Esileht » Ministeerium » Konkurss Aasta Keskkonnategu » 2007

Aasta keskkonnategu 2007

Prindi

Kolmapäeval, 5. detsembril tegi Keskkonnaministeerium teatavaks konkursi "Aasta keskkonnategu" 11 preemiasaajat. Seekord võisteldi kolmes kategoorias: "Aasta keskkonnategija" auhinna pälvis kolm ning nii Keskkonnateo kui ka Keskkonnateokese auhinna said neli asutust.

"Aasta keskkonnategija" 2007 peapreemia võitsid AS Triip, Väätsa Prügila AS ja Silbet AS. Selles kategoorias tunnustatakse asutusi ja organisatsioone, kes teevad jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, kes propageerivad keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja/või teadvustavad avalikkuses säästva arengu suunalist tegevust.

"Aasta keskkonnateo" ja "Aasta keskkonnateokese" kategoorias jäid tänavu peapreemiad välja andmata, seda silmapaistvalt tugeva teo puudumise tõttu, lausus ¾ürii esimees, Keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp. Selle asemel otsustas ¾ürii kummaski kategoorias välja anda kaks esimest ja kaks teist preemiat. "Kandidaatide hindamisel lähtusime sellistest kriteeriumitest nagu mõju keskkonnale, idee kandvus ja uudsus, mõju sihtrühmale ja ühiskonnale laiemalt ning teo jätkusuutlikkus," selgitas kantsler.

"Aasta keskkonnategu" 2007 esimese preemia said Tartu Keskkonnahariduse Keskus Läti-Eesti koostööprojekti "Looduse õppimine ja õues õpetamine läbi piiriülese koostöö" eduka juhtimise eest ning MTÜ Matsalu Filmifestival rahvusvahelise loodusfilmide festivali järjepideva eduka korraldamise eest. "Mõlemad teo puhul on tegemist töötava ja eduka projektiga, mis on jätkusuutlikud ja laia mõju omavad," märkis Annika Uudelepp.

"Aasta keskkonnateoke" 2007 esimese preemia said Elva lasteaed Murumuna järjepideva ja põhjaliku keskkonnaalase kasvatustöö eest ja viis Roosna-Alliku Põhikooli tüdrukut projekti "Minu kodukoha allikaala korda!" läbiviimise eest. Elva lasteaia puhul rõhutas kantsler, et seal on juba aastaid tehtud süsteemset ja hästi läbimõeldud tööd, kaasates ka lapsevanemaid ja ühendades loodust ja tervist.

"Roosna-Alliku Põhikooli projekt on oluline selle poolest, et on koolitüdrukute enda algatatud ning omanäoline, samas suunatud kogukonna heaks," võttis kantsler ¾ürii hinnangud kokku.

"Keskkonnateo" ja "Keskkonnateokese" kategooria võitjate vahel jagatakse traditsiooniline auhinnafond 80 000 krooni ulatuses. "Keskkonnategija" auhinna raames antakse välja mitterahalised tiitlid ning võitjad saavad võimaluse osaleda Euroopa keskkonnaalasel konkursil The European Business Awards for the Environment.

Alates sellest aastast jagab Keskkonnaministeerium peapreemia võitjatele ka just selleks konkursiks väljatöötatud keskkonnamärgist. Märgist saavad võitjad kasutada oma toodetel, blankettidel, trükistes ning selle omamine näitab, et nende tegevus vastab kõrgetele keskkonnaalastele nõudmistele.

Tänavu ühendas Keskkonnaministeerium kaks keskkonnaalast konkurssi – "Keskkonnasõbralike ettevõtete TIPP" ja "Aasta keskkonnategu" ning konkursi nimeks jäi seni avalikkuses suuremat tähelepanu pälvinud konkursi nimi – „Aasta keskkonnategu“. Tänavusele konkursile laekus kokku 22 kandidaati.

"Aasta keskkonnateo" valimisega tunnustab Keskkonnaministeerium viimase aasta jooksul keskkonnakaitse, -teavituse ja -teadlikkuse valdkonnas sooritatud erilisi või positiivseid tegusid ning lisaks selgitab välja ka kõige keskkonnasõbralikumad ja -teadlikumad organisatsioonid. Samuti on konkursi eesmärk tõsta inimeste teadlikkust ja suunata märkama keskkonna heaks tehtavat meie ümber.

