Esileht » Uudised ja artiklid » Uudised 2008

Esmaspäeval algab Euroopa metsanädal

Prindi
20.-24. oktoobrini toimub üle-euroopaline metsanädal, millega tähistatakse Euroopa metsade panust kliimamuutuste vähendamisse, kasutamaks puitu kui taastuvat energiaallikat, samuti säilitamaks puhta vee varusid ja kaitsmaks meie keskkonda.

Euroopa metsanädala korraldamise otsustasid 46 Euroopa metsanduse eest vastutavat ministrit. Nädal korraldatakse koostöös Euroopa Komisjoni, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO), Pan-Euroopa ministrite metsakaitsekonverentside ja ÜRO Euroopa majanduskomisjoni ja EL eesistujariigi Prantsusmaaga.

Metsanädala eesmärkideks on suurendada metsade ja metsanduse tähtsust, tõsta inimeste teadlikkust keskkonnakaitse teemadel ning haarata kaasa ka teiste valdkondade esindajaid metsa teemal kaasa rääkima. Metsanädalal toimuvad ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni, Euroopa metsanduskomisjoni 34. istung ja ÜRO Majandusnõukogu puidukomitee 66. istung, kus osalevad sajad riikide, valitsusväliste organisatsioonide, teadusasutuste, regionaalsete ja rahvusvaheliste võrgustike ja erasektori esindajaid.

„Kohtumised pakuvad suurepärase võimaluse erinevatele metsasektori osapooltele jagada tulevikuväljavaateid ja otsida lahendusi aktuaalsetele küsimustele nagu seda on kliimamuutused, energia ja vesi metsanduse kontekstis,“ ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp.

Eestis tähistatakse Euroopa metsanädalat konverentsiga „Sihid ja piirid erametsanduses“, mida korraldavad Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus. Samuti toimuvad metsandusvaldkonna-alased kursused erametsaomanikele.

Eesti oma metsanädal toimub kevadeti. Selle aasta metsanädala deviis oli „Kasvab mets, kasvab Eesti“.

Vaata lisaks Euroopa metsanädala ja sellega seonduvate ürituste kohta: http://www.europeanforestweek.org/.

Lisainfo:
Marku Lamp,
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
626 2920, 529 0120


Brita Merisalu,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851

(17.10.2008)