Jäätmetekke vähendamine

Novembri eelviimane nädal on kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks (European Week for Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse säästlikult kasutama. Nädala eesmärk on teadlikkuse tõstmine jäätmetekke vähendamise osas. Ettevõtmises on oodatud osalema erinevad organisatsioonid, haridusasutused, ettevõtted, eraisikud ning ametiasutused üle Euroopa. Sel aastal on fookuses korduskasutus, parandamine ja ümberdisainimine ehk "Korduskasuta ja paranda - anna esemele uus elu".

Kuidas igapäevaselt jäätmeid vähem tekitada ning loodusressursse kokku hoida?

 • Võta poodi kaasa oma ostukott ja ära kasuta õhukesi kilekotte
 • Joo kraanivett
 • Osta kohv oma topsiga kaasa
 • Paki kingitused olemasolevatesse materjalidesse (ajaleht, plakat, kangas) või kingi elamuskingitusi
 • Kasuta postkastil „ainult tellitud post“ kleebist
 • Eelista keraamilisi nõusid (püüa vältida plastiktopse ja –taldrikuid).
 • Komposti biojäätmed
 • Kontrolli „parim enne“ kuupäevi
 • Kasuta toidu tegemisel ära seisma jäänud toiduained ja jäägid (vt Generation Awake videot valikute tegemisest)
 • Eelista pakendamata puu- ja köögivilju
 • Osta kasutatud tooteid (mööbel, riided, mänguasjad, elektroonika)
 • Korduskasuta kontoritarbeid või anneta need koolidele, sotsiaalsetele ettevõtetele või taaskasutuskeskustele
 • Laena tööriistu
 • Paranda esemeid ja kodumasinaid
 • Kasuta vanu tooteid ja materjale loominguliselt, et anda neile uus elu (vt Euroopa Keskkonnaagentuuri videot, et insipiratsiooni koguda)
 • Kogu jäätmed liigiti, sest neist saab valmistada midagi uut (vt Generation Awake videot taaskasutamisest)

2017.aasta jäätmetekke vähendamise nädal

Keskkonnaministeerium kutsub üles ettevõtteid, haridusasutusi, MTÜ-sid ja kõiki teisi aktiivseid gruppe ja inimesi korraldama midagi silmapaistvat või toredat, et pöörata tähelepanu korduskasutusele ja esemete parandamisele. Registreeri oma ettevõtmine hiljemalt 1.novembril aadressil liina.laiverik@envir.ee ning osaled vahvate auhindade loosimises. Ettevõtete poolt tehtavad avalikud tegemised/üritused kajastame jooksvalt siin leheküljel.

2016. aasta jäätmetekke vähendamise nädal

Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini Laboris osalevad tudengid ehitasid jäätmetekke vähendamise nädala raames installatsiooni "Suur prügimüür".

Müür koosneb 20 jäätmetest tehtud kuubikust, mille kogupikkuseks on 11 meetrit – sellises hulgas jäätmeid tekib kümne inimese kodumajapidamises igal aastal ehk üks inimene tekitab aasta jooksul kahe kuubiku jagu prügi. Kui samasugune tarbimine jätkub, siis saaksime kolme aastaga ehitada Eesti ümber 2,4 meetri kõrguse prügist müüri.

Installatsiooniga sai tutvuda nii Tallinnas, Pärnus kui ka Jõhvis.

 
 • Lehe allosas leiab põnevat lisamaterjali ning igal ühel on võimalik alla laadida ka jäätmete sortimisõpetus ehk jäätmeratas. 
 

Toidujäätmed

Toiduraiskamine on ülemaailmne probleem, mis muutub päev-päevalt aktuaalsemaks. Ligikaudu kolmandik kogu maailmas toodetud toidust raisatakse või jäetakse kasutamata. Toitu raisatakse tootmis- ja tarneahela igal etapil, alates põllumajandusest kuni tarbimiseni.

Eestis tekib aastas toidujäätmeid kokku ligikaudu 92 619 tonni aastas, millest 76 protsenti (70 000 tonni) tekib kodumaja-pidamistest, 14 protsenti (13 000 tonni) toitlustusasutustes, seitse protsenti (6235 tonni) kaubandusettevõtetes ning neli protsenti (3384 tonni) toiduainetööstuses. Toidujäätmetest ligi poole moodustab toidukadu. Toidukadu ehk raisatud toit on toit või toiduaine, mis mingil põhjusel (riknenud või kasutustähtaja ületanud toit, söömisel ülejäänud toit jne) jääb tarbimata ja visatakse toidujäätmetena ära.

