Esileht » Uudised ja artiklid » Uudised 2008

Helsingis arutatakse Läänemere keskkonna kaitset

Prindi
Täna, 4. märtsil toimub Soomes Helsingi Komisjoni (HELCOM) Läänemere keskkonnakaitse tegevuskava kolmas rahvusvaheline osapoolte konverents. Konverentsile järgneb 5. ja 6. märtsil Helsingi Komisjoni 29. aastakoosolek.

Kolmandal osapoolte konverentsil arutatakse eelmise aasta novembrikuus vastuvõetud Läänemere tegevuskava rakendamisega seotud küsimusi. Eelkõige keskendutakse tegevuskava rakendamise finantseerimise võimalustele, samuti arutletakse merealade planeerimise teemal.

Konverentsile on oodata üle 200 osaleja Läänemere-äärsete riikide riigiasutustest, teadus- ja äriringkondadest, samuti on konverentsil esindatud Euroopa Ühendus ja teised suuremad regionaalsed organisatsioonid. Osapoolte konverentsi ümarlaual osaleb Eestist Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler Harry Liiv. Konverentsi kavaga saab tutvuda aadressil http://www.helcom.fi/BSAP/3rd/en_GB/3rd_Stakeholder_Conf/.

Konverentsile järgnevatel päevadel toimub Helsingi Komisjoni ehk HELCOM-i 29. aastakoosolek, kus Helsingi Komisjoni osalisriikide delegatsioonide juhid arutavad samuti Läänemere tegevuskava rakendamist, võttes aluseks konverentsil esitatud seisukohad. Lisaks määratakse hiljuti loodud Läänemere tegevuskava rakendamise töörühma juht.

Aastakoosolekul on kavas vastu võtta mereprügi alane soovitus, mille eesmärgiks on ühtlustada Läänemerest leitud prügi seiret, ning krematooriume puudutav soovitus. Kohtumisel kinnitatakse HELCOM 2007. aasta tegevuste aruanne ning kiidetakse heaks edasised planeeritavad tegevused.

Eestist osalevad kohtumisel Eesti delegatsiooni juht Helsingi Komisjonis Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon ja merekeskkonnabüroo peaspetsialist Katrin Vels.

Helsingi Komisjon ehk HELCOM tegeleb Läänemere merekeskkonna kaitsmisega kõigi reostusallikate eest Euroopa Liidu, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa ühises koostöös. 2007. aasta novembris võtsid HELCOM-i osalisriigid ja Euroopa Liit vastu uuendusliku Läänemere tegevuskava, mis sisaldab meetmeid Läänemere keskkonna eesmärkide saavutamiseks ning nende meetmete hindamist. Läänemere tegevuskava eesmärk on saavutada 2021. aastaks Läänemere hea ökoloogiline seisund.

Infot HELCOM-i ja Läänemere tegevuskava kohta on võimalik leida Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/1115.


Lisainfo:
Harry Liiv,
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler
626 2850, 501 1828

Katrin Vels,
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna merekeskkonna büroo spetsialist
626 2822

Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851


(04.03.2008)