PREEMIASAAJAD

"Aasta keskkonnategija"
3 võitjat, 3 tunnustuse saajat

"Aasta keskkonnategija" 2007 keskkonnajuhtimise valdkonnas: AS Triip.
Ettevõtte keskkonnapoliitika vastab standardi ISO 14001:2005 nõuetele. Ettevõte on end tõestanud keskkonnasõbraliku trükitoote valmistajana ning on selles edukas.

"Aasta keskkonnategija" 2007 keskkonnasõbraliku toote või teenuse valdkonnas: Väätsa Prügila AS.
Väätsa Prügila teeb täna rohkem kui teised sarnased ettevõtted Eestis. Väätsa Prügila AS on ainus lahuskogumisega ja taaskasutusega prügila Eestis.

"Aasta keskkonnategija" 2007 keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas: Silbet AS.
Ettevõttes toodetakse poorbetoonist seinaplokke, mis on hinna- ja keskkonnasõbralikud. Poorbetooni tootmistehnoloogia tootmises kasutatavad kallis tsement ja lubjakivi on asendatud odava põlevkivituhaga. Silbeti tehnoloogia annab võimaluse kokku hoida naturaalset loodusressurssi.

Tunnustada:
AS Tallinna Vesi – ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning EMAS sertifikaadid. Ettevõte näitab pidevat arengut ning täidab nii ISO 14001 kui EMAS-i nõudeid.

Eesti Energia AS – ettevõttel on keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ning EMAS sertifikaadid. Muljet avaldab kõik see, mida ettevõte teeb kontserni tasemel keskkonnasõbralikkuse taseme tõstmiseks.

Eesti Energia AS-i tütarettevõte AS Balti Elektrijaamad – ettevõttes on töötatud välja uudne keevkihtpõletus tehnoloogia, millega toodetud uus toode on oluliselt puhtam vana tehnoloogiaga toodetud analoogilisest tootest.

 

"Aasta keskkonnategu"
4 preemiasaajat, 3 tunnustatut

"Aasta keskkonnategu" 2007 I preemia: MTÜ Matsalu Filmifestival, rahvusvahelise loodusfilmide festivali järjepidev ja edukas korraldamine.
Tänavu toimus festival juba viiendat korda ning sellel osalejate arv ja külastajate hulk on kahekordistunud võrreldes eelmise aasta festivaliga. Filmide näitamine populariseerib ning harib vaatajaid keskkonnateemadel ning festival hoiab elus ja edendab Eesti loodusfilmide tegemise traditsiooni.

"Aasta keskkonnategu" 2007 I preemia: Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Läti-Eesti koostööprojekti "Looduse õppimine ja õues õpetamine läbi piiriülese koostöö" edukas juhtimine.
Koos MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse, Läti Gauja Rahvuspargi ja Läti Olümpialaste Komiteega läbiviidud projekti raames valmis hulk looduses õppimise programme koos juhendmaterjalidega õpetajatele ja loodusgiididele, liikuv näitus loodusest „Ma pole külaline, ma elan siin“, veebimäng Retk ning seljakottidesse komplekteeritud välitöö vahendite komplektid. Lisaks toimusid looduslaagrid Eesti ja Läti lastele ning õpetajatele õuesõppe koolitus.

"Aasta keskkonnategu" 2007 II preemia: MTÜ Roheline Rood, Tallinna pensionäride kaasamine teavitamaks säästuvõimalustest majapidamistes.
Pilootprojekt, mille käigus kaasati pensionäre ja koolitati neist tugiisikud rääkimaks jäätmete sorteerimisest, vee- ja energiasäästu võimalustest majapidamistes. Seni ei ole Eestis pensionäre aktiivselt kaasatud keskkonnateadlikkuse suurendamisele kodumajapidamistes.

"Aasta keskkonnategu" 2007 II preemia: MTÜ Studio Viridis Loodusharidus, Muraste Looduskooli rajamine.
Koostöös Eestimaa Looduse Fondiga loodi Muraste mõisaparki looduskool, kus loodusetundjate poolt juhitud õpperetkedel ja programmidel saavad igal aastaajal loodusõpet Tallinna ja Harjumaa koolide ja lasteaedade lapsed. Koolitavad juhendajateks õpetajaid ja üliõpilasi.