Keskmine leibkond Eestis tekitab aastas 130 kilogrammi toidujäätmeid, millest toidukadu moodustab 36 protsenti ehk 47 kilogrammi. Keskmiselt tekitab üks inimene aastas 54 kilogrammi toidujäätmeid, millest toidukadu moodustab 36 protsenti ehk 20 kilogrammi. Seega võib öelda, et üks inimene tekitab kodumaja-pidamises toidujäätmeid kokku ligikaudu 54 kilogrammi aastas, kusjuures raisatud toidu osa sellest on ligikaudu 20 kilogrammi aastas.

Eesti keskmine perekond viskab toidukaona aastas ära ca 120 euro väärtuses toitu (lastega leibkond isegi ca 200 euro eest aastas). Kokku raiskavad Eesti pered 63 miljoni euro väärtuses toitu aastas. Toidu-kauplustes jääb toitu müümata hinnanguliselt 22 miljonit eurot eest. See tähendab, et kokku viskame toidukaona Eestis ära ligi 100 miljoni euro eest toitu aastas.

Vaata, kuidas saad osaleda sina

Ettevõte ja asutus

Seadke kontoris sisse liigiti kogumine. Ka kontoris tuleb liigiti koguda biolagunevad jäätmed, pakendid, paber ja papp ning segajäätmed. Kõiki erinevat liiki jäätmeid ei pea koguma samas kohas. Näiteks paberijäätmeid võib koguda printeri juures.

Korraldage asutuses kasutatud asjade turg. Kindlasti on paljudel inimestel seisma jäänud asju, mida enam ei kasuta, kuid mida võiks mõnel kolleegil vaja minna.

Loobuge laua all olevast prügikastist. Näiteks osakondade vaheline võistlus, kes loovutab enim prügikaste.

Koguge kokku hulk ostukotte ja seadke sisse ostukotilaenutus, et peale tööd saaks kaasa võtta ja järgmine päev tagasi tuua.

Seadke sisse panditaara kogumine. Kontorites tarbitakse tihti karastusjooke, kuid paari pudelit enamasti taaraautomaati ei taheta viia. Koguge taara kokku ja ostke selle eest kolleegidele näiteks puuvilju või midagi vajalikku.

Vaadake kolleegidega koos temaatilist filmi või kutsuge jäätmete teemal rääkima pädev inimene (Keskkonnaametist, ministeeriumist või mõnes muust MTÜ-st/ettevõttest).
 

Kool, lasteaed või muu haridusasutus

Seadke sisse liigiti kogumine. Ka koolis, lasteaias, ülikoolis ja mujal tuleb jäätmeid - biolagunevad, pakendid, paber ja papp ning segajäätmed -  liigiti koguda. Kõiki erinevat liiki jäätmeid ei pea koguma samas kohas. Mõelge välja atraktiivne lahendus, mis teie hoonele/ruumidele ja vajadustele paremini sobib ning tehke teoks. Lisainfot ning koolitust jäätmete paremaks sortimiseks küsi kohalikust omavalitusest või keskkonnaministeeriumist.

Korraldage õpilastega kasutatud asjade turg. Pange paika üks päev, mil kõik õpilased toovad kodust mõne asja, mida neil enam vaja ei lähe ning korraldage kasutatud asjade vahetus. Teistes riikides on seda praktiseeritud ning lastele on väga meeldinud.

Laadige alla plakatid ja infomaterjalid ning arutlege õpilastega jäätmetekke vältimise ja korduskasutuse teemadel.

Meisterdage midagi. Näiteks ajalehtedest kauss või pakenditest kott. Õpetuse leiad siit.

Seadke sisse panditaara kogumine. Koolides tarbitakse tihti karastusjooke, kuid paari pudelit enamasti taaraautomaati ei taheta viia. Koguge taara kokku ja ostke selle eest koolile midagi vajalikku või koguge ürituste korraldamise/ekskursioonide fondi.

Vaadake temaatilist filmi või kutsuge jäätmete teemal rääkima pädev inimene (Keskkonnaametist, ministeeriumist või mõnes muust MTÜ-st/ettevõttest). Erinevaid klippe leiate lehe all osas olevast lisainfost.

