GOF_logo_RGB_150dpi_EST_v2ike.jpg


EU bänner


EMP logo.PNG

Esileht » Valdkonnad » Välisõhukaitse » Müra

Välisõhus leviv müra

Prindi

Kaasaegse keskkonna lahutamatu osa on müra. Müra tekitavad inimesed ise oma igapäevase elustiiliga kuulates muusikat, pidades pidu, kasutades erinevaid mootorsõidukeid, tööriistu jne. Ühele inimesele naudingut pakkuvad helid võivad kõrvalseisjale olla tõsiselt häirivaks müraks. Lisaks tekitavad müra veel erinevad seadmed, transport, tehnoloogilised süsteemid ja tööstusettevõtted.


Välisõhus leviva müra vähendamise temaatikaga tegelevad Eestis Keskkonnaministeerium ja Sotsiaalministeerium koos oma allasutustega, kohalikud omavalitsused ning samuti peaksid sellega tegelema kõik müra tekitajad. Välisõhus leviva müra kohta sätestavad nõudeid „Välisõhu kaitse seadus“ ja „Rahvatervise seadus“, mille alusel on kehtestatud müra normtasemed, planeeringutele kehtestatavad nõuded ja strateegilise mürakaardi koostamise tingimused.

Selleks, et paremini mõista müraga seotud temaatikat, seletame lahti olulisemad teemad:

Põhimõisted

Müraallikate tüübid

Müra levimine keskkonnas

Müra liitumine mitme müraallika korral

Müra vähendamine

Mürakaart

Müra normtasemed

Müra reguleerivad õigusaktid

                                                                                             

                                                                                             

Vastuvõtja poolt tunnetatav müra

Suletud aknad vähendavad müra taset 20 – 30 dB.

 

Helirõhu ja helirõhutaseme võrdlus


 


 Lisaks:

* Keskkonnamürast loe lähemalt Maailma Terviseorganisatsiooni keskkonnamüra juhendi alusel koostatud dokumendist - faili ikoon Mis on keskkonnamüra ja kuidas seda ohjata

* Vibratsioonist loe lähemalt siit - faili ikoon Vibratsioon

* EL soovitused müra osas leiad siit - faili ikoon EL soovitused

* Vaata ka  käsiraamat "Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine"

või pdf-failina faili ikoon Käsiraamat "Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine"