Esileht » Avalik teave

Lubade eelnõude avalik väljapanek

Prindi

Keskkonnaministeerium teatab, et on valminud:

Ravimuda OÜ (registrikood 10256143, aadress Võnnu 16, 90504 HAAPSALU) vee erikasutusloa nr L.VV/324092 andmise otsuse ja loa eelnõu ning sellega seonduv keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsus. Eelnõu kohaselt antakse Ravimuda OÜ-le vee erikasutusluba viieks aastaks muda ammutamiseks Haapsalu Tagalahe maardla nr 0075 piires kuni 1500 m3 aastas.

faili ikoon Vee erikasutusluba
faili ikoon Otsus vee erikasutusloa andmise kohta
faili ikoon Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või Keskkonnaministeeriumi veebilehel. 

Lisainfo tel  626 2990  või e-post: .

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.


Veeteede Ameti (registrikood 70002414, aadress Valge 4, 11413 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/323660 muutmise eelnõu. Eelnõu kohaselt muudetakse Veeteede Ameti vee erikasutusloa punkti 3.4 sõnastades see järgmiselt: Väinameres asuva Rukki kanali süvendamiseks mahus kuni 6000 m3, et tagada kiirem ja stabiilsem parvlaeva ühendus mandri ja Hiiumaa vahel. Süvendatud pinnase kaadamine Rukkirahu lõuna pinnasepuiste alale koordinaatidega:
58° 53,2909' N 23° 20,2599' E
58° 53,6309' N 23° 20,5499' E
58° 52,9909' N 23° 21,6700' E
58° 52,7609' N 23° 21,2700' E
faili ikoon Otsuse eelnõu
Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ka Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn).
Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Lisainfo: Kaspar Anderson, tel 626 2990 või e-post .


Veeteede Ameti (registrikood 70002414, aadress Valge 4, 11413 TALLINN) vee erikasutusloa andmise otsuse ja loa eelnõu ning sellega seonduv keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu. Eelnõu kohasel antakse Veeteede Ametile vee erikasutusluba nr L.VV/323660 kehtivusega 2013 aasta lõpuni Väinameres Rukki kanali süvendamiseks mahus kuni 1500 m3.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või siin: 

faili ikoon Otsus eelnõu
faili ikoon Vee erikasutusluba
faili ikoon Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsus

Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks avalikku istungit läbi viimata.

Lisainfo: Kaspar Anderson, tel 626 2990 või e-post .

Eesti Energia AS (registrikood 10421629, aadress Laki 24, 12915 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/318717 muutmise eelnõu, millega muudetakse loa kehtivuse kuupäeva kuni 30.07.2015 a.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või siin:

faili ikoon Loa muutmise eelnõu

Lisainfo: Kaspar Anderson,  tel  626 2990  või e-post: .


KMG Inseneriehituse AS (registrikood 11399376, aadress Pirita tee 20P, 10127 TALLINN) vee erikasutusloa andmise otsuse ja loa eelnõu ning sellega seonduv keskkonnamõju hindamise algatamata jättmise otsuse eelnõu. Eelnõu kohaselt antakse KMG Inseneriehituse AS vee erikasutusloa nr L.VV/323370 kehtivusega 2013 aasta lõpuni Suurupi reoveepuhasti süvamerelasu ehitamiseks.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või siin:

faili ikoon Otsuse eelnõu
faili ikoon Vee erikasutusluba
faili ikoon Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsus

Lisainfo: Kaspar Anderson, tel  626 2990  või e-post: .


Veeteede Ameti (registrikood 70002414, aadress Valge 4, 11413 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/321628 muutmise eelnõu, millega muudetakse loa punkti 5.1 sõnastades selle järgmiselt: Töid ei tohi teha ajavahemikul 1.aprillist kuni 1. juulini.

Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või siin: 

faili ikoon Loa muutmise eelnõu

Lisainfo: Kaspar Anderson, tel  626 2990  või e-post: .

Elering AS (registrikood 11022625, aadress Kadaka tee 42, 12915 TALLINN) vee erikasutusloa nr L.VV/321330 muutmise eelnõu, millega muudetakse loa kehtivuse kuupäeva kuni 31.08.2016 a. 
Loa menetlemisega seotud dokumentidega ning loa eelnõuga on võimalik tutvuda kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või siin: 
faili ikoon Otsuse eelnõu
Lisainfo: Kaspar Anderson, tel  626 2990 või e-post: .


AS Pärnu Sadama (registrikood 11385865, aadress Kaubasadama tee 2, 80030 PÄRNU) vee erikasutusloa nr L.VV/321777 eelnõu Pärnu sadama ja laevatee süvendamiseks mahus kuni 780 420  m3. 

faili ikoon Otsuse eelnõu
faili ikoon Vee erikasutusluba


Varbla Vallavalituse (registrikood 775000526, aadress Varbla küla, Varbla vald, 88201 PÄRNUMAA) vee erikasutusloa nr L.VV/320667 eelnõu Jaagusääre sadama puhastamiseks.

faili ikoon Otsuse eelnõu
faili ikoon Vee erikasutusluba


Lubade menetlemisega seotud dokumentidega ning lubade eelnõudega on võimalik tutvuda kuni 07.06.2012 Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas (ruum nr 402a, Narva mnt 7a, Tallinn) või Keskkonnaministeeriumi veebilehel: http://www.envir.ee/1129521.

Lisainfo tel 626 2990 või e-post: .keskkonnalubade infosüsteem


Osale


load