Esileht » Ministeerium » Konkurss Aasta Keskkonnategu » 2013

AASTA KESKKONNATEGU ja KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE 2013

Prindi
Keskkonnaministeeriumi iga-aastased konkursid Aasta Keskkonnategu ja Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte on selleks aastaks lõppenud ja võitjad selgunud.


 

AASTA KESKKONNATEO kategooriasse laekus 16 keskkonnateo kandidaati.

Aasta Keskkonnategu 2013 võitja on MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, projektiga „Talvine aialinnuvaatlus“. Tegemist on suurim kodanikuteaduse projekt Eestis, milles osales 2013. aastal 2501 vaatlejat. Projekti raames tuleb jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel leida üks tund, minna aeda (parki) ja märkida üles seal kohatud linnuliigid. Aialinnuvaatluse käigus õpivad inimesed talviseid aialinde määrama, toitma neid õigesti ja vastutustundlikult. Samuti on võimalik saadud andmeid analüüsida ning parandada lindude heaolu.

Vaata videot!

aasta-keskkonnategu2013.jpg

Tänukirjadega tunnustati:
Porkuni Kool, kooli lähedusse matkaraja rajamine - Puhastati metsaalused olmeprügist, niideti sisse matkarajad. Puhastati Porkuni järve ümbrus ja Valgejõe algus olmeprügist ja maha langenud okstest. Matkaradade pikkuses on 5 ja 7 km ja need on loodud mõeldes eelkõige oma kooli õpilastele (erivajadustega laste kool). Avamine toimus 16. oktoobril 2013.

Kohila Keskkonnahariduse Keskus ja Naturewalk OÜ, õppekeskkond „Eesti sood“ - projekti raames loodi vabavarana õppekeskkond „Eesti sood“, mis toetab riiklikku õppekava. Õppekeskkond on teejuhiks soode maailmas ja seal leidub palju infot meie soode, seal oleva elustiku ja taimestiku kohta. Läbi õppekeskkonna on võimalik teha läbi virtuaalne Rabivere rappa.  Koduleht www.rabivere.kohila.edu.ee

SA Eestimaa Looduse Fond, ELF talguprogramm - ELF-i 2013. aasta talguprogrammi raames korraldati 62 talgut, mille raames korrastati maastikke, hooldati liikide elupaiku ning aidati teadlastel saada andmeid loomade arvukuse kohta. Koostööd tehti väga paljude inimestega, kes toetasid programmi nii rahaliselt kui tööjõuga. Kokku osalesa talgutel 931 inimest.

Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Loodusmaja valmimine - Tartu linna esimene terviklik keskkonnahariduslik kompleks, mille hoone ja ümbritsev keskkond toetab sisulist keskkonnahariduslikku tegevust. Loodusmaja koosneb energiatõhusast õppehoonest ja seda ümbritsevast õpperadadega avalikust pargist. Loodusmaja avati septembris ja esimes kolme kuuga on erinevatel ürituste osalenud üle 8000 inimese. Huvikoolis käib ligikaudu 665 last

AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE kategoorias osales 21 ettevõtet ja esitati 29 ankeeti, kokku kolmes valdkonnas.


Keskkonnajuhtimise valdkonnas pälvis võidu Werrowool OÜ, kes lõppjärgus EMAS määrusele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine.

Vaata videot!

aasta-keskkonnasobralik-ettevote2013.jpg

Samas valdkonnas tunnustati väga tubli töö eest DPD Eesti AS-i ja DHL Estonia AS-i. Eriauhinna sai Pärnu Ülejõe Lasteaed.

Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas anti seekord välja kaks võitu - Werrowool OÜ, kes toodab Eesti paberijäätmetest keskkonna- ja tervisesõbralikku ning innovaatilist soojustusmaterjali ja AusDesign OÜ, toodab partnerite abiga tekstiilitehase jääkidest kohapeal „upcycling“ tootmisliini kasutades uusi väiksema keskkonnamõjuga rõivaid  Keskkonnasõbraliku toote/teenuse valdkonnas tunnustati lisaks leidlike lahenduste eest Bikeep OÜ-d ja Tallinna Paberikoda OÜ-d.

Keskkonnasõbraliku protsessi valdkonnas tunnustati võitjaks Saidafarm OÜ, kes alustas piimatankide jahutusvee taaskasutamisega. Uuenduslik süsteem töötab selliselt, et ringlusesse suunatud vesi sorteeritakse vastavalt vee temperatuurile kolme erinevasse mahutisse ning eri temperatuuriga vett taaskasutatakse erinevates farmi tegevustes. Lisaks võitjale tunnustati ka Green Marine AS-i, tkes öötas koostöös eri maade inseneridega välja uudse ja innovaatilise tootmisprotsessi õliseguste jäätmete käitlemiseks ja Sisustusekspert AS-i, kes kasutab hoone kütmiseks ja sooja vee tootmiseks ainult poe külmasüsteemist vabanevat soojust.