Esileht » Uudised ja artiklid » Teated

Infopäev hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanikele 14.04.2014 Reedel 23. mail 2014 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis infopäev hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanikele. Infopäeval tutvustatakse 1. juulist 2014 jõustuvat majandustegevuse seadustiku üldosa seadust ja sellega tehtavaid veeseaduse muudatusi.

Hanketeade: Läänemeremaade Nõukogu Baltic 21 ekspertgrupi tegevuse hindamine 28.01.2014 Läänemeremaade Nõukogu on välja kuulututanud hanke, mille sisuks on Läänemeremaade Nõukogu ekspertgrupi Baltic21 senise tegevuse tulemuslikkuse hindamine ja soovituste koostamine edasiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. veebruar. Lisainfo on Läänemeremaade Nõukogu  kodulehel.

Valmisid kaardid üleujutuste riskipiirkondadest 3.04.2014 Keskkonnaministeeriumil valmisid üleujutuse riskipiirkonnast põhjalikud kaardid, mis näitavad veetasemete tõenäolist tõusu 10, 50, 100 ja 1000 aasta jooksul ning kirjeldavad võimalikke kahjulikke tagajärgi.

Uue põlevkivi kasutamise arengukava KSH avalik arutelu 13.01.2014 15. jaanuaril 2014. a algusega kell 16.00 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a) „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu.

Oluliste veemajandusprobleemide avalik arutelu 08.01.2014 Teisipäeval, 14. jaanuaril 2014 algusega kell 10.00 toimub Keskkonnaministeeriumis oluliste veemajandusprobleemide avalik arutelu. Arutelu aluseks on eelmise aasta suvel valinud ülevaade olulistest veemajandusprobleemidest Eestis. Töö on osa ettevalmistustööst uute veemajanduskavade koostamiseks.

Heite- ja ülekanderegistri (PRTR) elluviimise aruande kommenteerimine 12.11.2013 Keskkonnaministeerium ootab kommentaare aruandele, mis käsitleb saasteainete heite- ja ülekanderegistri (PRTR) protokolli elluviimist Eestis.

Võimalus anda tagasisidet täiendatud Arhusi konventsiooni rakendamise aruandele 13.09.2013 Keskkonnaministeerium edastab keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni rakendamise faili ikoon aruande täiendatud versiooni arvamuse avaldamiseks. Muudatused võrreldes 2010. aasta aruandega on nähtavad teksti sees. Ootame märkusi, muudatusettepanekuid ja arvamusi kuni 13. oktoobrini 2013.

Septembris toimuvad maakonnakeskustes keskkonnahariduse infopäevad 27.08.2013 Keskkonnaamet kutsub üldhariduskoole ja lasteaedu osalema 3.–12. septembril toimuvatele maakondlikele infopäevadele, mis tutvustavad Eesti keskkonnahariduslikke võimalusi.

Avalik konsultatsioon: juurdepääs õigusele keskkonnaküsimustes 08.08.2013 Euroopa Komisjon on välja kuulutanud avaliku konsultatsiooni teemal "Juurdepääs õigusele keskkonnaküsimustes – võimalused parandada juurdepääsu õigusemõistmisele liikmesriikide tasandil". 

Oluliste veemajandusprobleemide ülevaate avalik väljapanek 16.07.2013 Keskkonnaministeerium korraldab alates 15. juulist oluliste veemajandusprobleemide ülevaate avaliku väljapaneku.

EMP toetuste veekogude korralduse programmi avakonverents 06.06.2013 20. juunil toimub Tallinnas Swissôteli konverentsikeskuses Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi "Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine" avakonverents. Tutvustatakse programmi toetatavaid tegevusi, eelmääratletud projekte ja avatud taotlusvoorude tingimusi. Lisaks saab tutvuda konverentsil osalevate projektipartneritega Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.
Vaata päevakava ja registreeri oma osalemine (tähtaeg 11. juuni kell 17.00) siin.

LIFE+ programmi taotluse koostamise töötuba 16.05.2013 30. mail algusega kell 10.30 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis LIFE+ programmi taotluse koostamise töötuba.

