kõrgkooli diplom koos akadeemilise õiendiga).
 • Nimekiri kolme viimase aasta jooksul tehtud ressursikasutusega seotud auditest, mille töörühma taotleja on kuulunud.
 • Taotleja isikukood ja kontaktandmed.

 

Kes saavad koolitusel osaleda?

Koolitusel osalemist võivad taotleda järgneva kvalifikatsiooniga spetsialistid:

 • Volitatud energiatõhususe spetsialistid, tase 8;
 • Volitatud elektriinsenerid, tase 8 / Volitatud elektriinsenerid V;
 • Volitatud soojusenergeetikainsenerid, tase 8 / Volitatud soojustehnikainsenerid V;
 • Diplomeeritud energiatõhususe spetsialistid, tase 7 / Diplomeeritud energiaaudiitorid V / Energiaaudiitorid IV;
 • Diplomeeritud elektriinsenerid, tase 7 / Diplomeeritud elektriinsenerid V;
 • Diplomeeritud soojusenergeetikainsenerid, tase 7 / Diplomeeritud soojustehnikainsenerid V;
 • Ressursiauditite läbiviimise kogemusega muu pädevusega spetsialistid (vähemalt teise astme kõrgharidusega keskkonnaspetsialistid ja -insenerid, kes on läbinud vähemalt 30 protsendi ulatuses õppeaineid, mis kattuvad osaliselt või täielikult ressursiaudiitori koolituskava läbimiseks nõutavate õppeainetega).

Vajalikke kvalifikatsioone omavatele taotlejatele jagatakse punkte järgnevalt:

 • 8. taseme volitatud energiatõhususe spetsialistid – 60 punkti;
 • 8. taseme volitatud elektriinsenerid ja volitatud soojusenergeetikainsenerid – 50 punkti;
 • 7. taseme diplomeeritud energiatõhususe spetsialistid – 40 punkti;
 • 7. taseme diplomeeritud elektriinsenerid ja diplomeeritud soojusenergeetikainsenerid – 30 punkti;
 • Ressursiauditite läbiviimise kogemusega muu pädevusega spetsialistid – 20 punkti

Ressursikasutuse auditite läbiviimise kogemuse eest antavad hindepunktid:

 • On juhtinud viimase kolme aasta jooksul ettevõtetes vähemalt kolme ressursikasutusega seotud auditit (ka energia) – 40 punkti;
 • On juhtinud viimase kolme aasta jooksul ettevõtetes vähemalt ühte ressursikasutusega seotud auditit (ka energia) või osalenud vähemalt kolme ressursikasutusega seotud auditi (ka energia) tegemisel  – 20 punkti;

Kutse ja auditite läbiviimise eest antavad hindepunktid liidetakse ning moodustatakse pingerida, mille alusel rahuldatakse taotlused järjekorras, kuni vabade kohtade täitumiseni. Kui võrdsete hindepunktidega taotlusi on rohkem, kui vabu kohti koolitusel, rahuldatakse taotlused nende saabumise järjekorras.

 

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.