Metoodikad

Vastavalt välisõhu kaitse seaduse (edaspidi VÕKS) § 46 lõikele 1 kehtestab keskkonnaminister määrusega saasteainete heitkoguste määramise korra ja määramise meetodid, mis võimaldavad määrata heiteid, olenevalt saasteallika kategooriast.

Heitkogused määratakse otseste mõõtmiste alusel või arvutuslikult, seejuures arvutuslikult saadud saasteainete heitkoguseid hinnatakse tihti üle. Seetõttu eelistatakse otseseid mõõtmisi. Otsestel mõõtmistel tuleb järgida proovivõtule kehtivaid asjakohaseid standardeid ning jälgida, et metoodika väljatöötamiseks kasutatud mõõtmistulemused oleksid esinduslikud ega hõlmaks mõõtmisvigu. Kõik metoodika aluseks olevad analüüsid peavad olema läbi viidud akrediteeritud laboris.

Keskkonnaministri määrustega kehtestatud metoodikad

 

Keskkonnaminister on kehtestatud heitkoguste määramise meetodid järgmistes valdkondades:

  1. Välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse määramismeetodid. Keskkonnaministri 16.06.2004.a. määrus nr 94.
  2. Põletusseadmetest välisõhku eralduvate heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid. Keskkonnaministri 02.08.2004.a. määrus nr 99.
  3. Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse määramismeetodid. Keskkonnaministri 02.08.2004.a. määrus nr 96.
  4. Puidu töötlemisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid. Keskkonnaministri 02.08.2004.a. määrus nr 98.
  5. Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid. Keskkonnaministri 25.03.2014.a. määrus nr 8
  6. Tselluloosi ja tsemendi tootmisel välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid.  Keskkonnaministri 02.08.2004.a. määrus nr 100.

Kui kehtestatud ühtne metoodika puudub..

Kui saasteaine heitkoguse määramiseks ei ole määramismeetodit välisõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud, võib saasteaine heitkoguse määramiseks kasutada rahvusvaheliselt üldtunnustatud või saasteloa, keskkonnakompleksloa või jäätmepõletamist käsitleva jäätmeloa andja hinnatud muud sarnast metoodikat, mille kasutamiseks annab kirjaliku nõusoleku Keskkonnaministeerium (VÕKSi § 46 lg 2). Seega saasteallika kategooria korral, millele ei ole kehtestatud saasteainete heitkoguse määramise metoodikat, tuleb enne saasteloa taotluse esitamist saada Keskkonnaministeeriumilt kirjalik nõusolek kasutusele võetava meetodika kohta.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.