Nord Streami laienduse keskkonnamõju hindamise avalik arutelu 13.05.2013 Kutsume asutusi ja avalikkust osalema Nord Streami laienduse projekti piiriülese keskkonnamõju hindamise (KMH) avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul, mis toimub 30. mail algusega kell 15.00 Keskkonnaministeeriumis.

EKJA Juubeliseminar "Häid näiteid rohelisest majandusest" 16.04.2013 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonil täitub tänavu 21. aprillil 10 tegutsemisaastat. 24. aprillil toimub juubeliaastale pühendatud seminar, kus tulevad esitlemisele head näited rohelisest majandusest, mis võiksid olla inspiratsiooniks nii EKJA liikmetele kui koostööpartneritele. 

Toimub veepäeva tähistav konverents 18.03.2013 Reedel, 22. märtsil tähistatakse ülemaailmset veepäeva, mille tähistamiseks Eestis korraldavad Keskkonnaministeerium ja Eesti Veeühing konverentsi teemal, kuidas teha koostööd veemajanduse paremaks korraldamiseks.

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 koostamise avalik arutelu 04.03.2013 Keskkonnaministeerium alustab 2013. aastal "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030" koostamist. Kolmapäeval, 20. märtsil kella 15-18 toimub Keskkonnaministeeriumis (I korruse saalis) põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 avalik arutelu. Esitletakse arengukava koostamiseks valminud uurimistööd.

Kutse Euroopa Liidu puidumääruse infopäevale 25.01.2013 12. veebruaril toimub Euroopa Liidu puidumääruse infopäev, kus anname ülevaate puidumääruse sisust ja mõjust.
2010. aasta oktoobris võttis Euroopa Liit vastu uue puidumääruse ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga kauplemise vastu võitlemiseks. Määrus hakkab kehtima 3. märtsist 2013.

Kutse veeteemalisele seminarile 17.01.2013 Keskkonnaministeerium ja Eesti Veeühing korraldavad 29. jaanuaril seminari, kus arutatakse veemajanduskavade rakendamist, veekogudele avalduva reostuskoormuse kirjeldamist ning märgalade olulist veemajanduse jaoks.

Kutse ökomärgise seminarile 01.11.2012 3. detsembril toimub Keskkonnaministeeriumis ökomärgise teemaline seminar, mis on suunatud eelkõige kaubandusettevõtetele. Oodatud on ka kõik teised teemast huvitatud.
 Vaata täpset päevakava faili ikoon siit.

Seminaril tutvustatakse uusi nõudeid radoonimõõtmisel 02.11.2012 Neljapäeval, 15. novembril algusega kell 13.00 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7 a, Tallinn) radooniseminar, mille eesmärk on tutvustada juhendmaterjale radooni mõõtmiseks ning Euroopa Liidus kavandatavaid uusi radooniga seotud nõudeid.
Seminarile on oodatud kõik, kes radoonimõõtmisega kokku puutuvad.

Vesikondade veemajanduskavade töörühmade nõupidamised 12.10.2012 18. ja 23. oktoobril toimuvad vesikondade veemajanduskavade rakendamise ning ajakohastamise tagamiseks moodustatatud iga-aastased nõupidamised, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Toimuvad joogivee teemalised koolitused 15.10.2012 Eesti Vee-Ettevõtete Liit kutsub osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu koolitusprojekti „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus)“ II mooduli koolitustel.

Tallinnas toimub konverents rannikualadest ja nende mõjust Läänemerele 03.10.2012

Neljapäeval, 4. oktoobril toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis konverents rahvusvahelise projekti „Act 4 my Baltic Sea“ raames teemal “Me and My Sea - Actions taken of four municipalities for reducing nutrients in the Baltic Sea from separate households and from leasure boats”. Konverentsil keskendutakse rannikualadele ning nende mõjule Läänemere seisundile. 