Aktiivne MTÜ ja selts

Korraldage oma külas või piirkonnas kasutatud asjade turg. Kindlasti on paljudel inimestel seisma jäänud asju, mida enam ei kasuta, kuid mida võiks kellelgi teisel vaja minna.

Korraldage oma külas või piirkonnas asjade remontimise/disainimise/ meisterdamise töötuba. Otsige spetsialist naabrite hulgast või rääkige ülikoolidega, kus leidub noori insenere ja disainereid. Juhised, kuidas valmistada kohvipakkidest kott või ajalehtedest kauss, leiad siit.

Jäätmete hõlpsaks sortimiseks meisterdage jäätmeratas. Faili leiab lehe allosas olevast infomaterjalide loetelust.

Korraldage temaatilise (jäätmete teemal) filmi vaatamine ning hiljem selle arutelu. Klippe leiab lehe allosas olevast infomaterjalide kastist, samuti Youtube'ist. 

Kutsuge jäätmetest rääkima spetsialist keskkonnaametist või kohalikust omavalitsusest. Jäätmete temaatika huvitab iga inimest, kuid paraku ei olda alati piisavalt kursis.

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

Korteriühistu

Kas teie kortermaja elanikud teavad, kuidas jäätmeid õigesti sortida? Kutsuge kohalikust omavalitsust spetsialist rääkima ja inimesi selles valdkonnas koolitama. Miks mitte koopereeruda mitme kortermajaga ja korraldada ühine infotund jäätmete teemal.

Jäätmete hõlpsaks sortimiseks meisterdage jäätmerattaid ning jagage kortermajade elanikele. Faili leiab lehe allosas olevast infomaterjalide kastist.

Korraldage oma kortermajas riiete, raamatute, laste mänguasjade või muu taolise annetuspäev ning viige need abivajajatele. Rääkige eelnevalt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ning küsige ideid, mida koguda ning kellele need suunata.

Kas teie kortermajas on samuti probleemiks liigne reklaami panemine postkastidesse? Küsige Eesti Posti kontorist „ainult tellitud post“ kleebis ning pange see igale postkastile, kes reklaami ei soovi (Korraga antakse ainult üks kleebis, mis tähendab, et igaüks peaks selle ise küsima.)

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

Kohalik omavalitsus

Korraldage jäätmeinfopäev, kus jagate inimestele infot jäätmete kohta. Kuidas sortida, mida tuleb liigiti koguda, miks ei tohi jäätmeid põletada jms.

Tooge kodulehel välja nipid jäätmetekke vähendamiseks. Materjali leiab sellelt lehelt ning ministeeriumi veebis jäätmete alateemast.

Riputage kodulehele sortimisratta fail, millest igaüks saab ise omale ratta meisterdada. Faili leiab lehe alaosas olevast lisamaterjalide kastist.

Korraldage vallas riiete, raamatute, laste mänguasjade või muu taolise annetuspäev ning viige need abivajajatele. Rääkige eelnevalt läbi võimalike abivajajate ühendustega ning küsige ideid, mida koguda ning kellele need suunata.

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

Aktiivne kodanik

Kui oled teadlik inimene, siis hari jäätmete vähendamise, vältimise ja taaskasutamise teemal ka oma sõpru ja sugulasi - kuidas sortida, mida tuleb liigiti koguda, miks ei tohi jäätmeid kodus põletada jne. Lisainfot leiad keskkonnaministeeriumi kodulehelt jäätmete alateemast.

Kleebi postkastile kleebis „ainult tellitud post“. Siis ei panda sinu postkasti reklaami.

Vältige jäätmeteket nädala jooksul nii palju kui võimalik.
- Võta poodi oma kott/kotid kaasa
- Osta kohv termostopsi
- Väldi pakendatud tooteid
- Pakkige kingitused olemasolevatesse materjalidesse
- Keeldu kilekotist

Korraldage sõpruskonnaga riiete, raamatute, laste mänguasjade või muu taolise annetuspäev ning viige need abivajajatele. Rääkige eelnevalt läbi võimalike abivajajate ühenduste ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ning küsige ideid, mida koguda ning kellele need suunata.

Kõik teised ideed on samuti teretulnud.

 

Viimati uuendatud: 26. september 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.