Esileht » Uudised ja artiklid » Uudised 2008

Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimine on lõppenud 28.10.2008 28. oktoobril Ida-Virumaal Jõhvis alanud rahvusvahelise konverentsiga tähistatakse 10 aastat kestnud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimistööde lõpetamist. Euroopa on Eesti riigi, Põhjamaade ja Euroopa Liidu ühistööna vabanenud ühest olulisest Läänemerd ohustanud reostusallikast.

Kehtestati järgmise aasta püügikvoodid Läänemerel 30.10.2008 27.-28. oktoobril toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu kiitis ühehäälselt heaks Läänemere järgmise aasta kalapüügikvootide määruse, millega kehtestatakse 2009. aastaks kilu, räime, tursa ja lõhe väljapüügimahud Läänemerel.

Biosfääri kaitseala tegevus sätestatakse säästva arengu seaduses 30.10.2008 Neljapäeval, 30. oktoobril toetas Vabariigi Valitsus säästva arengu seaduse täiendamist sätetega, mis sätestatavad biosfääri programmiala definitsiooni, et tagada biosfääri kaitsealade jaoks vajalikku õigusruumi.

Valitsus kiitis heaks kasutusvaldusse antud maa omandamise seaduse eelnõu 30.10.2008 Neljapäeval, 30. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks seaduseelnõu, mis annab põllumeestele õiguse omandada maareformi käigus kasutusvaldusse antud maad.

Keskkonnaministeeriumi nädala eelinfo 27. oktoobrist-2. novembrini 24.10.2008

Kalandusnõukogu kinnitab järgmise aasta Läänemere ja süvamere kalakvoodid 24.10.2008 Esmaspäevast, 27.-28. oktoobrini toimub Luksemburgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istung, kus arutatakse ka Eesti jaoks olulisi kalanduspunkte.

Valitsus kiitis heaks katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise korra 23.10.2008 Täna, 23. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mille kohaselt kaasajastatakse katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja reguleeritakse nende määramist.

Uue EL jäätmedirektiivi eesmärk on vähendada jäätmeid 22.10.2008 Sel nädalal võttis EL keskkonnanõukogu vastu uue jäätmete raamdirektiivi, mille eesmärk on edendada jäätmete korduskasutust ja jäätmete ringlussevõttu, et vähendada prügilates jäätmeid ja neist tekkivaid kasvuhoonegaase.

KIKi nõukogu toetas 311 keskkonnaprojekti kokku 258 miljoni krooniga 22.10.2008 21. oktoobril kinnitas KIKi nõukogu keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2008. aasta III taotlusvooru rahaeraldused. Nõukogu otsusel saavad keskkonnaprogrammi 2008. aasta III vooru 311 taotlust kokku üle 258 miljoni krooni.

Põlevkivi kasutamise arengukava sai Riigikogu heakskiidu 21.10.2008 Teisipäeval, 21. oktoobril kiitis Riigikogu heaks “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008–2015”, mis käsitleb esmakordselt Eestis riiklikult tähtsa maavara kaevandamist ja kasutamist ennekõike riigi ja keskkonna huve silmas pidades.

Keskkonnanõukogu arutab taas kliimamuutustega seonduvaid küsimusi 20.10.2008 Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi osaleb täna, 20. oktoobril Luksemburgis EL keskkonnanõukogu istungil, kus antakse ülevaade riikidevahelistest läbirääkimistest kliima- ja energiapaketi osas. Lisaks tehakse ettevalmistusi detsembri alguses Poolas toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli osaliste konverentsiks.

Esmaspäeval algab Euroopa metsanädal 17.10.2008 20.-24. oktoobrini toimub üle-euroopaline metsanädal, millega tähistatakse Euroopa metsade panust kliimamuutuste vähendamisse, kasutamaks puitu kui taastuvat energiaallikat, samuti säilitamaks puhta vee varusid ja kaitsmaks meie keskkonda.

Keskkonnaprogrammi 2009. a I vooru taotluste esitamise tähtaeg on 17. november 14.10.2008 Keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2009. a I vooru taotluste esitamise lõpptähtaeg on 17. november 2008. a.

Selgusid kutselise kalapüügi võimalused 2009. aastaks 16.10.2008 Neljapäeval, 16. oktoobril võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse, millega kinnitati järgmise aasta kutselise kalapüügi võimalused.

Rahvusvaheline Looduskaitseliit valis juhtkonda esindaja Eestist 16.10.2008 Sel nädalal Hispaanias Barcelonas toimunud IV maailma looduskaitse kongressil valiti järgmiseks neljaks aastaks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu regionaalseks nõunikuks ja nõukogu liikmeks Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp.

Harrastuskalapüügiõiguse eest saavad mobiiliga tasuda ka ID-kaardita isikud ja välismaalased 10.10.2008 Alates juulikuust on harrastuskalastajatel võimalik tasuda harrastusliku kalapüügiõiguse eest mobiilimaksega, mis lihtsustab oluliselt harrastuspüügiõiguse saamise võimalusi. Tänasest aga on võimalik mobiiliga tasuda ka neil isikutel, kellel puudub ID-kaart.

Aasta keskkonnateo konkursile saab kandidaate esitada järgmise kolmapäevani 10.10.2008 Keskkonnaministeerium ootab kuni 15. oktoobrini ettepanekuid viimase aasta jooksul keskkonnasõbralike tegudega silma paistnud ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute tunnustamiseks.

Valitsus kiitis Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas planeeritava asutuste ühendamise heaks 09.10.2008 Neljapäeval, 9. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) ja Kiirguskeskuse ühendamise Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ning sellest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Täpsustusid looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade omandamise tingimused 09.10.2008

Neljapäeval, 9. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtuse määramise korra ja alused, millest riik lähtub kinnisasja omandamisel.

Jõgeva linn sai uue jäätmejaama 08.10.2008 Kolmapäeval, 8. oktoobril algusega kell 15 avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Jõgeva linnas piirkondliku jäätmejaama.

Keskkonnaministeerium kohtub keskkonnaorganisatsioonide esindajatega 07.10.2008 Neljapäeval, 9. oktoobril algusega kell 11 toimub Keskkonnaministeeriumis ümarlaud keskkonnaorganisatsioonide esindajatega, et arutada keskkonnamõju hindamise algatamisega seotud probleeme.

Fotokonkursi „Läänemere rannikul 2008“ võitjad on selgunud 06.10.2008 Neljandat korda toimunud rahvusvahelisel fotokonkursil ”Läänemere rannikul” osales Eestist seekord edukalt amatöörfotograaf Tõnis Tuuga tööga „Kivistunud“.

Loomakahjustustega tegeleb Riiklik Looduskaitsekeskus 03.10.2008 Keskkonnaminister allkirjastas looduskaitseseaduse alusel määruse, mille alusel hakkab Riiklik Looduskaitsekeskus tegelema hüljeste, rändlindude, karu, hundi, ilvese, euroopa naaritsa, meri- ja kalakotka tekitatud kahju hüvitamisega.

Valmis Eesti esimene jahinduse arengukava 02.10.2008 Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud Eesti jahinduse arengukava aastateks 2008-2013, mis seab eesmärgiks liigiliselt mitmekesise ja elujõuliste ulukiasurkondade säilitamise ning optimaalse kasutamise.