Esileht » Valdkonnad » Maapõu

Maavara kaevandamise loa taotlused

Prindi

* AS Tallinna Sadam maavara kaevandamise loa taotlus Kõpu liivamaardlas Kõpu mäeeraldisel

* AS TEEDE REV 2 KMIN-104 muutmine (Tammemäe III)

* Harku II lubjakivikarjääri laienduse maavara kaevandamise loa taotlus

* Karinu II lubjakivikarjääri laienduse maavara kaevandamise loa taotlus

* Väo lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* Tondi-Väo III lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* Vasalemma II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* KMIN-58 muutmine (Männiku liivakarjäär)

* Kiirkandur OÜ (KMIN-106) loa muutmine

* OÜ VKG Kaevandused Sonda põlevkivikaevanduse kaevandamisloa taotlus (2013)

* Kiviõli Keemiatööstuse OÜ maavara kaevandamisloa KMIN-045 (Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär) laiendamise taotlus ehk Sonda II põlevkivikaevandus

* Tammemäe V liivakarjäär

* Talteri II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus

* Extra Holding OÜ maavara kaevandamise loa taotlus Männiku IV liivakarjääri mäeeraldisel

* OÜ ASB Greenworld Eesti Nurme turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus

* Esivere II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* OÜ Balti Kivi maavara kaevandamise loa taotlus Harku V lubjakivikarjääris

* AS Harku Karjäär maavara kaevandamise loa taotlus Harku III ja VI karjääris

* Metsamaahalduse Aktsiaseltsi Koonga dolokivimaardla Koonga II dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* Lavassaare II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus

* Osaühingu Lindamäe Koonga dolokivimaardla Koonga dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* Sangla kütteturba tootmisala muutmise taotlus

* Sangla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus

* Põhara turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus

* Põhara II turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus

* Nasva II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus

* Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Põhja-Kiviõli II maavara kaevandamise loa taotlus

* AS Tallinna Sadam kaevandamisloa taotlus

* Narva karjääri (KMIN-073) ja Sirgala II põlevkivikarjääri (KMIN-087) kaevandamislubade muutmise taotlus

* Sangla II kütteturba tootmisala maavara kaevandamise loa taotlus

* Kunda lubjakivimaardlas maavara kaevandamise loa taotlus