Esileht » Avalik teave » Avalikud teenused (load, tunnistused jms)

Avalikud teenused (load, tunnistused jms)

Prindi

Mis on avalike teenuste kasutusjuhised (standardid)?

Kasutusjuhised avalikele teenustele ehk AVALIKE TEENUSTE KASUTUSJUHISED määravad kindlaks erinevatele avalikele teenustele esitatavad miinimumnõuded. Kasutusjuhiste kehtestamise põhiidee seisneb selles, et teenuse tarbijad ehk kliendid ja avalikku teenust pakkuva organisatsiooni personal teavad ja teadvustavad endale, millistele nõuetele peab pakutav teenus vastama.


Teenuste kasutusjuhiste kehtestamine aitab kaasa avalike teenuste kättesaadavuse parandamisele ja nende kvaliteedi tõstmisele. Samuti võimaldavad teenuste kasutusjuhised klientidel paremini mõista, millega organisatsioon tegeleb, milliseid teenuseid pakub, millised on inimeste endi õigused ja kohustused teenuste tarbimisel. Teenuste kasutusjuhised iseenesest ei loo klientidele juurde uusi õigusi, vaid aitavad teenuse tarbijaid olemasolevaist teavitada.

Keskkonnaministeeriumis on avalike teenuste kasutusjuhiste väljatöötamise ja uuendamise eest vastutavaks vastava valdkonna osakonnad, kelle ülesandeks on seaduses ja määruse eelnõude koostamise ajal planeerida ka avalike teenuste osutamist.

Keskkonnaministeeriumi lubade, tunnistuste jms kasutusjuhised

JAHINDUS
KALANDUS
METSANDUS
LOODUSKAITSE
JÄÄTMED
VÄLISÕHK, KIIRGUS
VESI
MAA JA MAAKORRALDUS
KESKKONNAKORRALDUS
MUUD AVALIKUD TEENUSED (ARHIIV, TEABENÕUDED)

Keskkonnaministeeriumi avalike teenuste osutajate lingid:

Keskkonnaamet
Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateabe Keskus
Keskkonnalubade Infosüsteem
Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi kalanduse infosüsteem
Maa-ameti avalikud teenusedkeskkonnalubade infosüsteem


Osale


load