GOF_logo_RGB_150dpi_EST_v2ike.jpg


EU bänner


EMP logo.PNG

Esileht » Valdkonnad » Keskkonnakorraldus

Mis on keskkonnajuhtimissüsteem

Prindi
Mis on keskkonnajuhtimine? Keskkonnajuhtimine on keskkonnategevuse plaanipärane korraldamine, mis aitab organisatsioonil läheneda keskkonnaprobleemidele terviklikult ning lõimida keskkonnahoiu põhimõtteid loomuliku osana oma tegevusstrateegiasse ja igapäevatoimingutesse.


Keskkonnajuhtimissüsteem (KKJS) on organisatsiooni üldise juhtimissüsteemi osa, mis paneb aluse süsteemsele, plaanipärasele ja dokumenteeritud keskkonnategevusele. KKJS-i iseloomustab kindel struktuur, keskkonnaalased eesmärgid ja tegevuskava, määratletud vastutus, toimingud, protseduurid ning ressursid. Need on vajalikud süsteemi rakendamiseks ja alalhoidmiseks ning keskkonnategevuse parendamiseks.


Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine on organisatsioonidele vabatahtlik.


KKJS-is kui sellises pole midagi müstilist ega üle mõistuse keerulist. Igal organisatsioonil, kes ohjab ja korraldab oma keskkonnategevust (tegeleb näiteks jäätmete sorteerimise ja äraveo korraldamisega), on tegelikult olemas ka oma keskkonnajuhtimissüsteem.


KKJS-i rakendamisel ei oma tähtsust organisatsiooni suurus või tegevusvaldkond. KKJS-i saab rakendada nii keemiatehas, teenindusettevõte, riigiasutus kui ka mittetulundusühing.Keskkonnajuhtimissüsteemid võib jagada:


1) Standardiseeritud ehk formaalsed keskkonnajuhtimissüsteemid – standardi/spetsifikaadi või muudele kokkulepitud nõuetele vastav KKJS (nt ISO 14001 standardi või Euroopa Liidu EMAS-i määruse kohane KKJS).


2) Mitteformaalne keskkonnajuhtimissüsteem – süsteemne keskkonnategevus organisatsioonis (nt jäätmekäitluse süstemaatiline korraldamine).Kõikide juhtimissüsteemide ülesehitus sisaldab üldjuhul ühiseid põhielemente, mis on omased süsteemsele juhtimisele. Nii on ka keskkonnajuhtimise aluseks nn Demingi ringi (the Deming circle) mudel, mis toetab süstemaatilist lähenemisviisi tegevuste/protsesside pideval parandamisel ja meetmete rakendamisel

demingi ring