Keskkonnateadlikkus

Keskkonnateadlikkuse valdkonna eesmärk on võimaldada kõigil omandada teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis aitavad kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Säästva arengu põhimõtted kajastuvad riiklikus strateegias Säästev Eesti 21. Riik on jätkusuutlik, kui inimeste elujärg paraneb, meil on turvaline ja puhas elukeskkond ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks kasutatakse loodusvarasid mõistlikult

Üksikisik saab arengu jätkusuutlikuks muutmisse panustada siis, kui ta mõistab loodusliku mitmekesisuse ehk elurikkuse olulisust ja tarbib keskkonnahoidlikult.

Seega on oluline, et omandatavatel teadmistel on seos päriseluga ja nad aitavad igapäevalelus teha keskkonnahoidlikke valikuid.

Keskkonnaharidus keskkonnaministeeriumis

Säästva arengu seadus

Looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks on tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades

 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukava

Alaeesmärk 1: Tagatud on keskkonna ja elurikkuse kaitse

Alaeesmärk 2: Tagatud on jätkusuutlik ja tõhus keskkonnakasutus

Prioriteetsed teemad keskkonnateadlikkuse ja -hariduse alases tegevuses KeM-s

Keskkonnasäästlik tarbimine – võimalused igapäevaseks mõistlikuks tarbimiseks, jäätmetekke vältimiseks, uus- ja taaskasutus lähtudes jäätmehierarhia kõrgematest astmetest

Elurikkuse kaitse – ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede tutvustamine, looduskaitselise tegevuse mõtestamine, ohud elurikkusele, meie sõltuvus elurikkusest, Eesti looduse väärtustamine

 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegelevad nii laste kui ka täiskasvanute keskkonnateadlikkuse suurendamisega ministeeriumi keskkonnateadlikkuse büroo, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, RMK külastuskorralduse osakond ja RMK Sagadi looduskool ning Eesti Loodusmuuseum. Keskkonnaameti ja RMK loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustik katab kogu Eesti. Neis on kaasaegsed interaktiivsed püsinäitused ja mitmekesine valik õppevahendid. Kogenud juhendajad viivad läbi õppeprogramme nii keskuses kui õuesõppena ning vajadusel tulevad õppevahenditega ka kooli kohale.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustes osales 2015. aastal riiklikku õppekava toetavates haridusprogrammides kokku üle 91 800 lasteaia- ja koolilapse. Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid toetavad riiklike õppekavade läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist.

Täiskasvanutele ja peredele loodusväärtuste tutvustamiseks ja keskkonnahoidliku mõtteviisi tutvustamiseks mõeldud üritustel osales lapsi ja täiskasvanuid kokku üle 48 tuhande.

Lisaks tegevustele Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas toetab riik keskkonnateadlikkuse ja -hariduse valdkonda KIKi keskkonnaprogrammi kaudu, mille vahendusel korraldatakse  keskkonnakasutuse eest ja saastetasudest laekuva raha kasutamist Eesti keskkonna hüvanguks.

Keskkonnateadlikkuse valdkondliku programmi eesmärk on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlikke tarbimisharjumuste kujundamist ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist. Selleks toetatakse:

  • rohelise kontori põhimõtete rakendamist;
  • teavituskampaaniate korraldamist;
  • loodushoidlikku eluviisi tutvustavaid ettevõtmist;
  • teabekandjate loomist;
  • koolide keskkonnaprojekte;
  • rahvusvaheliste projektide Eestipoolset rahastamist;
  • keskkonnahariduskeskuste õppematerjalide ja - vahenditega varustamist;
  • õpilaste osalemist haridusprogrammides keskkonnahariduskeskustes;
  • praktikumilaagreid looduse süvahuviga õpilastele.

 

2016. aastal toetatatakse Keskkonnateadlikkuse programmi vahendusel  valdkonna tegevusi kokku üle 2,6 miljoni euroga.

2016/2017 õppeaasta jooksul osaleb toetuse abil keskkonnahariduslikes õppeprogrammides kokku üle 100 tuhande õpilase. 

Kokku toetatakse 2016. aastal tehtud otsusega mitmesuguseid keskkonnateadlikkust suurendavaid tegevusi 2,8 miljoni euro ulatuses.

 

Viimati uuendatud: 30. jaanuar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.