Jäätmeseaduse muutmise seaduse väljatöötamine

Kohalike omavalitsuste korraldatud olmejäätmete kogumise ja vedamise süsteemiga seoses on esile kerkinud turu koondumise küsimus, mille lahendamiseks on vaja teha muudatusi jäätmeseaduses (edaspidi JäätS). 

Puudustele jäätmeveo turul on juhtinud tähelepanu Konkurentsiamet, tuues esile asjaolu, et senine riigihankepõhine olmejäätmete kogumise süsteem koos teenuse kontsessiooni alusel ühe vedaja valimisega KOVi määratud piirkonnas kontsessioonilepingu kehtivusajaks on mõjutanud olukorda jäätmeveoturul, koondades teenuse üksikute ettevõtete kätte ja vähendades uute tulijate turule sisenemise võimalusi.

Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsiooni 2015. aasta 8. aprilli tegevuskava punkt 18.15 märgib, et jäätmete taaskasutamise ja lõppkäitlemise teenuse pakkumine koduomanikele peab toimuma avatud konkurentsi tingimustes. Peame oluliseks säilitada maapiirkondades jõukohase hinnaga jäätmeveoteenus säilitades vajadusel väikestes omavalitsustes praegune süsteem.

Kaasamise etapid


Planeerime kaasamist järgmistes etappides:

1. Ümarlaua arutelud huvirühmade esindajatega, kus valmivad esialgne sisend ja ettepanekud.
2. Arutelu tulemused avaldatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks.
3. Huvirühmade esindajatega töötatakse esitatud ettepanekud läbi.
4. Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamine.
5. Väljatöötamiskavatsuse esitamine EISi kooskõlastamiseks.

Huvirühmade esindajad said 7. oktoobrini 2015 esitada korraldatud olmejäätmeveo korralduse/süsteemi muutmisettepanekuid ning probleemkohtade kirjeldusi ja lahendusi. Tähtajaks laekusid kolme organisatsiooni ettepanekud.
 

Tartu Linnavalitsus, ettepanekud
Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit, ettepanekud
Eesti Jäätmekäitlejate Liit
Ettepanekud
Lisa 1 - jäätmeseaduse eelnõu 
Lisa 2 - SEI aruande puudused
Lisa 3 - ettepanekud jaanuaris 2015
Lisa 4 - ettepanekud 2013

Esitatud ettepanekute arutelu toimus 5. novembril 2015. aastal Keskkonnaministeeriumi (Narva mnt 7a) I korruse saalis kell 14.00.

 

 

Kaili Kuusk

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik

 Telefon: 626 2866
kaili.kuusk@envir.ee

 

Kaasamise kronoloogia

Ajakava

Ligikaudne aeg Tegevus
august 2015 Kaasamisplaan ja ajakava saadetakse huvirühmadele
Kaasamisplaan ja ajakava
september 2015 Arutelud huvirühmade esindajatega ja huvirühmade muudatusettepanekute kogumine
Arutelu protokoll
oktoober 2015 Ettepanekute läbitöötamine
november 2015 Esitatud ettepanekute arutelu
Esitatud ettepanekute arutelu kokkuvõte
detsember 2016 Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamine ja esitamine kooskõlastamisele

 

 

Viimati uuendatud: 26. jaanuar 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.