ELi tegevuskava arutelu Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni nõuete rakendamiseks 07.10.2012 Euroopa Komisjon on koostanud ELi teise rakenduskava Stockholmi püsivate saasteainete konventsiooni nõuete rakendamiseks ning kutsub kõiki huvitatud osapooli kuni 25. oktoobrini 2012 avaldama arvamust rakenduskava eelnõu kohta.

Valmis Eesti merestrateegia esimene etapp 06.09.2012 Keskkonnaministeeriumi tellimusel ja eestvedamisel valmis Eesti merestrateegia esimene etapp. Valminud tööde tutvustamiseks toimub avalik koosolek 1. oktoobril 2012 kell 13.00 Keskkonnaministeeriumis.

Tutvu valminud töödega siin. Ootame teie kommentaare ja täiendamisettepanekuid 4. oktoobriks merekeskkonna osakonna  peaspetsialisti Agnes Villmanni e-postiaadressile: .

Koiva vesikonna veemajanduskava koostamise ajagraafiku ja tööplaani avalik arutelu 30.05.2012 Reedel, 15. juunil algusega kell 14.00 toimub Võrus, Kubija hotellis Koiva vesikonna veemajanduskava ajagraafiku ja tööplaani eelnõu avalik arutelu. Arutelu toimub seminari “Kohalike veevarude kasutamine ja kasutusviisid” raames.

Tule keskkonnajuhtimise konverentsile 17.05.2012 Olete oodatud selleaastasele keskkonnajuhtimise konverentsile „Keskkonnajuhtimine avalikus- ja turismisektoris“ 29. mail Viru hotelli konverentsikeskuses!

Kutse puiduvarumisturu seminarile 16.05.2012 Eestimaa Looduse Fond kutsub kõiki huvitatuid 25. mail toimuvale seminarile „Väljakutsed ja lahendused teel jätkusuutliku puiduvarumisturuni“, kus üheskoos üritatakse leida vastust küsimusele, kuidas liikuda jätkusuutlikuma puiduvarumisturu suunas.

Toimub ökomärgise teemaline seminar 08.05.2012 Keskkonnaministeerium korraldab 14. mail algusega kell 10 Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn) ökomärgise teemalise seminari.

1. juunini 2012 kestab 7. Euroopa keskkonnaalase tegevusprogrammi avalik konsultatsioon 14.05.2012 Euroopa Komisjon kutsub kõiki huvitatud osapooli üles panustama 7. Euroopa keskkonnaalase tegevusprogrammi (EAP) koostamisse. Oma arvamust keskkonnapoliitika strateegiliste suundade kohta aastani 2020 saavad avaldada kõik Euroopa Liidu kodanikud, organisatsioonid ja ametivõimud.

Keskkonnaministeerium esitas EK-le elektritootjatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute konsolideeritud taotluse 05.04.2012 Keskkonnaministeerium esitas 4. aprillil Euroopa Komisjonile perioodi 2013-2019 elektritootjatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute konsolideeritud taotluse, mis võtab arvesse Euroopa Komisjoni kommentaare 30.09.2011 esitatud taotluse osas.

22. märtsil tähistatakse üleilmset veepäeva 14.03.2012 Järgmise nädala neljapäeval, 22. märtsil tähistatakse rahvusvahelist veepäeva, mis sel aastal keskendub veele ning toiduga kindlustatusele. Veepäeval pööratakse inimeste tähelepanu maailma olulistele veeprobleemidele. Toidu olemasolu ja piisavust mõjutab vee olemasolu, kui vesi on rikutud või puudub sootuks, ei ole võimalik toitu toota.

Kutse Eesti Vee-ettevõtete Liidu koolitusele 01.03.2012 Eesti Vee-ettevõtete Liit ja Keskkonnaministeerium kutsuvad osalema koolitusprojektis „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel.“

Kutse 2. novembril toimuvale kliima- ja kiirgusnädala Radooniseminarile 18.10.2011

Keskkonnaministeerium kogub andmeid Århusi konventsiooni rakendamise kohta

Kinnisasja omandamise avalduste laekumise järjekord