Esileht » Ministeerium » Konkurss Aasta Keskkonnategu

AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE

Prindi
 
Konkurss 2013Konkursi "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte" eelkäija on Keskkonnaministeeriumi korraldusel aastatel 2001, 2003 ja 2005 toimunud konkurss „Keskkonnasõbralike ettevõtete TIPP“ ja aastatel 2007-2011 korraldatud konkurss "Keskkonnategija",  kus selgitati välja kõige keskkonnasõbralikumad organisatsioonid.

Konkurss "Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte" on Keskkonnaministeeriumi korraldatava konkursi "Aasta Keskkonnategu" üks kategooria.


Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälviv organisatsioon saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valida välja pakutud auhindade seast keskkonnatulemuslikkuse või enesetäienduseks auhinna, mille maksimaalne väärtus on 35 000 eurot. Lisaks saavad üldvõitja ja alamkategooriate võitjad oma käsutusse keskkonnamärgise, mida võivad kasutada oma plankidel, trükistel, toodetel jne. Tutvu keskkonnamärgise kasutamise reeglitega ja faili ikoon konkursi korraldusega. Kõiki märgisega pärjatud kandidaate tutvustatakse ajakirjanduse vahendusel.


Tingimused

* kandidaadi esitaja võib olla organisatsioon ise või erialaliit; 
* organisatsioonide all mõistetakse ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte;
* kandideerida saab kolmes valdkonnas:
 - keskkonnajuhtimine
 - keskkonnasõbralik toode või teenus
 - keskkonnasõbralik protsess

* üks organisatsioon võib kandideerida korraga mitmes  valdkonnas;
* organisatsioon ei tohi olla viimase 12 kuu jooksul kohtu poolt keskkonnaalaste rikkumiste pärast süüdi mõistetud;
* kandideerida võivad ka varasematel konkurssidel osalenud organisatsioonid;
* osalemiseks tuleb kandidaadi kohta täita faili ikoon ankeet ja saata see või postiga.


Osalemisankeet on kolmest osast koosnev küsimustik, mis puudutab organisatsiooni viimase 12 kuu keskkonnaalast tegevust ja reaalseid tulevikuplaane. Ankeedi kolm osa jagunevad nagu valdkonnadki: keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess.
Organisatsioon võib kandideerida mitmes valdkonnas korraga.

Organisatsioonil ei ole kohustust vastata kõigile ankeedis toodud küsimustele, kuid vastamata jätmist tuleb põhjendada. ;
Osalemisankeete ootame kuni 10.01.2014 ning võitjad kuulutatakse välja 2014. aasta jaanuari lõpus


Hindamine

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kategooria kandidaatide hindamisel lähtub komisjon osalemisankeedi küsimuste temaatilisest jaotumisest ning kriteeriumite tähtsuse osalaakust.

Valdkondlikud kriteeriumid:
1. keskkonnajuhtimine - integratsioon (30%), tulemuslikkuse pidev paranemine (25%), vastutus (10%), töötajate kaasamine (10%), pühendumus (15%), metoodika laialdase kasutamise potentsiaal (10%) ning lisapunkte antakse äri ja bioloogilise mitmekesisuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 2. keskkonnasõbralik toode või teenus - innovatsioon (25%), keskkonna kasud (25%), sotsiaalsed kasud (10%), majanduslikud kasud (15%), pühendumus (15%), metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal (10%) ning lisapunkte antakse äri ja bioloogilise mitmekesisuse temaatikate eduka ühildamise eest;
 3. keskkonnasõbralik protsess - innovatsioon (25%), keskkonna kasud (25%), sotsiaalsed kasud (10%), majanduslikud kasud (15%), pühendumus (15%), metoodikate laialdase kasutamise potentsiaal (10%) ning lisapunkte antakse äri ja bioloogilise mitmekesisuse temaatikate eduka ühildamise eest.

Hindamiskomisjoni liikmes hindavad eespool loetletud põhikriteeriume 5-palli süsteemis ja lisapunkte antakse 3-palli sisteemis.
Võrdsete punktisummade korral otsustab võitja hindamiskomisjoni häälteenamus.


Euroopa konkurss

Ajalugu