Tunnustada:
MTÜ Ökokratt – kogu Eestit hõlmava keskkonnahariduse projekti "Mets õpetab!" korraldamise ja läbiviimise eest.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht Annika Kallasmaa – iga-aastase vanapaberi kogumiskampaania korraldamise eest Põltsamaa linnas.

SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlva Maavalitsus – ökofestivali "Rohelisem Elu 2007" korraldamise eest.

 

"Aasta keskkonnateoke"
4 preemiasaajat, 2 tunnustatut

"Aasta keskkonnateoke" 2007 I preemia: Elva Lasteaed Murumuna keskkonnakuu "Meie sõber putukas" läbiviimise ning õuesõppeklassi rajamise eest.
1.-30. aprillini viidi 124 lapsega lasteaias liikumis- ja muusikaõpetaja ning tervishoiutöötaja juhtimisel läbi keskkonnakuu, mille käigus toimus putukaraamatut näitus, kevadpidu, ekskursioonid Põllumajandus- ja Zooloogiamuuseumisse ning matkapäev, putukateadlase loeng, putukajoonistuste näitus, põrnikate jürijooks, tervisehommik ja spordipäev vanematega. Lisaks valmis sügiseks lasteaia initsiatiivil ja Elva Lions klubi toetusel õuesõppeklass lasteaia õuealale. Järjepidev ja mitmekülgne keskkonnakasvatuslik töö toimub lasteaias juba alates 2003. aastast.

"Aasta keskkonnateoke" 2007 I preemia: Roosna-Alliku Põhikooli noorteprojekt "Minu kodukoha allikaala korda!"
Projekti käigus korrastasid viis 6.-8. klassi tüdrukut Mari-Liis Rohusaar, Ave Kaljurand, Eneli Väli, Kaidi Kaljurand ja Tiina Kaljurand koos õpetaja Jaanika Alliksooga Roosna-Allikul asuvate allikate ümbruse, trükkisid erinevaid (õppe)materjale nende kohta ning rajasid sinna matkaraja ning viisid läbi ülekoolilise matkapäeva. Tüdrukute projekt algas juba 2004. aastal, mil nad asusid allikaid otsima ning avaldasid esimese allikate voldiku. Tänaseks on olemas veel matkaradade voldikud, töölehed õuesõppe läbiviimiseks allikate juures, allikate fotomäng „Leia õige allikas“, maastikukaitseala infoskeem ja pusle, kodulehekülg ja blogi. Projekti koostööpartneriks oli Roosna-Alliku Vallavalitsus.

"Aasta keskkonnateoke" 2007 II preemia: Puhja Gümnaasium, keskkonnateadlikkuse kasvatamine erinevate tegevuste kaudu.
350 õpilasega koolis viidi läbi projekt „Keskkonnaga ei mängita II“, mille käigus tegid õpilased lühiuurimusi kodukoha keskkonnaseisundi kohta, lisaks sorteeritakse prügi, valikainena saab õppida keskkonnahoidu, toimuvas õuesõppe tunnid, läbi on viidud loodus- ja keskkonnaalase loomingu konkursse (joonistused, plakatid, fotod, filmid), suviti toimuvad loodus- ja keskkonnalaagrid koos Alam-Pedja looduskaitseala töötajatega ning koos on käidud metsa istutamas.

"Aasta keskkonnateoke" 2007 II preemia: Sadala Põhikool, õuesõppe võimaluste arendamise eest koolis - õuesõppeklassi, putukate hotelli ja päikesekella rajamine.
Lisaks varustati kooliõuel kõik puud ja taimed nii eesti- kui ladinakeelsete siltidega, et nende nimesid saaks õppida ning valmistati lillekaste ning ühiselt kasvatati ette ka lilli neisse istutamiseks ja kooliümbruse kaunistamiseks.

Tunnustada:
Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakond – omaalgatuslik projekt, mille käigus Järva- ja Raplamaa lasteaedades räägiti looduskaitsest mängu kaudu ja endakoostatud pildivihiku "Ole looduse sõber".

Tallinna Mustamäe Gümnaasium – õpilaste keskkonnakeemia uurimistööde konkursi „Eelista eestimaist“ korraldamine.

     

 

 faili ikoon Aasta Keskkonnateo esitlus